Na podstawie zarządzenia nr 92/2024 z dnia 31 maja 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy.treść

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.

wzor_oferty

wzor_sprawozdania_

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128


Na podstawie zarządzenia nr 91/2024 z dnia 31 maja 2024 w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść
Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.

wzor_oferty

wzor_sprawozdania_

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128


08.09.2023 r.

Konkurs Najładniejsza działka ROD

Cele konkursu:

-uwrażliwienie mieszkańców Gminy na kwestie związane z estetyką terenów rekreacyjnych oraz stanem środowiska naturalnego,

– promocja postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku w plenerze,

– nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji, pielęgnacji i utrzymania ogródka działkowego.

Organizator konkursu: Gmina Baranów Sandomierski. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zgłoszenia:

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą zgłaszać do konkursu działek zlokalizowanych na podległych im ROD.

Terminarz Konkursu:

– przyjmowanie zgłoszeń od Zarządów ROD do 12.09.2023r., do godziny 14.00

– I etap: wybór przez Zarządy ROD po 5 najładniejszych nadzorowanych przez nich działek,

– II etap: wizja lokalna oraz ocena, przez powołaną Zarządzeniem Burmistrza 3 osobową Komisję konkursową, wskazanych przez ROD ogródków działkowych: 14.09.2023r., wg następującego kryterium (max. 10 pkt w każdym kryterium):

 1. a) zagospodarowanie działki;
 2. b) ogólne wrażenie estetyczne;
 3. c) kompozycja nasadzeń.

– III etap: ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród podczas Pikniku Rodzinnego w Skopaniu w dniu 17.09.2023r.

 

Użytkownicy trzech najładniejszych ogródków działkowych z Rodzinnych Ogródków Działkowych zostaną uhonorowani nagrodami w formie bonu o wartości:

I miejsce – 600 zł;

II miejsce – 400 zł;

III miejsce – 200 zł.

 

Regulamin


 

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

„w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.”. (treść)
Termin składania ofert: 04 sierpnia 2023r., do godz. 15.30

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie do 04 sierpnia 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

wzor_sprawozdania_

wzor_oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128


Program ZAKORZENIONE 

Zakorzenione liderki -program.


Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 22 czerwca 2023 roku  w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie 96/2023 w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych. treść


Konkurs kulinarny  „IX Podkarpackie Smaki Myśliwskie” 

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w Konkursie pn.  „IX Podkarpackie Smaki Myśliwskie”, który odbędzie się w dniu 29 lipca 2023 r. podczas XXVII Targów Turystyki, Leśnictwa i Produktu  Lokalnego „AGROBIESZCZADY 2023” w Lesku.

karta zgłoszenia

Regulamin Konkursu 2023


Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

„w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.”. (treść)
Termin składania ofert: 04 lipca 2023r., do godz. 10.00

 

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie do 04 lipca 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

wzor_sprawozdania_

wzor_oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128


Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

„w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.”. (treść)
Termin składania ofert: 04 lipca 2023r., do godz. 10.15

 

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie do 04 lipca 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

wzor_sprawozdania_

wzor_oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128

 

 


„NGO Wysokich Lotów”

Trwa nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.podkarpackie.pl:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego-ngo-wysokich-lotow

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca br.


Działaj Lokalnie 2023

Fundacja Fundusz Lokalny SMK rozpoczęła nabór do lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie. Nabór potrwa do 5 czerwca 2023r.

Program „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin takich jak:
Zaleszany, Pysznica, Bojanów, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Nisko Ulanów, Jeżowe, Krzeszów, Harasiuki, Rudnik nad Sanem, Jarocin, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce (pow. tarnobrzeski), Grębów.

Materiały szkoleniowe, regulamin konkursu raz inne formalne dokumenty udostępnione są na stronie http://fundacjasmk.pl/dzialaj-lokalnie. Zachęcamy do śledzenia Fundacji SMK na Facebooku, aby być na bieżąco  https://www.facebook.com/FFLSMK

Fundacja SMK służy również doradztwem:
Koordynatorka konkursu: Elwira Karbarz
Tel.: 880 186 112
e-mail: el.tom.karbarz@gmail.com


FLORIANY 2023

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023.

 

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:
• promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
• nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
• propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:
I Infrastruktura przestrzeni publicznej
II Ochrona środowiska i ekologia
III Edukacja
IV Sport, rekreacja i turystyka
V Kultura i tradycja
VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
VII Kategoria specjalna
Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.
Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
ul. Oboźna 1,
00-340 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.
Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „PLANUJĘ. KUPUJĘ. GOTUJĘ – nie marnuję”.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap konkursu to przesłanie Zgłoszenia, komisyjna ocena prac konkursowych i wybór Laureatów konkursu. Drugi etap konkursu to uczestnictwo Laureatów konkursu wraz z przedstawieniem do degustacji potraw przygotowanych w ramach nagradzanych Zgłoszeń podczas Gali zorganizowanej w ramach obchodów 30–lecia WFOŚiGW w Rzeszowie.

Zgłoszenia od 7 marca 2023r. do 28 lipca 2023 r.
Szczegółowe informacje -> bip.wfosigw.rzeszow.pl


Bitwa Regionów 2023

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do udziału w kolejnej edycji Konkursu Kulinarnego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023r.

Regulamin dostępny tutaj -> Regulamin


„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” – złóż wniosek

Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W ramach planowanego konkursu organizatorzy chcą przekazać mieszkańcom województwa podkarpackiego działających na rzecz organizacji pozarządowym oraz działających w ramach grup nieformalnych i samopomocowych łączną kwotę – 606.400,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce dotacyjnej tj.:

– Ścieżka I – Oddolne inicjatywy mieszkańców;

– Ścieżka II – Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”;

– Ścieżka III – Wsparcie działań promocyjnych;

– Ścieżka IV – Mikrodotacje branżowe;

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

Nabór do konkursu w roku 2023 rozpoczyna się z dniem 22 lutego i trwać będzie do 20 marca 2023 r. roku, godz. 16:00.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl

Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski; Sebastian Nabrzeski – koordynator; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com

 


WYBORY organizacji pozarządowych do składu KM FEP 2021-2027

Ruszył WYBORY organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Szczegóły przeprowadzenia wyborów znajdują się na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/ogloszenie-wyborow-organizacji-pozarzadowych-do-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-2021-2027

Kartę wyborczą należy wypełnić, podpisać oraz przesłać wyłącznie w dniach od 7 grudnia do 8 grudnia 2022 r. do godz.24.00 na adres poczty elektronicznej: rdpp@podkarpackie.pl


Nabór organizacji pozarządowych do składu KM FEP 2021-2027

Trwa nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEP od 9 listopada 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 do godziny 24.00.

Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEP, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego e-dowód należy przesłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną na adres mailowy: rdpp@podkarpackie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/nabor-do-komitetu-monitorujacego-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-2021-2027 

Jednocześnie informuję, że 14 listopada br. o godz. 17.00 (poniedziałek)  zostanie przeprowadzone szkolenie on-line dla organizacji pozarządowych dotyczące wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Link do szkolenia:  https://zoom.us/meeting/register/tJ0lf-uopj0sGtMdD0UyA20koVr2mLEaOP7Z


26 września ogólnopolska sieć sklepów Netto uruchomiła program Sąsiedzka Moc. W ramach akcji Netto przeznaczy łącznie 600 tys. zł na realizację 50 lokalnych projektów. Inicjatywy mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje.

 


100 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich!

5 września ruszył konkurs grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach programu „Smakujemy lokalnie” pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. W sumie do wygrania jest 10 grantów w wysokości 10 000 złotych dla tych Kół, które przedstawią najlepsze przepisy na potrawy promujące tradycję kulinarną regionu, z którego pochodzą.

Od pokoleń polska kuchnia oparta była na lokalnych, sezonowych produktach. Takie jedzenie kojarzy nam się z najwyższą jakością i wspaniałym smakiem, kultywowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich. Chcąc zwrócić uwagę na wartość polskiej tradycji kulinarnej oraz powrócić do historii polskiej gościnności powstał program „Smakujemy lokalnie”. Patronat nad programem objął Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, zaś jego ambasadorkami są: Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki” z województwa kujawsko-pomorskiego, KGW Borowe z województwa śląskiego oraz KGW Dębnowolanki z województwa mazowieckiego.
Program „Smakujemy lokalnie” kierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski, a także małych i średnich rolników oraz wytwórców i producentów lokalnych produktów spożywczych. Składa się na niego konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich działających w Polsce, w którym do wygrania jest 10 grantów (każdy w wysokości 10 000 zł) na realizację działań promujących polską żywność i aktywizację kobiet mieszkających na wsi.
Zasady przyznawania grantów
O grant mogą ubiegać się Koła lub Związki Kół Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW. Wystarczy w terminie 5 września – 3 października złożyć wniosek zawierający przepis na potrawę promującą kuchnię regionu z wykorzystaniem wybranego produktu marki własnej Carrefour Polska, wraz ze zdjęciami oraz historią dania.
Komisja konkursowa, na czele z ekspertem kulinarnym i znawcą kuchni regionalnej Łukaszem Konikiem wybierze 10 zwycięskich Kół, które otrzymają granty w wysokości 10 tysięcy złotych każda.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie smakujemylokalnie.pl
Promocja polskiej kuchni regionalnej
Ponadto w ramach programu „Smakujemy lokalnie” Koła Gospodyń Wiejskich mogą bezpłatnie promować i sprzedawać swoje wyroby w sklepach sieci Carrefour.
W ramach kampanii konsumenckiej marka będzie popularyzować produkty i dania tradycyjnej kuchni polskiej bazujące na lokalnej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Więcej informacji: smakujemylokalnie.pl

Kontakt:
Agata Terpiał
kontakt@smakujemylokalnie.pl
tel.: 506 277 989


Zapraszamy do udziału w Konkursie na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECAP). W Tegorocznej edycji konkursu tematem jest: praca ze szczególnie wrażliwą ofiara przestępstwa.

Szczegóły poniżej:

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości 2022

Załącznik nr 2
do Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Załacznik nr 1
do Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody
w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

REGULAMIN


Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu Tarnobrzeskiego do udziału w I Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich na ,,Najlepszy Nadwiślański Przysmak”.

Organizatorzy WYDŁUZYLI TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSEŃ do 28  lipca 2022r.

Szczegółowe informacje znajda Państwo w Regulaminie.

Regulamin

Załącznik nr 1


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”.

Konkurs polega na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, które może mieć pozytywny wpływ na klimat i dlatego warto wdrożyć je w domu, np. w celu oszczędzania wody, energii elektrycznej czy niemarnowania żywności. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu.
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca.
W zgłoszeniu powinny się znaleźć:
· opis ekopraktyki,
· wyjaśnienie, na czym ona polega,
· jakie daje rezultaty,
· powody, dla których ekopraktyka została wdrożona.

Do konkursowej pracy można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Ogłoszenie wyników odbędzie się do 10 sierpnia.

Uczestnikiem konkursu może być Koło Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) lub wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. W zgłoszeniu (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy podać numer nadany w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich lub numer KRS.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie www: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje.
W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl.


Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu Tarnobrzeskiego do udziału w I Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich na ,,Najlepszy Nadwiślański Przysmak”.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 22 lipca 2022r.

Szczegółowe informacje znajda Państwo w Regulaminie.

Regulamin

Załącznik nr 1


Zarządzenie 114/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 01 lipca 2022 roku. treść


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, Gmina Baranów Sandomierski, Stowarzyszenie „ Lasowiacka Grupa Działania”
i Główny koordynator Konkursu: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim zapraszają do udziału w konkursie pn. ,, CIASTKO Z RODOWODEM”

REGULAMIN – CIASTKO Z RODOWODEM 2022-1

 

 


Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”.
Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, wywierającego pozytywny wpływ na klimat, które warto wdrożyć w domu w celu oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu.

Konkurs rozpocznie się 20 czerwca. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca.
W zgłoszeniu powinny znaleźć się:
· opis ekopraktyki,
· wyjaśnienie na czym ona polega,
· jakie daje rezultaty,
· powody, dla których ekopraktyka została wdrożona.

Do konkursowej pracy można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.
Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace.
Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:
· 1. miejsce – 9 500 zł,
· 2. miejsce – 6 500 zł,
· 3. miejsce – 3 000 zł,

Zapraszamy do udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 10 sierpnia.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje.
W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl.


Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 czerwca 2022 r.

Szczegóły na stronie MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego3


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zaprasza do konkursu „Zapaleni do pomocy”, skierowanego  do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2022 roku, na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy”.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-konkursu-zapaleni-do-pomocy 


Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

 • „w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.”. (treść)
  Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2022r., 

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie  do 17 czerwca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128

 


Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

 • „w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.”. (treść)
  Termin składania ofert: 04 lipca 2022r., do godz. 10.00

 

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie  do 20 czerwca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128

 


Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

 • „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy”. (treść)
  Termin składania ofert: 20 czerwca 2022r., do godz. 10.15
 • „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym”. (treść ogłoszenia)
  Termin składania ofert: 20 czerwca 2022r., do godz. 10.00

 

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie  do 20 czerwca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

 • „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy”. (treść)
  Termin składania ofert: 20 czerwca 2021r., do godz. 10.15
 • „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym”. (treść ogłoszenia)
  Termin składania ofert: 20 czerwca 2021r., do godz. 10.00

 

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie  do 20 czerwca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128


VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie. W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Etap I – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.
Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.
Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego .

Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.
W załączniku przesyłamy materiały graficzne z uprzejmą prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronach internetowych, profilach w social mediach oraz tablicach informacyjnych. Prosimy o szerokie rozpowszechnienie informacji o konkursie przy użyciu wszelkich możliwych środków przekazu. Dzięki Państwa wsparciu zdobędziemy możliwie dużą liczbę KGW obecnych na powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM. Pierwsze wydarzenia zaplanowane są już 4 czerwca 2022!

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Samodzielny Publiczny Zakład Opie4ki Zdrowotnej – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w ,,Kiermaszu Zdrowia i Urody” w dniu 29 maja 2022r. w Halu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu przy Al. Niepodległości 2.

Zapraszamy zorganizowane grupy: zespoły, kapele, Koła Gospodyń Wiejskich, Grupy Producentów ( np. serów, fasoli Piękny Jaś, pszczelarzy) do udziału w tym przedsięwzięciu.

W sprawach organizacyjnych związanych z ewentualnym zgłoszeniem udziału – kontakt z Panią Kierownik Zakładu Barbara Zych tel. 608 091 572.

Początek o godz. 11:00, zakończenie o godz. 16:00.


XXI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, przygotowanie producentów do uczestnictwa w systemach jakości żywności, zachęcenie rolników i właścicieli firm do korzystania z dorobku dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogacenia oferty rynkowej. Konkurs ma charakter otwarty. Regulamin i karty zgłoszeniowe są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego i Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2022 roku na adres PODR w Boguchwale z dopiskiem „ Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo” lub na adres mailowy : katarzyna.czukiewicz@podrb.pl.
Finał etapu wojewódzkiego konkursu planowany jest na      05. 06. 2022 roku w Sędziszowie Małopolskim.

https://www.podrb.pl/wydarzenia/konkursy/konkurs-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow-2022 


W dniu 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.

W ramach konkursu minister rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację w dniu 19 czerwca 2022 r., gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej.

Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

Na realizację konkursu minister rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:


Fundacja Fundusz Lokalny SMK  zaprasza do składania wniosków w ramach lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2022.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z terenu gmin: Zaleszany, Pysznica, Bojanów, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Nisko Ulanów, Jeżowe, Krzeszów, Harasiuki, Rudnik nad Sanem, Jarocin, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce (pow. tarnobrzeski), Grębów oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem finansowym, doradczym oraz monitoringiem.

Nabór do Konkursu w roku 2022 rozpoczął  się z dniem 11 kwietnia i potrwa do 12 maja 2022 r. 

Wnioski należy składać poprzez generator system.dzialajlokalnie.pl

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: fundacjasmk.pl 

Osobą do kontaktu jest Elwira Karbarz – Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie FFL SMK, tel. 880 186 112, el.tom.karbarz@gmail.com

 


Biuro Programu Niepodległa rozpoczęło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Budżet programu w 2022 roku wynosi 1 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 16 maja 2022 r. do godz. 15.59.

W programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległa” można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych brutto, przy czym poziom dofinansowania może wynosić do 100% całości budżetu zadania.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 • organizacje pozarządowe — spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia porozumienia o współpracy przy realizacji zadania z co najmniej dwoma podmiotami.

Partnerem porozumienia mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne),
 • uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574),
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2020 r. poz. 2085, ze zm.).

Dotacje są przeznaczone na realizację następujących zadań:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

Termin realizacji projektów: od 01 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu Witkac.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej-2022

INSTRUKCJA-SKŁADANIA-WNIOSKU-KOALICJE-DLA-NIEPODLEGŁEJ

REGULAMIN-KOALICJE-DLA-NIEPODLEGŁEJ-2022


Ruszył nabór wniosków w Konkursie Małe Granty! Możesz zdobyć aż do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznego projektu z młodzieżą w Twojej miejscowości! Nabór trwa do 25 maja do godziny 12:00.

Dokumenty konkursowe:


W dniu 1 kwietnia rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

 • 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Instrukcja_wypełniania_wniosku_KGW_2022_

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_KGW_2022_www

Instrukcja_wypełniania_sprawozdania_KGW_2022

Sprawozdanie_z_wydatkowania_pomocy_-_KGW_2022www


Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Koronczarskim „Z jednej malutkiej nici rodzi się rękodzieło” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem.

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna poniżej:

 

 


Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.


Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich – Festiwalu „Polska Od Kuchni”.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, już po raz kolejny zapraszamy wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjne wesele z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem!

Wybory Miss Wdzięku                                 

to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku.

W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący do sukni Panny Młodej.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

podczas którego Koła mają za zadanie przygotować danie regionalne, bądź nowoczesna wariację
na jego temat. Konkurs Kulinarny będzie krążyć wokół tematu dań serwowanych na lokalnych weselach

Konkurs Artystyczny

to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! Zgłoszenia Powinny nawiązywać do lokalnych obrzędów związanych ze ślubem. Weselny taniec, przyśpiewka, scenka, a może własnoręcznie uszyty welon? Wszystkie chwyty dozwolone!

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

I Etap Konkursu – Eliminacje Wstępne.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Kóła
ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.

II Etap Konkursu – Półfinały Wojewódzkie.

Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”.

Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.

W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału.

Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.

Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.

III Etap Konkursu – Finał.

Finał Festiwalu odbędzie się 24 września 2022 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.

Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich
w poszczególnych kategoriach konkursowych.

Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert
„Roztańczony PGE Narodowy”.

Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2, oraz na antenie TVP Kobieta.

Zgłoszenia do konkursów przyjmujemy do 14 marca br.

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl

oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni

Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni


IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

Zawody rangi mistrzostw kraju odbędą na stoku Areny Narciarskiej Jaworki-Homole w Szczawnicy woj. małopolskie w dniach 26-27.02.2022. W zawodach bez wcześniejszych eliminacji mogą startować strażacy OSP z całego kraju. Jednostki OSP mogą zgłosić swoich reprezentantów do konkurencji indywidualnej lub drużynowej albo do obu konkurencji. Podczas Mistrzostw obowiązkowo wszyscy zawodnicy startują w ubraniu strażackim specjalnym typu Nomex ( kurtka + spodnie ) oraz w hełmie strażackim. Startujący zawodnicy muszą być pełnoletni. Warunkowo w każdej z konkurencji i ich podziałach organizatorzy dopuszczają z danej jednostki OSP do 2 zawodników, którzy ukończyli 15 lat. Podobnie jak podczas poprzednio rozgrywanych edycji, klasyfikacja w konkurencji indywidualnej slalom gigant narty jest z podziałem na druhów, druhny i wiekowym. Konkurencja Indywidualna slalom gigant snowboard jest open i bez podziału na druhów i druhny – tu możliwy jest podział przy minimum 6 startujących druhnach. Z kolei w konkurencji drużynowej Strażackim Slalomie Gigancie startujące 4 osobowe zespoły mają do pokonania trasę slalomu jadąc z wężem strażackim. Drużyny narty klasyfikowanie są z podziałem na druhów, druhny oraz zespoły mieszane składające się z 2 druhów i 2 druhen. Konkurencja drużynowa w snowboardzie klasyfikowana jest bez podziału na druhów i druhny, a skład 4 osobowej drużyny może być również mieszany w dowolnej kombinacji ilościowej druhów i druhen.
Aby zarejestrować się na zawody, należy przesłać listę zgłoszeniową drogą mailową najpóźniej do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 00.00
Informacje, pobieranie druków zgłoszeniowych i regulaminu od organizatorów tylko poprzez kontakt mailowy: tokbike1@op.pl

informacje o zawodach: pl.facebook.com/olimpiadastrazakowosp/


Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Spotkanie odbędzie się dnia 28 stycznia 2022 r. o godzinie 15.30 w formie zdalnej w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy rdpp@podkarpackie.pl, do dnia 27 stycznia 2022 r.Celem konsultacji społecznych jest podniesienie jakości projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, poprzez uzyskanie opinii m.in. mieszkańców województwa, organizacji pozarządowych oraz wszelkich środowisk, działających na rzecz dalszego rozwoju regionu i zainteresowanych poprawą życia i funkcjonowania na Podkarpaciu.

Wysłuchanie różnych racji na temat kształtu programu umożliwi wypracowanie finalnej wersji programu, która przekazana zostanie do formalnych negocjacji z Komisją Europejską.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu, który wraz z projektem programu jest dostępny na stronie internetowej: www.rpo.podkarpackie.pl


Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy baranów Sandomierski do udziału w II edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”. Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach społecznym, kulturalnym i edukacyjnym oraz prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach Gospodyń Wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.).

Warunkiem udziału w Konkursie jest min. 2-letnia (na dzień zgłoszenia), udokumentowana działalność, obejmująca okres funkcjonowania Koła przed datą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR.

Zgłoszenie do Konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w terminie do 28 lutego 2022 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl

regulamin i karta zgłoszeniowa.


Zapraszamy do udziału w konkursie Zapomniane Kulinaria ,,OD NOWA”.  Festiwal odbędzie się 18 i 19 września 2021r. na Zamku w Baranowie Sandomierskim.

Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne poniżej:

karta zgłoszenia EDD

regulamin EDD

 


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Master Baker”. Konkurs skierowany jest do osób zajmujących się profesjonalnie lub amatorsko wypiekiem chleba, zamieszkałych na terenie Polski. Uczestnicy w zależności od kwalifikacji w zawodzie piekarza lub zatrudnienia w piekarni, przynależności do Koła Gospodyń Wiejskich, uczęszczania do szkoły o profilu spożywczym oraz pozostali mogą podjąć rywalizację w kilku grupach – Zawodowcy, KGW, Uczniowie i Amatorzy.

Tu warto także dodać, że honorowym patronatem ww. wydarzenie objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://masterbaker.pl/


Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do udziału w konkursie pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”.  Konkurs kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich.
Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

Najważniejsze założenia konkursu:

 • Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.
 • Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
 • Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;

 

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy  i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami, a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html


Konkurs „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA – European Crime Prevention Award)

Prezydencja słoweńska w Radzie Unii Europejskiej organizuje konkurs Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). ECPA, od początku istnienia Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), to jedno z najważniejszych wydarzeń Sieci, które przyczynia się do wymiany najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości w UE i jest kontynuowane, aby podkreślać sukces w zakresie zapobiegania przestępczości w całej Europie.

Prezydencja słoweńska w EUCPN skoncentruje się na temacie zastraszania i przemocy wśród nieletnich (zarówno online jak i offline).

regulamin – ECPA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU


Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

W 2021 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 610 800 złotych.

O grant mogą ubiegać się:

 1. Młoda organizacja pozarządowa – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.
 2. Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego  przedsięwzięcia  mieszczącego  się  w  sferze  zadań  publicznych  określonej  w    4 UoDPPioW wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).
 3. Grupa samopomocowa – dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest
  na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, wówczas wsparcie/Dotacja przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie/Dotacje.

Grupa  samopomocowa  bez osobowości prawnej, może  ubiegać  się  o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).

W roku 2021 przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:

I ścieżka – „Oddolne inicjatywy mieszkańców” – lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Wysokość dotacji do 4000 zł

II ścieżka – „Rozwój młodej organizacji”. Wysokość dotacji do 9000 zł

III ścieżka – „Wygraj w tysiąca” – lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Wysokość dotacji do 1000 zł

IV ścieżka – „Mikrodotacje branżowe” – przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem przewodnim będą: „Prawo dla obywatela”, „ Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza”, „Moje miejsce”, „Ścieżka przeciwdziałaniu skutkom Covid-19”. Wysokość dotacji do 6000 zł.

 


Konkurs dla ratowników medycznych i strażaków z obszarów wiejskich.

Konkurs ogłosiliśmy w miniony piątek, zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia br.

11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami (związanymi z pomocą medyczną w tym mniejsze i większe apteczki z certyfikatami), a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html

 

Konkurs fotograficzny dla rolników pn. „Nowoczesna polska wieś”

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html

termin nadsyłania prac upływa 20 września 2021r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 października 2021 roku

 

Konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html

termin nadsyłania prac upływa 16 sierpnia 2021r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2021 roku.

Wszyscy uczestniczy konkursu zostaną uhonorowani drobnymi upominkami, a laureaci I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.


   Program Rozgrzewamy Polskie Serca

Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG przygotowała program grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających lokalną kulturę, tradycję i historię

Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest skierowany do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych, związków wyznaniowych i ich organizacji.

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.

Zgłoszenia należy dokonać na stronie https://rozgrzewamypolskieserca.pl w terminie od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 20 lub 40 tysięcy złotych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi już 15 września 2021 r.

Przygotuj projekt, który rozgrzeje polskie serca!

Dowiedz się więcej na: https://rozgrzewamypolskieserca.pl


Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”

Nagroda ta służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim. Ponadto Konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga on dodatkowo kreować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w państwie.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa,
 2. Kultura i tożsamość narodowa,
 3. Nauka, edukacja, sport i środowisko,
 4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój,
 5. Gospodarka, rynek pracy.

W każdej z wyżej wymienionych kategorii może zostać wyłoniony 1 laureat, który otrzyma nagrodę rzeczową w postaci karty podarunkowej o wartości 5 000 zł (pięć tysięcy zł brutto). Ponadto przewiduje się możliwość przyznania przez Zarząd Województwa wyróżnienia dla jednej organizacji, z każdej kategorii. Wyróżnienie
to będzie również nagrodą rzeczową w postaci karty podarunkowej o wysokości
1 000 zł (tysiąc zł brutto).

Formularz konkursowy z dopiskiem Nagroda Marszałka należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy z samorządami i organizacjami, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Więcej informacji dot. konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/8289-nagroda-marszalka-ngo-wysokich-lotow-4


Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działaniaogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegóły dotyczące naborów przedstawiamy poniżej:

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2021

(Przedsięwzięcie I.4.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2021

(Przedsięwzięcie III.1.1.Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2021

(Przedsięwzięcie III.4.1.Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).


Nabór na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłoszenie 

Zarządzenie

Formularz Zgłoszeniowy


Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza naborów wniosków w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Szczegóły dotyczące naborów przedstawiamy poniżej:

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

(Przedsięwzięcie I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2021

(Przedsięwzięcie I.3.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD/ zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej).

Wnioski w ramach konkursu należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. w terminie od 28 maja  do 11 czerwca 2021 roku.

 


Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłosiła , kolejny nabór wniosków do konkursu grantowego Działaj Lokalnie

 

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Celem tegorocznego konkursu jest  „Wsparcie działań związanych z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom”.

Przykładowe działania to: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Wnioski należy składać do 10 czerwca 2021r. tylko w formie elektronicznej w generatorze:http://www.system.dzialajlokalnie.pl/

Projekty powinny zostać rozplanowane na okres min. 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy 1 czerwca 2021 r.  a 31 grudnia 2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ,,Działaj Lokalnie” dostępne są na stronie: http://fundacjasmk.pl/dzialaj-lokalnie/

 


Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania z zakresu „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy”

ogłoszenie o wyniku konkursu

 


Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

 • ,,Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2021 roku” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej ( treść)
  Termin składania ofert: 8 czerwca 2021r., do godz. 10.30
 • „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy”. (treść)
  Termin składania ofert: 8 czerwca 2021r., do godz. 10.15
 • „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym”. (treść ogłoszenia)
  Termin składania ofert: 8 czerwca 2021r., do godz. 10.00

 

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie  do 8 czerwca 2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128


 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
18.06.2024
Data publikacji
11.06.2021
Data modyfikacji
31.05.2024