Skopanie –  w czasach kiedy baranowskie dobra należały do rodu Leszczyńskich, liczyło Skopanie „23 kmieci na 11 ½  łanach”. Sama osada była już wzmiankowana znacznie wcześniej ,bo przez samego Jana Długosza .W końcu  XIX wieku, kiedy zamkiem  i okolicami zarządzali  Dolańscy, większą część Skopania  zajmował folwark zwany Międzybrodziem. Była  to wówczas „wieś gęsto zabudowana w glebie urodzajnej, na 132 domy i 617 mieszkańców ;589 rz.-kat.i 28 izrael.”

Osada w Skopaniu, leży na wzniesieniu zwanym „Winną Górą”. W 1958r. przeprowadzono tu badania archeologiczne i ratownicze, odkrywając osadę kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Odkryto przeszło 30 skupisk w postaci jam, ziemianek, palenisk oraz trzech studni z zachowaną konstrukcją drewnianą. Najlepiej była zachowana studnia ocembrowana wydrążonym pniem dębowym, składających się z trzech dużych segmentów ociosanych na bokach. Studnia ta posiadała średnicę około 1m i 4m głębokości. W wypełnisku jej odkryto fragmenty naczyń kultury przeworskiej. Najwięcej przedmiotów podczas prac archeologicznych znaleziono z czasów kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich /ok. I-III w. ne/. Na terenie osady odkryto liczną ceramikę oraz wiele przedmiotów metalowych jak noże, groty oszczepów i strzał, różne wisiorki, a także inne wyroby: spinki brązowe, inkrustowane paciorki, przęśliki i ciężarki tkackie.
Najstarsze stanowisko było z epoki kamienia, gdzie znaleziono rdzeń i narzędzia kamienne mezolityczne.

W dawnych czasach  „Winnica” stanowiła ważne miejsce w życiu wsi, gdzie spotykała się lokalna społeczność, tj. kobiety prały ubrania w studni, a mężczyźni przyprowadzali zwierzęta w celu ich napojenia. Pozostałością po ówczesnej osadzie jest właśnie „Winnica”, czyli czynna studnia zlokalizowana w najwyższym punkcie wsi pomiędzy zaroślami na skraju lasu, która jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności.  W miejscu tym pomimo wysokiego położenia, od lat bije źródło wód podziemnych. Przypomina ona o dawnych obyczajach i tradycjach regionalnych.

Obecnie Skopanie  rozwinęło się dzięki inwestycjom podejmowanym jeszcze w ramach  Centralnego Okręgu Przemysłowego po 1936 roku do rangi znacznego ośrodka przemysłowego i najważniejszego-obok samego Baranowa-ośrodka w gminie. Dziś długą przeszłość Skopania przypomina jedynie murowana  kapliczka, pochodząca z końca XIX wieku. Sama osada zmieniła się nie do poznania .Widać tu piękne , murowane domy,  czy miejsce integracji i tożsamości lokalnej wpisują się  w osiągnięcie celu ochrony miejsca historyczno-regionalno-kulturowego.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.10.2022
Data publikacji
25.10.2022
Data modyfikacji
25.10.2022