Sołtys
Łukasz Żyguła

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Ryszard Jarzębski

RADA SOŁECKA SKOPANIE  2020 – 2025

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Łukasz Żyguła Sołtys
2 Roman Żyguła Członek
3 Marcin Żyguła Członek
4 Dorota Smykla Członek
5 Arkadiusz Tomanek Członek
6 Dariusz Chwalek Członek
7 Krystyna Kulig Członek
8 Jerzy kwiecień Członek
9 Marian Romanek Członek
10 Zofia Ślęzak Członek
11 Tomasz Michno Członek

Liczba mieszkańców:
Stan na dzień 2020.12.31

  • Stali: 1074
  • Czasowi: 37
  • Razem: 1111

Skopanie –  w czasach kiedy baranowskie dobra należały do rodu Leszczyńskich, liczyło Skopanie „23 kmieci na 11 ½  łanach”. Sama osada była już wzmiankowana znacznie wcześniej ,bo przez samego Jana Długosza .W końcu  XIX wieku, kiedy zamkiem  i okolicami zarządzali  Dolańscy, większą część Skopania  zajmował folwark zwany Międzybrodziem. Była  to wówczas „wieś gęsto zabudowana w glebie urodzajnej, na 132 domy i 617 mieszkańców ;589 rz.-kat.i 28 izrael.”

Obecnie Skopanie  rozwinęło się dzięki inwestycjom podejmowanym jeszcze w ramach  Centralnego Okręgu Przemysłowego po 1936 roku do rangi znacznego ośrodka przemysłowego i najważniejszego-obok samego Baranowa-ośrodka w gminie. Dziś długą przeszłość Skopania przypomina jedynie murowana  kapliczka, pochodząca z końca XIX wieku. Sama osada zmieniła się nie do poznania .Widać tu piękne , murowane domy, infrastruktura wokół Fabryki Firanek ,wreszcie nowy kościół.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
06.10.2021