Ślęzaki – leżą tuż za Józefowem i Markami, wśród lasów sosnowych. Miejscowość w najstarszych źródłach nazywana byłe też  „Szlęzakami” bądź „Szlęzakami” W końcu XIX wieku osada liczyła „28 domów” a w nich „139 mieszkańców „i  jak podaje Chlebowski – leżała „nad potokiem Łuczkiem” między nim (od zach.) a Świerubem (od wsch.) albo Ujściem lub Burdą”.

Najcenniejszym zabytkiem wsi jest  kościół parafialny pod wezwaniem  Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w 1873 roku, co potwierdza data  na frontonie budowli. Przy kościele wznosi się murowana dzwonnica pochodząca z końca XIX wieku. Kościół posiada jedną nawę. Wyposażenie  poza głównym ołtarzem pochodzi już z XX wieku.

Opuszczając Ślęzaki mija się rozległe lasy, łąki i liczne oczka wodne. Teren zaczyna lekko wznosić się i falować. Zaczynają się Wzgórza Tarnobrzeskie wraz z najwyższym wzniesieniem w gminie – Łysą Górą.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.10.2022
Data publikacji
25.10.2022
Data modyfikacji
25.10.2022