Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz montaż trybuny w miejscowości Skopanie

Przedmiotem operacji pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz montaż trybuny w miejscowości Skopanie”  jest budowa trybuny w miejscowości Skopanie.

Celem operacji jest: zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Skopania, poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz montaż trybuny w miejscowości Skopanie.

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wartość projektu: 320 011,00 zł
Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 67 350,00 zł
Pomoc przyznana ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu: 100 000,00 zł

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020