„Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu”

Przedmiotem operacji jest zakup nagłośnienia, oświetlenia, projektora laserowego oraz foteli do Sali widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury w Skopniu, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Celem operacji jest: wzrost atrakcyjności regionu poprzez zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 499 000,00 zł
Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 317 513,00 zł

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020