Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim


Baranów Sandomierski ul. Zamkowa 24B
39-450 Baranów Sandomierski
Godz. otwarcia pon.-pt. 730 – 1530
Tel.: 15 811 80 10;
607 039 909;
885 039 909
e-mail: ops@baranowsandomierski.pl

https://mgopsbs.pl/

Jeżeli uważasz, że jesteś w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił, środków i możliwości, zgłoś się niezwłocznie do jednostki organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu pomocy społecznej w Twojej gminie.
Instytucja pomocy społecznej w naszej gminie funkcjonuje pod nazwą: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim działa od maja 1990 roku. Instytucją kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim.

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem, czyli uprawnieniami, zasobami
i możliwościami, nie są w stanie pokonać trudności życiowych. Pomoc świadczą: specjaliści pracy socjalnej, pracownicy socjalni, opiekunki i asystenci rodziny.

Zadania pomocy społecznej polegają na:

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. pracy socjalnej,
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i w miarę możliwości umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 12. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 14. alkoholizmu lub narkomanii,
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 24,
39-450 Baranow Sandomierski
Tel: 15 811 85 36
e-mail: wtzbs_xl@wp.pl
Godziny otwarcia: pn-pt: 7:30 – 15:30

WTZ w Baranowie Sandomierskim rozpoczął działalność 15.09.1999r. Jednostką tworzącą i prowadzącą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego i realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.  Działalność WTZ jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 90% oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 10%.  Obecnie uczęszcza do niego 40 osób niepełnosprawnych. Warsztat posiada własny środek transportu, którym uczestnicy dowożeni są na zajęcia bezpłatnie. W Warsztacie prowadzone są głównie zajęcia praktyczne, organizowane w 5-osobowych grupach terapeutycznych, prowadzonych pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej. Uczestnicy mogą wybierać między zajęciami na 8 pracowniach.

W pracowni dnia codziennego uczestnicy zajmują się codziennym przygotowaniem  drugiego śniadania, sprzątają po posiłkach, biorą udział w opracowywaniu jadłospisu, poznają zasady racjonalnego żywienia oraz dostosowania potraw do okoliczności. Obok wypieków i przygotowywania dań obiadowych, jest czas na zapoznanie się z zasadami dobrego zachowania się przy stole, dekorowaniem i ekonomicznym treningiem kulinarnym.

Pracownia stolarska stworzona została przede wszystkim po to, aby poprawić osobom niepełnosprawnym funkcje manualne. Uczestnicy przyswajają sobie umiejętności z zakresu drobnej stolarki, przygotowują ramki do obrazów, proste półki, skrzynie czy kompostowniki. Bardzo ciekawymi i oryginalnymi pracami są także rzeźby, najczęściej wykonywane z drewna lipowego o tematyce ludowej i sakralnej. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności pozwala uczestnikom na dokonywanie rożnych drobnych napraw na terenie Warsztatu.

W pracowni krawieckiej osoby niepełnosprawne mogą poznać podstawy szycia ręcznego i maszynowego oraz prostego kroju. Uczą się tutaj wykonywania prostych czynności krawieckich takich jak fastrygowanie, szycie, przyszywanie guzików oraz wyszywanie ściegiem łańcuszkowym. Różnymi technikami szycia wykonywane są: fartuszki i rękawice kuchenne, poduszki i narzuty patchworkowe, zabawki, woreczki itp.. Zdobyte w trakcie zajęć umiejętności są wykorzystywane podczas różnego rodzaju drobnych przeróbek i napraw odzieży. Uczestnicy zajęć tej pracowni wykonują także elementy do stroików świątecznych.

W pracowni rzemiosł różnych i prac użytecznych uczestnicy kształtując koordynację wzrokowo-ruchową, obdarzają świat prawdziwymi dziełami sztuki. Są to piękne obrazy haftowane metodą krzyżykową i gobelinową, głównie o tematyce sakralnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również hafty okolicznościowe. Dodatkowo w pracowni powstaje różnego rodzaju biżuteria (bransoletki, kolczyki, korale, wisiorki) oraz świece zapachowe. Uczestnicy tej pracowni specjalizują się także w wykonywaniu odlewów gipsowych i przygotowywaniu pięknych stroików świątecznych.

Podobnie na pracowni plastycznej obcowanie ze sztuką oraz przebywanie w świecie piękna, pozwala uczestnikom na wyzwolenie pozytywnych emocji. Wpływa również korzystnie na wzrost samoocena, a także pozwala poznać wartość pracy i umiejętność współdziałania w grupie. Wykonywane są tutaj przede wszystkim stroiki i kartki świąteczne, obrazy malowane na szkle i płótnie, oraz akwarele. Metodą odlewu gipsowego wykonywane są różnego rodzaju prace, najczęściej wykańczane efektem postarzania. Powstają również przedmioty dekorowane metodą decoupage.

W pracowni ceramicznej poprzez formowanie i lepienie w glinie rozwijana jest sprawność manualna, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, oraz zostaje poruszana wyobraźnia. Wszelkie te działania wymagają integracji, współpracy i wzajemnej pomocy uczestników. Powstają tu głównie: donice, flakony, dzbany, talerze, misy, szkatułki, a także piękne stroiki świąteczne. Jednak obecnie największym zainteresowaniem cieszą się anioły w postaci stojących figurek i do powieszenia.

W pracowni przyrodniczej w zależności od pory roku, zajęcia odbywają się w budynku lub w ogródku przywarsztatowym. Uczestnicy zajmują się pielęgnacją kwiatów oraz w okresie wiosenno-letnim dbają o klomby i krzewy ozdobne przed budynkiem. Uprawiają i pielęgnują warzywa, które następnie wykorzystywane są do przygotowywania posiłków na pracowni dnia codziennego. Ponadto, tworzone są stroiki okolicznościowe z naturalnych surowców, pozyskanych podczas spacerów plenerowych. Również z surowców naturalnych czerpany jest papier, wykorzystywany głównie do stroików i kartek. Do codziennych obowiązków uczestników należy też dbanie o zwierzęta znajdujące się na pracowni.

Pracownia rękodzieła artystycznego zajmuje się głównie wykonywaniem prac ze szkła witrażowego, najczęściej techniką Tiffany’ego. W wyniku zastosowania ww. metody powstają witraże z kolorowych szkieł o różnej gęstości i fakturze. Dominującym tematem prac są postacie aniołów oraz motywy przyrodnicze. Ponadto, w zajęciach tworzone są stroiki świąteczne i inne ozdoby okazjonalne z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych, takich jak: sznurek sizalowy, siano, papier, karton, szyszki itp.
Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

            Chcąc ubiegać się o przyjęcie do WTZ należy złożyć:

 • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub inny właściwy organ.
 • podanie o przyjęcie do WTZ

Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki w celu wcześniejszego zapoznania się  funkcjonowaniem WTZ. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa i kontaktu z naszą placówką.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
30.12.2020
Data publikacji
30.12.2020
Data modyfikacji
05.03.2024