Dymitrów Duży – miejscowość ta leży na prawym brzegu Wisły i delcie rzeki babulówki. Nazwa jej podobnie jak nazwa sąsiedniego Dymitrowa Małego wywodzi się z legendy. Głosiła ona że prawdopodobnie byli tu ostatni osadnicy zwani Dymitr Duży i Dymitr Mały, już tego rodu nikt nie pamięta. Już w tym okresie powstają pamiątki kultu religijnego i tak :na rozstajnych drogach wsi stoi stara drewniana kapliczka maryjna, wzniesiona przez Franciszka  Durdę  jeszcze przed „Wielką Wojną”- w roku  1906. Kapliczka jest drewniana, kryta blachą ,zamknięta, ma trzy boczne okna i wejście półkoliste. Dach ozdobiony wieżyczką w szczycie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Tuchowskiej i wyświęcona przez biskupa Walege. Zwana Mszalną, niejednokrotnie była odnawiana przez mieszkańców. Idąc drogą dawnego szlaku  drogowego na południe  od Baranowa do Dymitrowa Dużego napotykamy na krzyż figurkę wzniesioną w 1910 roku na parceli Wolaków  z  fundacji  Jana i Katarzyny Wolaków. Jest to krzyż figurka na uskokowym postumencie w kolorze białym z metalowym wizerunkiem Chrystusa zwanym przez mieszkańców Krzyżem Białym, nie opodal wzdłuż drogi stoi Krzyż Drewniany wzniesiony w 1964 roku w miejsce starego krzyża, stoi  na parceli Smykli i Wolaków.

Dymitrów Duży kończy się wśród szumiących sosnowych lasów, wąską droga dojeżdża się do trasy Tarnobrzeg –Mielec. Dymitrów Duży jest miejscowością  rozległą i w oddali od zwartej zabudowy Dymitrowa jest miejscowość zwana Morgi, gdzie na parceli Bojdy stoi figurka Matki boskiej, do której to mieszkańcy niewielkiej osady odprawiają nabożeństwa majowe.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
24.10.2022
Data publikacji
24.10.2022
Data modyfikacji
25.10.2022