Gmina Baranów Sandomierski położona jest w obszarze Kotliny Sandomierskiej,
w dolinie Wisły, na jej prawym brzegu. Jest gminą miejsko-wiejska o powierzchni 122,7 km².
Gminę zamieszkuje 11764 mieszkańców (stan na 31.12.2021r.)
Gmina Baranów Sandomierski jest usytuowana na granicy Województwa Podkarpackiego i graniczy poprzez rzekę Wisłę z Województwem Świętokrzyskim. Gmina Baranów Sandomierski razem z Gminą Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów tworzą Powiat Tarnobrzeski. Od strony zachodniej sąsiaduje z Gminą Pade Narodowa należącą do Powiatu Mieleckiego.
Gmina jest dogodnie zlokalizowana pod względem komunikacyjnym, przecinają ją dwie drogi regionalne nr 872 relacji Baranów Sandomierski – Majdan Królewski -Nisko oraz nr 985 relacji Tarnobrzeg – Baranów Sandomierski – Mielec –Dębica, jak również droga krajowa nr 9. Ponadto, przez Gminę przebiegają dwie linie kolejoweL25 Stalowa Wola – Dębica oraz szeroki tor Linii Hutniczo-Szerokotorowej ze stacją przeładunkową w Woli Baranowskiej.
Gmina Baranów Sandomierski obejmuje swoim zasięgiem 13 miejscowości, w tym
miasto Baranów Sandomierski. Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań samorząd
Gminy Baranów Sandomierski dokonał jej podziału na 14 jednostek pomocniczych, w tym:
2 osiedla i 12 sołectw. Podział administracyjny Gminy przedstawia poniższa mapa.

Rys. 1. Podział administracyjny Gminy na sołectwa

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.01.2021
Data publikacji
27.01.2021
Data modyfikacji
18.01.2022