Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej
Rok założenia – 1907
Liczba osób w jednostce – 76

Zarząd OSP w Woli Baranowskiej:

  • Prezes – Paweł Rzeszut
  • Wiceprezes-naczelnik – Łukasz Sipiora
  • Wiceprezes    Stanisław Burczyk
  • Z-ca naczelnika – Piotr Byczek
  • Sekretarz – Michał Sączawa
  • Skarbnik – Józef Rolek
  • Gospodarz – Bronisław Sipiora
  • Kronikarz – Katarzyna Młyniec- Baran
  • Członek- Piotr Burdzel

Pierwsze wzmianki dotyczące powstania straży ogniowej na Woli Gołego ( dawna nazwa Woli Baranowskiej) datowane są na rok 1896. Właściwa data powstania osp Wola Baranowska to 20 sierpnia 1907 roku wtedy to jednostka została zarejestrowana w poczet Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie. Pierwszymi założycielami byli Jan Babiuch, Wojciech Maderak, Józef Mrzygód, Jan Kłos, Jan Durda, Jan Lis, Fabian Bernat, Jan Polek i Roman Bochniewicz. Na Komendanta kilkuosobowej jednostki powołano dh Józefa Bernata.

Pierwszy sprzęt gaśniczy jednostki stanowiły drewniane sikawki, siekiery, bosaki, tłumice oraz dwutłokowa sikawka ręczna na podwoziu jezdnym, a przechowywany był w drewnianej szopie, która służyła strażakom aż do roku 1948. W roku 1946 dzięki dużemu wkładowi mieszkańców i licznych ochotników podjęto budowę remizy i oddano ją do użytku w ciągu dwóch lat. Około roku 1950 ze środków społecznych została zakupiona motopompa typu DKW i służyła do lat 60. Po 1960 roku starą motopompę DKW wymieniono na nowszą – „LEOPOLIA” Na wyposażeniu pojawił się też wóz konny, który następnie przystosowany został także do zaprzęgów ciągnikowych.

Pamiętną dla OSP Wola Baranowska datą był rok 1968, kiedy to jednostka została uhonorowana sztandarem ufundowanym ze środków społecznych.
Pierwszym samochodem jednostki był STAR-20GM przekazany przez Fabrykę Firanek w Skopaniu. Służył on strażakom do roku 1978. Potem zastąpiony został przez Stara 26 GBAM przekazanego przez Komendę Rejonową PSP w Tarnobrzegu, który w roku 1993 wymieniono na wojskowy wóz terenowy STAR-660. Tenże pojazd karosowano w Osinach na wóz bojowy. W roku 1997 z inicjatywy Komendanta Gminnego ZOSP RP, później Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Kazimierza Ślęzaka podjęto rozbudowę starej remizy przy znacznym udziale strażaków i mieszkańców sołectwa. W tym też roku dzięki aktywności i wysokiej sprawności operacyjnej jednostki zwierzchnicy doceniając trud i wysiłek strażaków, uznają za najlepiej przygotowaną do prowadzenia działań ratowniczych i zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego postanawiają włączyć jednostkę do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZNO-GAŚNICZEGO.

W 2002 roku Komenda Miejska Państwowej straży Pożarnej w Tarnobrzegu przekazała samochód marki Jelcz-GCBA, który służył do 2011 roku. W tym okresie jednostka pozyskała również motopompy M 800 PO-5, pływającą Niagara, agregat oddymiający, prądotwórczy, hydrauliczny sprzęt ratowniczy „WEBER” i inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i medyczny. W 2006 roku dzięki staraniom Zarządu OSP i Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Mirosława Pluty jednostka wzbogaciła się o nowy lekki samochód szybkiego reagowania marki FORD wyposażony w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i medyczny.

W 2007 roku jednostka obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji mieszkańcy sołectwa ufundowali Sztandar, który został odznaczony najwyższym odznaczeniem korporacyjnym – ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZK. Jednostka powitała również figurę Św. Floriana wykonaną w drewnie przez dh Bolesława Zasadniego.

W 2009 roku decyzją Zarządu OSP została powołana 34-osobowa Jednostka Operacyjno-Techniczna II kategorii. Powołani strażacy do JOT posiadają bardzo dobre przygotowanie i przeszkolenie co plasuje  ich w czołówce na szczeblu gminy i powiatu.

W 2011 roku zakupiono kolejny nowy średni gaśniczy samochód marki MAN GBA 2,5/25 – dzięki przychylności Burmistrza MiG Baranów Sandomierski Jacka Hynowskiego i lokalnych władz, wsparcia przez Posła Mirosława Plutę, Komendanta Miejskiego i Wojewódzkiego PSP, Zarząd Gminny, Powiatowy i Wojewódzki ZOSP RP, Ochronę Środowiska, LOK Tarnobrzeg i innych sponsorów oraz środków unijnych.

Na przestrzeni ponad stuletniej nieprzerwanej społecznej działalności członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Baranowskiej biorą czynny udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych, walki z żywiołem, klęskami, a także w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo – pożarniczych na terenie gminy i powiatu uzyskując bardzo wysokie notowania.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.03.2021
Data publikacji
23.03.2021
Data modyfikacji
08.02.2022