26.05.2021r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw promocji gminy

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


04.05.2021r.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi kancelaryjnej

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:


19.04.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ds. promocji gminy

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska oraz komplet dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 5 maja 2021 roku do godz. 15.30, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do dnia 5 maja 2021 roku”.


2021-03-18

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ds. obsługi 
kancelaryjnej

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska oraz komplet dokumentów jakie należy przygotować znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w zamkniętej kopercie w terminie do 31 marca 2021 roku do godz. 15.30, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
18.03.2020
Data publikacji
18.03.2020
Data modyfikacji
26.05.2021