Informujemy, że Gmina Baranów Sandomierski zawarła umowę o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projekt pn. „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Gmina Baranów Sandomierski pozyskała dofinansowanie w kwocie 94.193,40 zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu na zakup 35 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które posłużą uczniom z ubogich rodzin wielodzietnych uczęszczających do szkół gminnych w procesie zdalnego nauczania. Wszystko po to, by umożliwić uczniom wykluczonym cyfrowo ze Szkół Podstawowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski korzystanie z edukacji wirtualnej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020