JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

 

L.p. Nazwa jednostki Adres Telefon – 15
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim ul. Fabryczna 39
39-450 Baranów Sandomierski
 811-80-54
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim
ul. Zamkowa 24
39-450 Baranów Sandomierski
 811-80-10
fax.  811-85-77
3 Klub Senior + w Baranowie Sandomierskim ul. Rynek 17
39-450 Baranów Sandomierski
660 561 571
4 Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach Knapy ul. Szkolna 2
39-451 Skopanie
601 163 620
5 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim ul. Zamkowa 24
39-450 Baranów Sandomierski
 811-85-36
6 Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim ul. Langiewicza 8
39-450 Baranów Sandomierski
 811-80-76
7 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skopaniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 10
39-451 Skopanie
795 432 411
8 Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim ul. Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski
 811-85-86
811-85-91
9 Zespół Szkół w Skopaniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
39-451 Skopanie
 812-15-01
812-15-05
10 Zespół Szkół w Woli Baranowskiej ul. Szkolna 4
39-451 Skopanie
 812-15-08
812-15-09
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy Dąbrowica 78
39-450 Baranów Sandomierski
 811-87-05
811-87-01
12 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach Ślęzaki 75
39-450 Baranów Sandomierski
 811-87-09
13 Szkoła Filialna w Durdach podporządkowana Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Woli Baranowskiej Durdy 1
39-450 Baranów Sandomierski
 812-15-12
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
30.12.2020
Data publikacji
30.12.2020
Data modyfikacji
10.05.2024