Ochotnicza Straż Pożarna w Knapy
Knapy 59a
39-450 Baranów Sandomierski

Rok założenia – 1950
Liczba osób w jednostce – 42

Zarząd OSP w Knapach:

  • Prezes – Jacek Hynowski
  • Wiceprezes-naczelnik –  Dawid Hyjek
  • Sekretarz – Michał Czechura
  • Skarbnik – Zbigniew Dobrowolski
  • Gospodarz – Wojciech Lis

W roku 1946 z inicjatywy mieszkańców miejscowości Knapy, którym przewodniczyli: Lis Antoni, Smykla Michał założono Straż Pożarną. Należeli do niej: Babula Piotr, Hynowski Karol, Domagała Bronisław, Ciołek Władysław, Białek Jan, Lis Roman, Czechura Mieczysław, Smykla Jan, Tyniec Franciszek, Durda Stefan, Trela Jan. Pierwszym Komendantem został dh Smykla Michał, a prezesem Lis Antoni., którzy nieprzerwanie kierowali działaniami jednostki aż do roku 1960. Podstawowym sprzętem gaśniczym w tym czasie były wiadra, bosaki, łopaty i tłumice. W roku 1947 ze składek mieszkańców zakupiono sikawkę ręczną. W 1950 r. doszło do najgroźniejszego pożaru w Smyklach, gdzie spłonęło 14 budynków. Od 1960 r. obowiązki naczelnika przejął Pluta Władysław. W 1961r.ze składek mieszkańców zakupiono motopompę M-400. W roku 1972 prezesem zostaje Hynowski Józef a naczelnikiem Kolb Franciszek, którego rok później zastępuje Smykla Jan i pełni tę funkcję do 1977r. W latach 1969-1972 z inicjatywy członków straży oraz przy wsparciu mieszkańców wsi oraz pomocy gminy, częściowo w czynie społecznym zostaje wybudowana remiza.

Jej oddanie zbiega się z jubileuszem 25-lecia jednostki.W 1973 r. jednostka pozyskuje wóz konny. W roku 1977 naczelnikiem zostaje Durda Stanisław, który pełni ją do 1986r. W roku 1977 jednostka pozyskuję motopompę M-800. W roku 1986 prezesem zostaje Czechura Kazimierz a naczelnikiem Czechura Józef, którzy pełnią tę funkcję do 1989 r.. W roku 1987 jednostka otrzymuje pierwszy w historii jednostki samochód pożarniczy marki „Żuk”. W tym okresie następuje dalszy rozwój jednostki i powstają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W roku 1987 prezesem ponownie zostaje Pluta Władysław, który pełni ją do 1996r., a naczelnikiem zostaje Klich Stanisław. W roku 1993 w czasie gaszenia pożaru lasku między Knapami a Durdami, na śpieszących do akcji strażaków najeżdża pijany motocyklista. Ranni zostają druhowie: Magda Edward, Klich Stanisław, Smykla Marek i Lis Józef. W latach 90-tych w dalszym ciągu wzrasta aktywność jednostki. O czym świadczą wyniki MDP na MG Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz rezultaty osiągane przez uczniów szkoły Podstawowej w Knapach na Eliminacjach OTWP. Na zebraniu sprawozdawczym w 1994 r. w uznaniu zasług wieloletniego działacza były prezes i naczelnik dh Władysława Pluty postanowiono, aby pełnił on funkcję Prezesa Honorowego OSP Knapy. W1996 r. prezesem zostaje Durda Stanisław. Na początku 1997r. Zarząd podjął starania o pozyskanie lepszego, większego samochodu. I tak też się stało,w styczniu jednostka pozyskała Stara 25 z beczką z OSP Dąbrowica. Jesienią 1997 roku Zarząd naszej jednostki był organizatorem wyjazdowego posiedzenia Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Baranowie Sandomierskim z udziałem przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej w Tarnobrzegu, Komendy Rejonowej PSP w Tarnobrzegu, Komendy Głównej PSP w Warszawie oraz z udziałem posła na Sejm RP. Ambicją Zarządu oraz wszystkich jej członków było aby nasza jednostka posiadała swój sztandar. Marzenia się spełniły 5 lipca 1998 roku; chwila ta była uświetnieniem obchodów 50-lecia działalności naszej OSP. Po długich staraniach miejscowej jednostki i zgromadzeniu funduszy, po wsparciu KG PSP i budżetu gminy jednostka w 2000r. otrzymała nowy samochód Lublin III. Został on poświęcony 25 listopada 2000r. i nadano mu imię „KNAPIK”. W roku 2004 z własnych składek jednostka zakupiła figurę Św. Floriana i umieściła ją na postumencie obok remizy. Została ona poświęcona 24 lipca 2004r. przez Księdza Infułata Chwałka i księdza Prałata Młynarczyka Jana. Od tamtej pory nasza jednostka powoli uzupełniała sprzęt niezbędny do niesienia pomocy mieszkańcom naszej miejscowości dzięki sponsorom udało się pozyskać pompę szlamową Honda, agregat prądotwórczy, drabinę słupkowa, nowe ubrania koszarowe.

W 2010 roku podczas wielkiej powodzi jaka nawiedziła nasz kraj strażacy z OSP Knapy dzielnie walczyli podczas obrony wałów Trześniówki oraz Wisły. W 2011 roku na samochodzie Lublin zostało założone Szybkie natarcie wraz ze zbiornikiem wodnym o pojemności 200l. Dzięki staraniom zarządu, pomocy gminy i sponsorów w roku 2012 oraz 2013 nasi strażacy otrzymali nowe ubrania specjalne spełniające nowe normy i pozwalające na udział w akcjach bojowych. Obecnie strażacy z naszej jednostki wciąż doskonalą się podczas różnego rodzaju kursów i ćwiczeń jak również sami prowadzą zajęcia dydaktyczne w szkole podstawowej w Knapach aby zachęcić najmłodszych do wstąpienia w szeregi MDP.

W 2016 roku walne zgromadzenie wybrało nowy zarząd jednostki, nowym prezesem został Hynowski Jacek zaś naczelnikiem Hyjek Dawid. Tego samego roku jednostka pozyskała nowy samochód pożarniczy Star 244 z 1989r. oraz ruszyła rozbudowa boksu garażowego którą rozpoczęli strażacy OSP Knapy lecz jej finalny efekt został sfinansowany przez Gminę Baranów Sandomierski a za sprawą Burmistrza Marka Mazura. W Kolejnych latach jednostka prężnie się rozwijała a remiza bardzo mocno zmieniała swój wygląd zewnętrzny.

Ważniejsze wydarzenia:

1946- założono Straż Pożarną

1947- ze składek mieszkańców zakupiono sikawkę ręczną

1950- doszło do najgroźniejszego pożaru w Smyklach, gdzie spłonęło 14 budynków

1969-1972- zostaje wybudowana remiza

1987- pierwszy w historii jednostki samochód pożarniczy marki „Żuk”

1997- jednostka pozyskała Stara 25 z beczką

5 lipca 1998- jednostka otrzymała swój sztandar

2000- nowy samochód Lublin III

2004- zakupienie i zamieszczenie figurki Św. Floriana

2011- założenie szybkiego natarcia do samochodu Lublin III

2016- Zakup średniego samochodu ratowniczo-Gaśniczego Star 244

2017- Remont boksu garażowego

2018 – Termomodernizacja remizy OSP

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.03.2021
Data publikacji
23.03.2021
Data modyfikacji
08.02.2022