Gmina prowadzi działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Skupiają się one m.in. na systematycznej współpracy Gminy z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu i wspierającymi biznes. Ponadto:

położenie: Gmina jest dobrze zlokalizowana pod względem komunikacyjnym, przecinają ją dwie drogi wojewódzkie nr 872 relacji Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko oraz nr 985 relacji Tarnobrzeg – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, jak również droga krajowa nr 9. Ponadto, przez Gminę przebiegają dwie linie kolejowe: linia kolejowa normalnotorowa L25 Stalowa Wola – Dębica oraz szeroki tor LHS – Linia Hutniczo- Szerokotorowa ze stacją przeładunkową Wola Baranowska. Najbliższe lotnisko znajduje się 65 km od Baranowa Sandomierskiego – Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka (trasa trwa ok. 1 godzinę) oraz Kraków Airport im. Jana Pawła II oddalone o ok. 200 km (trasa trwa ok. 2 godziny),

potencjał ludzki: bliskość szkół zawodowych i wyższych powoduje dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz duży potencjał siły roboczej. Atutem jest dogodna lokalizacja w sąsiedztwie Mieleckiej i Tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej co daje możliwość współpracy z innymi przedsiębiorstwami.

atrakcyjność turystyczna i krajobrazowa: Największą atrakcją turystyczną w Gminie jest późnorenesansowy zamek, zwany „Małym Wawelem”. Innymi atrakcjami, które również korzystnie wpływają na walory turystyczne Gminy, są m.in. liczne zabytkowe kapliczki oraz pomniki przyrody, malownicza kępa nadwiślańska ukazująca niepowtarzalną przyrodę czy zrekultywowane zwałowisko ziemi z pobliskiej kopalni siarki. Walory przyrodnicze doliny Wisły wynikają z zachowanej specyficznej, często unikatowej fauny, obecności siedlisk charakterystycznych dla dolin nieuregulowanych rzek oraz bogatej roślinności.

Wsparcie dla inwestora: możliwość uzyskania różnego rodzaju wsparcia ze strony samorządu terytorialnego, jak i pokazania możliwości współdziałania z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
31.05.2023
Data publikacji
31.05.2023
Data modyfikacji
05.07.2023