Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. O ulgę podatkową i preferencyjne warunki może wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym wykonywanie zadań określonych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji w tym wydawanie decyzji o wsparciu dla inwestycji zlokalizowanej w Baranowie Sandomierskim  leży we właściwości Agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu.

Przedsiębiorcy mogą w myśl nowych przepisów na terenie całej Polski korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego:

  • najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Wysokość pomocy jest zależna od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa,
  • system zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE,
  • możliwość łączenia pomocy publicznej uzyskanej w SSE ze środkami z funduszy unijnych.

Pomoc publiczna stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają kumulacji. Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych jest decyzja o wsparciu udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Na stronie www.strefainwestycji.arp.pl dostępny jest „kwalifikator” pomocy publicznej, który pozwoli na wstępną weryfikację planów inwestycyjnych:

Uzyskanie ulgi podatkowej będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

– kryteriów ilościowych
– kryteriów jakościowych

Kryteria są szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji)

Więcej informacji www.strefainwestycji.arp.pl

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
31.05.2023
Data publikacji
31.05.2023
Data modyfikacji
19.07.2023