05.07.2024r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ds. powietrza i energii.

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie  w terminie do 19 lipca 2024 roku do godz. 15.30, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. powietrza i energii”. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po  upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

klauzula informacyjna


06.12.2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta i Gminy Baranów Sandomierski ds. sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie  w terminie do 22 grudnia 2023 roku do godz. 15.30, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych”. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po  upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ds. sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych


Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnobrzegu
ogłasza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

Tarnobrzeg

Tuszów Narodowy


25.07.2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skopaniu

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym w terminie do 10 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skopaniu’’.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


11.07.2023r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ds. dowodów osobistych oraz obsługi organów jednostek pomocniczych Gminy

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


04.07.2023r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowego żłobka w Baranowie Sandomierskim

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


12.06.2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ds. dowodów osobistych oraz obsługi organów jednostek pomocniczych Gminy

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu),  lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 23 czerwca 2023 roku do godz. 15.30,  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds.  dowodów osobistych oraz obsługi organów jednostek pomocniczych Gminy”Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po  upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.11.05.2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego żłobka w Baranowie Sandomierskim

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym w terminie do 15 czerwca 2023 roku do godz. 15.00, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowego żłobka w Baranowie Sandomierskim’’.


18.04.2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy, Dąbrowica 78

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

  • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym w terminie do 9 maja 2023 roku do godz. 15.30, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy’’.


Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy, Dąbrowica 78

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym w terminie do 3 kwietnia 2023 roku do godz. 15.30, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy’’.

 


08.08.2022r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


22.06.2022r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


08.06.2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 8 lipca 2022 roku do godz. 15.00, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim’’.


20.05.2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 31 maja 2022 roku do godz. 15.00, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim’’.


24.02.2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska i dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 14 marca 2022 roku do godz. 15.30, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, Ul. Szkolne 4, 39-451 Skopanie’’.


31.12.2021r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski -Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


10.12.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
-Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska oraz komplet dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 21 grudnia 2021 roku do godz. 15.30, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.


01.12.2021r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


22.11.2021r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knapach
ds. Księgowości

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


04.11.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska oraz komplet dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 15 listopada 2021 roku do godz. 15.00, (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach”.


25.10.2021r.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kanapach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knapach
ds. Księgowości

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska oraz komplet dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:


26.05.2021r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw promocji gminy

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


04.05.2021r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi kancelaryjnej

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


19.04.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ds. promocji gminy

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska oraz komplet dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 5 maja 2021 roku do godz. 15.30, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do dnia 5 maja 2021 roku”.


2021-03-18

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ds. obsługi 
kancelaryjnej

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska oraz komplet dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 31 marca 2021 roku do godz. 15.30, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
18.03.2020
Data publikacji
18.03.2020
Data modyfikacji
08.07.2024