Zespół Szkolno – Przedszkolny
Ślęzaki 75
39 – 450 Baranów Sandomierski
http://www.zspslezaki.pl/
sz.p.slezaki@interia.pl
tel.: 15 811 87 09

Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, kreatywni nauczyciele, wdrażający innowacje w pracy pedagogicznej:
wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele specjaliści: pedagog,  logopeda, neurologopeda,  surdopedagog,  tyflopedagog,  specjaliści do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, nauczyciele z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki,  terapeuta pedagogiczny, nauczyciel z kwalifikacjami do gimnastyki korekcyjnej

Nasza szkoła jest dobrze wyposażoną bazą lokalową do pracy z dziećmi i młodzieżą: w każdej klasopracowni znajduje się rzutnik i tablica interaktywna, sala gimnastyczna w szkole, odnowione, wyremontowane klasopracownie
z dostępem do sieci internetowej, e-dziennik, kuchnia i jadalnia, baza sportowa na podwórku szkolnym: boisko wielofunkcyjne, siłownia, plac zabaw dla dzieci, strona szkolna i szkolny facebook

Efektywna praca specjalistów i nauczycieli z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: bardzo dobra opieka i nauczanie oraz efekty rozwojowe dzieci, salka terapeutyczna wyposażona w pomoce dydaktyczno-terapeutyczne. Udział szkoły w projektach w tym zakresie.

To szkoła wielu talentów, uczniowie mogą brać udział w różnych zajęciach i korzystać z profesjonalnego sprzętu m.in:

Salka muzyczna – wygłuszona, ze sprzętem muzycznym, rozwijająca u uczniów zainteresowania instrumentalno-wokalne (perkusja, gitara elektryczna, akustyczna, mandolina, basowa, klawisze, saksofon). SKO – prowadzimy  szkolny blog SKO. Szkoła osiąga sukcesy w zakresie rozwijania edukacji ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie zyskują  w konkursach nagrody. Nauczyciele opiekunowie zdobywają odznaki za aktywną działalność i wsparcie finansowe dla szkoły.Sport – cykliczne dni sportu w naszej szkole (obozy sportowe: Cmolas), spotkania
z trenerami propagującymi zdrowy styl życia na terenie szkoły, coroczny Bieg dla Niepodległej w naszej szkole, Piknik Rodzinny dla społeczności lokalnej, Dzień Dziecka na sportowo Szkoła Promująca Zdrowie – posiadamy certyfikat wojewódzki. Walczymy o krajowy. Wolontariat – szkoła prowadzi na szeroką skalę akcje charytatywne. Koncerty charytatywne zgłaszane jako zbiórki publiczne dla osób chorych, potrzebujących pomocy. Od lat wspieramy Hospicjum Ojca Pio w Tarnobrzegu, organizujemy zbiórki, kiermasze dla potrzebujących, pomoc dla schroniska dla zwierząt, odwiedzamy bezdomnych.Zcyfryzowana, doposażona biblioteka i rozwój czytelnictwa – cykliczne akcje Narodowego Czytania, lekcje biblioteczne, akcje czytelnicze.Zespół muzyczny – sukcesy i rozwój talentów artystyczno-muzycznych. Nauka gry na instrumentach, śpiewu, wystąpień publicznych. Co roku szkoła przystępuje do otwartego konkursu na realizację Powiatowego festiwalu piosenki obcojęzycznej z sukcesem, pozyskując pieniądze na realizację zadania w szkole oraz organizację warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z całej gminy Prężnie działające Szkolne Koło Filmowe – nauka robienia profesjonalnych zdjęć, kręcenia i montażu filmów. Szkoła przynależy do Ogólnopolskiej Szkolnej Filmoteki, zajmując honorowe 12 miejsce w Polsce. Odnosi sukcesy w konkursach filmowych ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych zyskując cenne nagrody dla uczniów. Ekologia – prowadzone są na szeroką ogólnopolską skalę akcje ekologiczne, rozwijające świadomość gospodarowania odpadami, dbania o środowisko: Dzień Krajobrazu, Dzień Drzewa, ogólnopolska akcja Eko wyzwanie, ogólnopolska akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Samorząd Uczniowski – aktywnie działający w szkole, podejmuje szereg inicjatyw w porozumieniu z nauczycielami, aby każdy uczeń czuł się w szkole dobrze. OAZA we współpracy z parafią Ślęzaki pielęgnująca wartości duchowe – coroczne oazowe wyjazdy w góry. Sklepik szkolny – który ma na celu wyposażenie dzieci w umiejętności przedsiębiorcze

Ponadto placówka oferuje udział w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej m.in.: Zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III,  korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w klasach IV-VIII, zajęcia wyrównawcze, przygotowujące uczniów klasy VIII do egzaminu ósmoklasisty.  Uczniowie uczsetniczą również w zajęciach szachowych, z robotyki i ekologii. Szkoła prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w klasach młodszych, ognisko muzyczne, zajęcia rozwijające z j. niemieckiego, szkółkę sportową i SKS

W naszym przedszkolu jest miejsce dla każdego dziecka, które pragnie rozwijać się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Oferujemy zajęcia rozwijające dla dzieci przedszkolnych: plastyczne, rytmikę, j. angielski, zajęcia komputerowe, zajęcia przyrodniczo-matematyczne, kulinarne, programowanie. Gwarantujemy dobrą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Nasze dzieci biorą udział w konkursach i akcjach na wielu szczeblach, w tym ogólnopolskich. Posiadamy certyfikaty uzyskane w konkursach ogólnopolskich: „Przedszkole talentów”, „Kreatywne przedszkole-twórczy maluch”, walczymy o certyfikat „Przedszkolak bezpieczny w sieci”.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.01.2021
Data publikacji
27.01.2021
Data modyfikacji
25.03.2021