Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39- 450 Baranów Sandomierski


Tel/fax:

15 811 85 81
15 811 85 82
15 811 85 85

E-mail: urzad@baranowsandomierski.pl

EPUAP
: gminabs/SkrytkaESP

 

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA

Referat Budżetu i Finansów

 • Kierownik – Alina Zasadnia    /nr wew. 103  email: skarbnik@baranowsandomierski.pl
 • Zastępca Skarbnika – Barbara Lis    /nr wew. 116  email: b.lis@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. rachuby i płac – Danuta Magda     /nr wew. 126        email: d.magda@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. organu finansowego – Danuta Białek    /nr wew. 116   email: d.bialek@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. księgowości  budżetowej  – Agnieszka Mazur     /nr wew. 116   email: a.mazur@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych- Ewa Daniel  /nr wew. 125    email:  e.daniel@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych-  Karolina Lewicka-Mrozik / nr wew. 125 email: k.lewicka-mrozik@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych- Marta Trzaska / nr wew. 111    email: m.trzaska@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Ewelina Serwan   /nr wew. 111 email: e.serwan@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – Barbara Machniak    /nr wew. 113  email: b.machniak@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – Magdalena Łoboda  /nr wew. 113  email:: m.loboda@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych-  nr wew. 113
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Karolina Robak / nr  wew. 126      email: k.robak@baranowsandomierski.pl

Referat Organizacyjny

 • Kierownik –    /nr wew. 110
 • Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – Kamila Sabo  /nr wew. 101  email: sekretariat@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. oświaty – Małgorzata Drzewińska      /nr wew. 119  email: oswiata@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. kadr i oświaty–  Barbara Kopańska   /nr. wew. 110    email: b.kopańska@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. kultury, sportu, turystyki,ochrony zdrowia, archiwum – Barbara Kielek     /nr wew. 128    email: b.kielek@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. bezpieczeństwa – Iwona Walczyk    /nr wew. 135   email: bezpieczenstwo@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. promocji  – Magdalena Pluta / wew.130   email: promocja@baranowsandomierski.pl
 • Punkt Obsługi Klienta – Irena Opałka / wew. 134    email:  urzad@baranowsandomierski.pl
 • Obsługa informatyczna – Sławomir Kaptur, Jakub Marek / wew. 131  email: info@baranowsandomierski.pl, j.marek@baranowsandomierski.pl

Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 • Kierownik – Anna Uzar   /nr wew. 127 email:a.uzar@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. gospodarowania odpadami – Anna Dunajczyk     /nr wew. 115   email: a.dunajczyk@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. gospodarowania odpadami –  nr wew. 132
 • Stanowisko ds. mienia komunalnego, gospodarki gruntami  – Elżbieta Jasińska     /nr wew. 122  email: e.jasinska@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. działalności gospodarczej – Zofia Burghardt     /nr wew. 118  email:  dg@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki lokalowej – nr wew. 114   
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska -Magdalena Pruś    / wew.118  email:  m.prus@baranowsandomierski.pl

Referat Inwestycji i Dróg

 • Zastępca Kierownika Referatu- Sandra Mazur    / nr wew. 123  email: s.surowiec@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. budowy i utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, melioracji i urządzeń wodnych – Janusz Magda    / nr wew. 121   email: j.magda@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. inwestycji i remontów gminnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – Bogusław Urban  /nr wew. 121   email: boguslaw@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. architektury i planowania przestrzennego – Zbigniew Kamuda /nr wew. 120    email: budownictwo@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE – Agnieszka Gajda/nr wew. 123  email: a.gajda@baranowsandomierski.pl
 • Stanowisko ds. sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych – Ewelina Grzesiak/ nr wew. 123 email: e.grzesiak@baranowsandomierski.pl

Urząd Stanu Cywilnego

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Solarska    /nr wew. 104  email: usc@baranowsandomierski.pl
 • Zastępca Kierownika, Stanowisko ds. obsługi rady i sołectw, pełnomocnik ds. wyborów – Anna Smykla     /nr wew. 109     email: a.smykla@baranowsadnomierski.pl
 • Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Katarzyna Węglarz /nr wew. 105   email:  ewidencja@baranowsandomierski.pl

Samodzielne stanowisko pracy do obsługi PSZOK- kierowca/magazynier:  Edmund Smykla
Samodzielne stanowisko- koordynator grup robót publicznych/kierowca/konserwator: Wiesław Szlęzak

KORONAWIRUS

POMOC  I  INFORMACJA pod numerem: 782 062 966

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się  koronawirusa wywołującego chorobę CODIV – 19 uruchomiono linię telefoniczną, pod którą można uzyskać niezbędne informacje dotyczące pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

Poradnictwo psychologiczne dla osób mieszkających na terenie
Gminy Baranów Sandomierski pod nr tel. 661 667 970.

Prosimy, aby pod ten numer telefonu dzwoniły wyłącznie osoby objęte kwarantanną domową, które potrzebują pomocy w formie interwencji kryzysowej lub pomocy psychologicznej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
05.04.2024