Zabezpieczeniem potrzeb Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie ochrony zdrowia zajmuje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Spółka Partnerska Lekarzy, któremu podlegają:

  • Przychodnia Rejonowa w Baranowie Sandomierskim   tel. 015 811 80 08
  • Ośrodek Zdrowia w Woli Baranowskiej   tel. 015 811 07 78
  • Ośrodek Zdrowia w Ślęzakach tel. 015 811 87 08
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skopaniu tel 015 812 10 23.

Placówki te wyposażone są w podstawowy sprzęt medyczny w stopniu zadowalającym. Od stycznia br. w ramach reformy służby zdrowia wprowadzony został kontraktowy system finansowania świadczeń zdrowotnych. Powiat tarnobrzeski podlega Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych. Kasa ta przyjęła dla tutejszych gmin następujące wskaźniki dotyczące liczby ubezpieczonych, przypadających na 1 świadczeniodawcę:

  • 1500-2500 podopiecznych na 1 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • 2800 podopiecznych na 1 pielęgniarkę środowiskową w mieście i 2500 na wsi
  • 7000 kobiet na 1 położną środowiskową
  • 5000 ludności na 1 etat stomatologiczny

Jak wynika z powyższego zestawienia zabezpieczenie potrzeb ludności przez PRKCh w Rzeszowie jest niepełne, zwłaszcza w odniesieniu do higieny szkolnej i lekarzy stomatologów.

W gminie funkcjonują 3 apteki: dwie w Baranowie Sandomierskim i jedna w  Skopaniu oraz 2 punkty apteczne w miejscowościach Wola Baranowska i Ślęzaki

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
24.10.2020
Data publikacji
24.10.2020
Data modyfikacji
21.03.2021