Powietrzne pompy ciepła

05.07.2019 r.

Powietrzne pompy ciepła – co to takiego i do czego służą

Pompy ciepła mają coraz większe zastosowanie w budownictwie. Siedem lat temu instalowane były w mniej niż 3 proc. nowych budynków jednorodzinnych, teraz jest to już około 15 proc. Szczególnie szybko rozwija się rynek powietrznych pomp ciepła (2/3 wszystkich instalowanych pomp ciepła). Są uznawane za technologię przyszłości, ze względu na stosunkowo prosty montaż w budynkach, niższą cenę oraz coraz wyższą efektywność, a więc niskie koszty eksploatacji. Rynek powietrznych pomp ciepła w Polsce wzrósł w 2018 r. o 30 proc.

Jak działa pompa ciepła? Jak „odwrócona” lodówka

Aby zobrazować pracę pomp ciepła możemy porównać ją do pracy lodówki. Różnica polega jednak na tym, że lodówka odbiera ciepło od produktów żywnościowych, a następnie oddaje je do otoczenia, tymczasem pompy pobierają ciepło z otoczenia i przekazują je do wnętrza budynku. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła – następujący po sobie cykl procesów termodynamicznych pozwala jednak spowodować przepływ ciepła z obszaru chłodniejszego do cieplejszego. Instalacje pomp ciepła nazywane są często systemami chłodniczymi o odwróconym obiegu.

Aby mogły poprawnie funkcjonować niezbędne jest dostarczenie energii elektrycznej. Dzisiejsze systemy wymagają dostarczenia jedynie 25 do 30 proc. energii z zewnątrz. Energię tę wykorzystuje się do napędu sprężarki. Oznacza to, że nawet 75 proc. energii cieplnej dostarczonej do wnętrza budynku pochodzi z otoczenia.

Główne elementy pompy ciepła to: parownik, sprężarka, skraplacz, zawór dławiący (rozprężny). Ciepło przekazywane jest za pośrednictwem czynnika chłodniczego, który zmienia stan skupienia, czego efektem jest oddawanie lub pobieranie energii.

W poniższym linku można zobaczyć działanie pomp ciepła
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/jak-dziala-pompa-ciepla-6697.html

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Baranów Sandomierski realizuje projekt dostawy i montażu powietrznych pomp ciepła. Służą one do podgrzania ciepłej wody użytkowej, którą wykorzystujemy, na co dzień do mycia i kąpieli. Szczególne zastosowanie mają one w okresie wiosenno-letnio-jesiennym, kiedy to nie musimy palić w piecu, aby mieć dostęp do c.w.u. Jest to element szerszego projektu partnerskiego siedmiu Gmin z terenu powiatów tarnobrzeskiego oraz lubaczowskiego. Na realizację w/w projektu pozyskane zostały środki z Unii Europejskiej, a więc koszt każdej z pomp pomniejszony zostaje o wartość dotacji ze środków UE.

Proponowane pompy w projekcie mają sprawność już od -7st.C i potrafią zagrzać wodę do +55 st.C przy poborze mocy do 0,8kW. Proponowane zasobniki wody to 200 lub 300l.

Wszystkich zainteresowanych montażem we własnym gospodarstwie powietrznych pomp ciepła do podgrzania c.w.u. zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr telefonu 15 811 85 81 wew. 120 lub 123.


Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru

16.04.2019 r.

W dniu 15-04-2019r. Lider projektu (Gmina Lubaczów) ogłosił przetarg na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce,
Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”
. Oferty można składać do 24-04-2019r. w Urzędzie Gminy Lubaczów do godz. 10:00.

Link do ogłoszonego przetargu: http://lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;684


Przetarg na dostawę i montaż pomp ciepła

05-03-2019

W dniu 28.02.2019 r. dokonano otwarcia ofert w ramach zadania pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” na dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert pod względem zgodności treści z SIWZ.

Poniżej przedtawiamy zestawienie złożonych ofert.


Przetarg na dostawę i montaż pomp ciepła

15-02-2019

Ze względu na zapytania do treści SIWZ Lider projektu w porozumieniu z partnerami, wydłużył termin skaładania ofert na dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła do dnia 28 lutego 2018r.

Jednocześnie zmianie uległ ostateczny termin wykonania zadania tj. do dnia 16-09-2019r.

Więcej informacji pod linkiem:

http://lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;669


18-01-2019

W związku z unieważnieniem przetargu, w dniu dzisiejszym zostało opublikowane ponownie postępowanie na dostawę pomp ciepła –
link bezpośredni: http://lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;669. Termin otwarcia ofert ustalono na 22 luty 2019r.


05-12-2018

W związku z rozwiązaniem umowy dotyczącej dostawy i montażu powietrznych pomp ciepła w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, Gmina Lubaczów jako lider projektu w dniu 04.12.2018 r. ogłosiła nowy przetarg na dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła.

Link do przetargu: http://lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;655


Odbiory Instalacji Fotowoltaicznych

19-11-2018

W związku z trwającymi czynnościami montażowymi oraz odbiorowymi instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” zawiadamiamy mieszkańców, że są do odbioru wnioski, które należy składać do PGE.

Podkreślić należy fakt iż, wnioski dostarczane są sukcesywnie w miarę zakończonych czynności odbiorowych i otrzymanej od wykonawcy dokumentacji powykonawczej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 15 811 85 81 wew. 120, w godzinach pracy Urzędu, w celu uzyskania informacji czy Państwa dokumentacja została już dostarczona.

Do wniosku należy przedstawić następujące informację:

 • Imię i Nazwisko osoby, z którą zawarta jest umowa w PGE
 • Pesel
 • Numer Punktu Poboru Energii (PPE)
 • Istniejącą moc przyłączeniową
 • Numer słupa, z którego jest przyłącz do budynku
 • Czy przyłącz jest napowietrzny czy kablowy
 • Miejsce montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika)

Stan realizacji zadania

04-10-2018

Jedną z części projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych

Z uwagi na skomplikowany charakter w/w zadania, podczas realizacji wystąpiły trudności w jego wykonaniu w pierwotnie określonym terminie. Ponadto, z uwagi na szeroką skalę montażu instalacji z Odnawialnych Źródeł Energi na terenie województwa podkarpackiego, wystąpiły braki i opóźnienia w produkcji urządzeń spełniających określone w ramach realizowanych zadań wymagania. Stąd też, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania. Lider projektu w porozumieniu z partnerami projektu, podjął decyzję o zmianie terminu realizacji tego zakresu projektu do dnia 30 listopad 2018r.

Kolejną częścią zadania jest dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła z zasobnikiem ciepłej wody. Termin realizacji zadania określony na dzień 30.09.2018 roku ulegnie zmianie w związku z koniecznością rozwiązania umowy z firmą LEVADA sp. z o.o., wybraną w formie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z zapisami przetargu na wyłonienie wykonawcy w/w zadania, przed zawiadomieniem o wyborze i przed podpisaniem umowy wykonawca miał obowiązek przedstawienia kart katalogowych urządzeń, jakie będą montowane. Firma Levada sp. z o.o. zaproponowała agregat pompy ciepła SPLIT model CKRS X6.0W3A/LH firmy CHIGO i wymienniki ciepła (zbiorniki) typu W2W300 i W2W200 firmy TERMICA. W czerwcu i lipcu przedstawiciele firmy Levada podejmowali kroki zmierzające do zmiany wcześniej zaproponowanych i zaakceptowanych urządzeń na urządzenia firmy ENERGY FLOW. Należy tu zaznaczyć, że w wyniku podjętych przez Gminę działań kontrolnych okazało się, że firma nie ma w swojej ofercie urządzenia, które spełniałoby postawione wymagania w dokumentacji przetargowej. Firma również nie wskazała choćby jednej lokalizacji gdzie takie urządzenie zamontowano celem sprawdzenia jego działania i parametrów. Z dużym prawdopodobieństwem należało, zatem stwierdzić, że urządzenie było tylko „na papierze”, z planem podjęcia produkcji pomp ciepła o mocy 6,8 kW i Państwo byliby pierwszymi beneficjatami do testowania tych urządzeń.

Gmina, reprezentując Państwa interesy, nie mogła pozwolić na zmianę urządzeń z zaproponowanych CHIGO i Termica (urządzeń sprawdzonych i istniejących na rynku od znacznego już czasu) na urządzenia jeszcze nieistniejące na rynku!!! Ponadto wprowadzenie takiej zmiany, wiązałoby się z nałożeniem na projekt, przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, korekty finansowej. W związku z powyższym partnerzy projektu wystąpili do Marszałka Województwa o zmianę terminu realizacji projektu i możliwość ogłoszenia przetargu na wyłonienie innej firmy celem dostawy i montażu u Państwa powietrznych pomp ciepła. W związku z faktem, iż procedura wyłonienia wykonawcy zgodnie z przepisami będzie trwała ok. 4 miesięcy, wykonanie prac rozpocznie się najprawdopodobniej w II kwartale 2019 r.

Jako samorząd Gminy dokładamy najwyższych starań, aby instalacje, które Państwo otrzymacie była wysokiej klasy i generowały możliwie najwyższe oszczędności dla budżetu domowego.


Dodatkowy nabór na montaż instalacji z OZE

24-08-2018

Zamieszczamy filmy instruktażowe dotyczące nastawy sterownika kotła oraz samego czyszczenia  kotła Heiztechnik HIT PELLET. Przedstawione kotły montowane są w chwili obecnej u mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie parasolowym  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasta Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.

W przypadku zainteresowania Państwa montażem kotła na biomasę (pellet) lub innymi instalacjami montowanymi w projekcie, prosimy o  telefoniczny kontakt w godzinach pracy Urzędu.


20-07-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, informuje, o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków dot. dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych pomp ciepła w ramach realizowanego na terenie Gminy projektu w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Nabór wniosków od mieszkańców prowadzony będzie w terminie od 20 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w Biurze Obsługi Klienta (wejście główne- parter budynku) w godzinach pracy Urzędu.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje (zawarte w Regulaminie naboru) wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 3 lub pod nr telefonu 15 811 85 81 wew. 120 lub 123, w godzinach pracy Urzędu.

Rodzaj instalacji

Koszt wykonania brutto

(łącznie z kosztem usługi nadzoru inwestorskiego oraz kosztami ubezpieczenia instalacji na okres 12 m-cy)

Wkład własny mieszkańca (8% VAT)

Wkład własny mieszkańca (23% VAT)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.3kW
(produktywność ok. 2700 kWh/rok )

14 582,35

5 179,27

7 179,83

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 15 kW
(dom pow. 50- 150m2)

17 436,07

8 268,98

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 20 kW
(dom pow. 70- 200m2)

17 924,22

8 057,13

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 25 kW
(dom pow. 80- 250m2)

17 924,22

7 357,13

Powietrzna pompa ciepła o mocy min. 2,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L

12 247,10

6 230,01

Powietrzna pompa ciepła o mocy min. 2,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.300L

12 929,29

6 212,20


Montaż instalacji fotowoltaicznych

04-07-2018

W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski, na posesjach osób będących uczestnikami projektu pn,: Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasta Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. Instalacje montowane są u osób, które podpisały aneksy i dokonały wpłat określonych w w/w aneksach.

Firmą, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego do montażu instalacji fotowoltaicznych jest firma ML SYSTEM S.A. z siedzibą Zaczernie 190G. Do bezpośredniego montażu instalacji firma zatrudnia podwykonawców, stąd też u Państwa montaż dokonany zostanie przez pracowników firm:

 1. Cogito Energy Dariusz Ciochoń, 33-150 Wola Rzędzińska 320 b
 2. ELEKTRO-SOLAR Sebastian Antosz Robert Marek spółka cywilna, miejsce wykonywania działalności: ul. Południowa 7, 36-100 Kolbuszowa.

Przedstawiciele w/w firm powinni posiadać identyfikatory potwierdzające ich dane osobowe z pieczątką generalnego wykonawcy tj. ML System lub lidera projektu tj. Gminy Lubaczów.

Przypominamy, iż warunkiem niezbędnym do realizacji inwestycji na Państwa posesjach jest podpisanie sporządzonego przez Gminę aneksu do umowy oraz dokonanie wpłaty określonej w w/w aneksie. W obecnym czasie pracownicy Urzędu docierają do osób, które nadal ich nie podpisały. Ponadto informujemy, że montaż powietrznych pomp ciepła i kotłów na pellet rozpocznie się od 16 lipca b.r., w związku z tym prosimy o dokonywania wpłat przez osoby, które zadeklarowały chęć montażu tych urządzeń.


Ogłoszono nowe postępowanie na inspektora nadzoru

24-05-2018

Informujemy, iż w obecnym czasie prowadzona jest  inwentaryzacja każdej nieruchomości pod kątem wymagań technicznych i sprzętowych u Mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie dot. montażu instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii, w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych. Ocenę przeprowadzają przedstawiciele Wykonawcy zadania, tj. firmy ML System + Sp. z o.o.

Ponadto przypominamy również, że dniu dzisiejszym i jutrzejszym (24-25 maja) przeprowadzana jest inwentaryzacja u Mieszkańców, którzy zadeklarowali montaż kotłów na biomasę oraz powietrznych pomp ciepła. Inwentaryzację przeprowadzają przedstawiciele firmy Levada sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski: Sandra Surowiec nr tel. 15 811 85 81 wew. 123, Jakub Marek  nr tel. 15 811 85 81 wew. 120


22-05-2018

Gmina Baranów Sandomierski informuje, iż w dniach 24-25.05.2018 r. planuje się przeprowadzić inwentaryzację u Mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie dotyczących montażu instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii, w zakresie kotłów na biomasę oraz powietrznych pomp ciepła.

Inwentaryzację przeprowadzą przedstawiciele firmy Levada sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lucjana Rydla 57/2.


MONTAŻ INSTALACJI OZE CORAZ BLIŻEJ

18-05-2018

Informujemy, iż dobiegły końca procedury związane z wyborem Wykonawców do Projektu Parasolowego OZE. W dniu 8 maja br. podpisane zostały ostatnie umowy z firmami, które będą się zajmować dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych pomp ciepła u uczestników Projektu.

Podsumujmy więc wszystkie związane z projektem informacje.

Najkorzystniejszą ofertę na montaż powietrznych pomp ciepła i kotłów na biomasę (pellet) złożyła krakowska firma LEVADA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydla 57/2. Firma od 2011 roku zajmuje się szeroko rozumianą energią odnawialną: pompami ciepła, kolektorami słonecznymi, fotowoltaiką oraz wymianą systemu ogrzewania na proekologiczne.

W ramach zawartych umów, Firma LEVADA Sp. z o.o zobowiązana jest:

 1.  do dostawy i montażu kotłów na biomasę (pellet) w budynkach prywatnych, w tym:
  • demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,
  • dostawę i montaż kotłów na biomasę  w budynkach prywatnych,
  • posadowienie kotła na biomasę,
  • podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o.,
  • montaż armatury, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
  • instalacja układu sterującego,
  • wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji technicznej,
  • wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,
  • zabezpieczenie instalacji przed korozją,
  • napełnienie instalacji,
  • uruchomienie instalacji,
  • instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
  • sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Użytkownikom,
  • uzupełnienie ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),
  • przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
  • serwis uszkodzonych instalacji,
  • reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

Wykonawca na zainstalowane kotły udziela 7 lat gwarancji od chwili końcowego odbioru instalacji. Ponadto, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wykonywania, przez okres gwarancji, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wartość instalacji po przetargu na dostawę i montaż instalacji przedstawia się następująco:

Rodzaj instalacji Cena brutto
Kocioł na biomasę (pellet) o mocy 15kW 17 257,84
Kocioł na biomasę (pellet) o mocy 20kW 17 745,99
Kocioł na biomasę (pellet) o mocy 25kW 17 745,99

 

 1. dostawy i montażu powietrznych pomp ciepła w budynkach prywatnych, w tym:
 • dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła o mocy 5,3 kW, dla potrzeb gospodarstw domowych, pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,
 • dostawa i montaż kanałów powietrznych,
 • podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,
 • dostawa i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
 • instalacja układu sterującego,
 • wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
 • napełnienie instalacji,
 • uruchomienie instalacji,
 • instruktaż użytkowników potwierdzony protokołem co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c.w.u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i ich przekazaniem użytkownikom,
 • uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;
 • przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
 • serwis uszkodzonych instalacji,
 • reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie

Wykonawca na zainstalowane pompy ciepła udziela 5 lat gwarancji od chwili końcowego odbioru instalacji. Ponadto, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wykonywania, przez okres gwarancji, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wartość instalacji po przetargu na dostawę i montaż instalacji przedstawia się następująco:

Rodzaj instalacji Cena brutto
Powietrzna pompa ciepła o mocy 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 200l 12 068,87
Powietrzna pompa ciepła o mocy 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 300l 12 751,06

 

Jak już pisaliśmy wcześniej, najkorzystniejszą ofertę na montaż instalacji fotowoltaicznych złożyło konsorcjum firm ML System S.A i ML System + Sp. z o.o, z którą umowa została podpisana 22 marca br. Warto dodać, że ML System to polska firma, w dodatku z naszego województwa, specjalizująca się w produkcji paneli fotowoltaicznych, która swoją fabrykę ma w Zaczerniu obok lotniska Jasionka. ML System to jeden z pionierów na polskim rynku w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

W ramach podpisanej umowy Wykonawca montażu paneli fotowoltaicznych zobowiązany jest do następujących czynności:

 • montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
 • montaż inwerterów,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,
 • połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),
 • wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,
 • przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE Dystrybucja S.A.,
 • dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,
 •  instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
 • sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,
 • uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),
 • przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
 • serwis uszkodzonych instalacji,
 • reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

Wykonawca na zainstalowane instalacje udziela 7 lat gwarancji od chwili końcowego odbioru instalacji. Wykonawca w ramach umowy zobowiązał się do wykonywania, przez okres gwarancji, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wartość instalacji po przetargu na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych przedstawia się następująco:

Rodzaj instalacji Cena brutto
Instalacja o mocy 2,1kW 11 098,84
Instalacja o mocy 2,4kW 12 128,59
Instalacja o mocy 3kW 14 404,12

Wyłoniona została również firma powołana do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii na terenie gmin objętych projektem, w tym Gminy Baranów Sandomierski.

W drodze przetargu została wyłoniona firma BICO Group Tomasz Przybylski z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewicka 1 lok.2. Zadaniem zespołu inspektora nadzoru będzie kontrola zgodności realizacji prac z zapisami umów z Wykonawcami montażu instalacji. Koszt usługi Inspektora Nadzoru dla instalacji wykonywanych na terenie naszej gminy wynosi 17 093,06 zł.

Zgodnie z zapisami podpisanej z Państwem umowy, Gmina Baranów Sandomierski wyłoniła w drodze zapytania ofertowego firmę ubezpieczeniową, z którą zawarta zostanie polisa na ubezpieczenie poszczególnych instalacji z OZE. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNIQA, z kosztem ubezpieczenia każdej instalacji w wysokości 60,35 zł na każdy rok. Stawka ta obowiązywała będzie przez 3 kolejne lata (36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru wykonanej instalacji). Przed upływem tego okresu, Gmina dokona ponownego rozeznania rynku i wyboru firmy ubezpieczeniowej. O czym informowani będą Państwo stosownymi pismami.

Wszystkie urządzenia objęte projektem (panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, powietrzne pompy ciepła) zostaną zainstalowane do końca września br. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń (paneli fotowoltaicznych, kotła na biomasę, pompy ciepła) wyznaczeni pracownicy Wykonawców przeprowadzą ocenę każdej nieruchomości pod kątem wymagań technicznych i sprzętowych.
O rozpoczęciu tych czynności będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. Wykonawcy przed montażem instalacji OZE mają obowiązek poinformować Państwa o dokładnym terminie montażu co najmniej 2 dni przed wejściem na budynek. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez wykonawców, montaż instalacji fotowoltaicznych powinien rozpocząć się
w czerwcu, kotłów na biomasę w drugiej połowie lipca, natomiast pomp ciepła w sierpniu.
 Podane terminy mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. Warunkiem przystąpienia do montażu urządzeń na danej nieruchomości będzie podpisanie przez mieszkańców aneksu do umowy oraz dokonanie wpłaty określonej w w/w aneksie. O kolejności montażu decydować będzie kolejność wpłat zgodnie z zapisami w aneksie do umowy.

W obecnym czasie trwa przygotowywanie aneksów do zawartych umów, podpisywanie aneksów będzie możliwe od dnia 29 maja w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pokój nr 3. Aneksy zostaną również przesłane na podane przez Państwa adres email. Aneks będzie można wydrukować, podpisać i przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.


10-04-2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT NA INSPEKTORA NADZORU

W dniu 06-04-2018 r. dokonano otwarcia ofert na zadanie: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.  Do siedziby zamawiającego wpłyneło 3 oferty. Obecnie trwa proces sprawdzania złożonych ofert pod kontem zgodności z SIWZ. Po spełnieniu zapisów Specyfikacji zostanie wyłoniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z zapisami SIWZ. Po rozstrzygnięciu przetargu na Inspektora Nadzoru zostaną sporządzone aneksy z ostateczną kwotą wkładu własnego dla mieszkańca. Jednocześnie informujemy, że szacowane wpłaty wkładu własnego (z aneksów) można wpłacać na rachunek bankowy Gminy podany w artykułach poniżej. O kolejności montażu instalacji fotowoltaicznych decydować będzie kolejność wpłat. Montaż pierwszych instalacji fotowoltaicznych planuje się na początek maja 2018r. 

Informacja z sesji otwarcia ofert na Inspektora Nadzoru znajduje się pod linkiem: http://lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;596


28-03-2018

OGŁOSZONO NOWE POSTĘPOWANIE NA INSPEKTORA NADZORU

W dniu 28-03-2018 r.  Lider projektu (Gmina Lubaczów) w porozumieniu z partnerami projektu, ogłosiła ponownie przetarg na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.

Termin składania ofert upływa 06 kwietnia 2018r o godz. 11:00.

Link do ogłoszonego postępowania: http://lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;596


UMOWA NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH PODPISANA

Umowa pomiędzy Gminą Lubaczów – liderem projektu partnerskiego w skład którego wchodzi m.in. Gmina Baranów Sandomierski, a wykonawcą zadania konsorcjum firm ML System S.A i ML System + Sp. z o.o. została podpisana 22 marca 2018 roku w Lubaczowie.

Firma ML System złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wyłoniona w drodze przetargu unijnego, który został ogłoszony 30 listopada 2017 r . Warto dodać, że ML System to polska firma, w dodatku z naszego województwa, specjalizująca się w produkcji paneli fotowoltaicznych, która swoją fabrykę ma w Zaczerniu obok lotniska Jasionka. ML System to jeden z pionierów na polskim rynku w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 3 Czysta Energia  Działanie  3.1. Rozwój OZE, pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” . W ramach tego zadania na terenie Gminy Baranów Sandomierski zostanie zainstalowanych 116 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,1kW: 2,4kW i 3kW.

Wykonawca w ramach podpisanej umowy będzie miał za zadanie m.in.:

1) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,

2) montaż inwerterów,

3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,

4) połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),

5) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,

6) przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

7) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,

8) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,

9) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,

10) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),

11) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,

12) serwis uszkodzonych instalacji,

13) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

Wykonawca na zainstalowane instalacje udziela 7 lat gwarancji od chwili końcowego odbioru instalacji. Wykonawca w ramach umowy zobowiązał się do wykonywania, przez okres gwarancji, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wartość instalacji po przetargu na dostawę i montaż instalacji przedstawia się następująco:

Rodzaj instalacji

Cena netto

Instalacja o mocy 2,1kW

10 276,70

Instalacja o mocy 2,4kW

11 230,18

Instalacja o mocy 3kW

13 337,15

Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia środków pieniężnych jako wniesienia udziału własnego do przedmiotowej inwestycji w wysokości 30% kosztów netto i całości kosztów niekwalifikowalnych inwestycji plus należny podatek VAT. W związku z tym, że komisja przetargowa unieważniła przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru nad tym zadaniem, ostateczną cenę dla mieszkańca podamy w możliwie jak najszybszym terminie. Montaż instalacji na budynkach zostanie określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który ma przedstawić wykonawca, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. Płatności można dokonywać na wydzielony rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Baranowie Sandomierskim

98 9434 1067 2004 1400 0130 0060

W treści przelewu należy wpisać: „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” z podaniem nazwy Właściciela oraz miejsca montażu danej instalacji zgodnie z danymi zawartymi w Umowie. Płatności mogą być dokonywane w ratach, jednak że ostatnia rata musi być wpłacona przed montażem instalacji zgodnym z harmonogramem. Ostateczny koszt wkładu własnego od mieszkańca i termin wpłaty określone zostaną w aneksie do umowy, który będzie sporządzony po wyłonieniu inspektora nadzoru.

Wszystkie instalacje zamontowane zostaną najpóźniej do 30-09-2018r.

W związku z tym, że przetarg na dostawę i montaż kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła stanowi oddzielną część przetargu, który nie został jeszcze rozstrzygnięty, umowy z wykonawcą na te części zamówienia nie mogły zostać podpisane.

O każdym kolejnym etapie będziemy Państwa informować.

mb


UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE NA INSPEKTORA NADZORU

26-03-2018

W dniu 26-03-2018r. Lider projektu (Gmina Lubaczów) w porozumieniu z partnerami projektu unieważnił postępowanie na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.  Po zmianie warunków SIWZ postępowanie zostanie ogłoszone ponownie, o czym będziemy informować.

Link do unieważnionego postepowania: http://lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;575

mb


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

10-01-2018

W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na dostawę i montaż instalacji OZE, ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegająca na zmianie terminu składania i otwarcia ofertNowy termin składania ofert to 24.01.2018 r. godzina 10:00,  w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.


22-12-2017

W dniu 22-12-2017r. Lider projektu (Gmina Lubaczów) ogłosił przetarg na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. Oferty można składać do 09-01-2018r. w Urzędzie Gminy Lubaczów do godz. 10:00.

Link do ogłoszonego przetargu: http://www.lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;575


01-12-2017

W dniu 30.11.2017 r. Lider projektu (Gmina Lubaczów) ogłosił przetarg na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, które będą rozlokowane m.in. na terenie gminy Baranów Sandomierski. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych, druga dostawy i montażu kotłów na biomasę i trzecia, obejmująca swym zakresem dostawę wraz montażem pomp ciepła. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia do dnia 9.01.2018 r. do godziny 10:30 w Urzędzie Gminy Lubaczów. Warto nadmienić, że w ramach złożonego wniosku przewiduje się montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w 125 gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 30 września 2018 roku.

Link do ogłoszonego przetargu: http://www.lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;569


30-08-2017

Z przyjemnością informujemy, iż złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” otrzymał dofinansowanie.

Wniosek ten był jednym z 69 wniosków złożonych z terenu całego województwa podkarpackiego, zaznaczyć należy, iż jedynie 14 spośród złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie przedmiotowych instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii.

W związku z tym w najbliższym czasie do mieszkańców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu, wysyłane zostaną umowy celem ich podpisania. Konieczne jest to do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy do montażu przewidzianych w projekcie urządzeń. Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji w ramach projektu to początek 2018 roku. Jednakże zaznaczyć należy, iż uwarunkowane jest to szybkim i sprawnym podpisaniem umów przez wszystkich mieszkańców biorących udział w projekcie. Liczymy na  współpracę z Państwa strony.

Więcej szczegółów na stronie :

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16


INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ

02-08-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i został zakwalifikowany do ostatniego etapu weryfikacji – oceny merytorycznej. Z przyczyn niezależnych od Gminy Baranów Sandomierski terminww. oceny został wydłużony do 31 sierpnia br. http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1475-komunikat-o-przedluzeniu-terminu-oceny-merytorycznej-projektow-parasolowych-w-ramach-dzialania-3-1-rozwoj-oze.


INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO ETAPU WERYFIKACJI WNIOSKU

01-06-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i został zakwalifikowany do ostatniego etapu weryfikacji – oceny merytorycznej.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej znajduje się pod poniższym adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_3_1_001/wyniki/3_1_001_of.pdf


INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZEGO ETAPU WERYFIKACJI WNIOSKU

13-04-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie pierwszy etap weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Kolejne etapy weryfikacji to ocena formalna i merytoryczna, które przewidywane są w najbliższym czasie.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zawalifikowanych do oceny formalnej znajduje się pod piniższym adresem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16


INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

03-03-2017

Gmina Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. W ramach złożonego wniosku przewiduje się montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w 125 gospodarstwach domowych na terenie  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. W przypadku otrzymania dofinansowania mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje o przystąpieniu do projektu, będą mieli możliwość sfinansowania wybranych źródeł energii za 30% ich wartości z doliczeniem stawki podatku VAT.  Według informacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł. Mając na uwadze, że największe szanse na zdobycie dotacji mają projekty o najwyższej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, a także te, które umożliwiają najwyższą redukcję emisji gazów cieplarnianych Miasto i Gmina Baranów Sandomierski podpisała w dn. 28 lutego umowę partnerską z Gminą Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miastem Lubaczów, Narol i Nowa Dęba.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Zestawienie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wniosków znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16


WYNIKI OCENY FORMALNEJ

15.02.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, iż zakończony został etap oceny technicznej wniosków dot. montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Gminy Baranów Sandomierski.  W obecnym czasie Gmina, przygotowuje dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

W związku z powyższym zamieszczone zostaje zestawienie rodzajów instalacji dla poszczególnych gospodarstw. Prosimy o weryfikację, czy przedstawione w zestawieniu dane są zgodne z  Państwa deklaracjami. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do dnia 21.02.2017 r., osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w pokoju nr 3.


KONIEC NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o zakończonym naborze wniosków od mieszkańców, dotyczącego projektu planowanego do realizacji przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Obecnie przekazana została lista osób, które złożyły dokumenty w ramach w/w naboru Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Eko-Karpatia, ul. Białobrzeska 202 37-110 Żołynia. Firma ta będzie przeprowadzała ocenę techniczną w gospodarstwach zgłoszonych do projektu. Termin przeprowadzenia oceny technicznej uzgadniany będzie indywidualnie z Państwem, drogą telefoniczną, przez Firmę Eko-Karpatia. Przewidywany termin rozpoczęcia oceny technicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski to połowa grudnia 2016 roku.


07-12-2016

UWAGA

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu parasolowego na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Baranów Sandomierski do dnia 25 listopada 2016r.


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Pyt. 1  Ile będzie wynosić składka ubezpieczeniowa.

Odp. Wysokość składki ubezpieczeniowej będzie znana po wyłonieniu ubezpieczyciela. Przybliżona kwota na podstawie    przeprowadzonego rozeznania rynku wynosi około 50 pln rocznie czyli w okresie trwałości projektu ok 6 lat wyniesie ok 300zł łącznie.

Pyt. 2  Jakie zasady obowiązują przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej przeze mnie po złożeniu deklaracji/formularza zgłoszeniowego lub po zainstalowaniu instalacji?

Odp. Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona będzie w budynku mieszkalnym (tym samym co siedziba firmy) zgłoszonym do projektu to istnieje konieczność rozdzielenia instalacji domowej i firmowej (dwa liczniki) lub zarejestrowanie działalności na innym adresie.

Pyt. 3 Co się dzieje po 5 latach, kiedy własność instalacji przechodzi na mnie. Czy wiąże się to z jakimiś umowami z dostawcą energii, czynnościami urzędowymi, pozwoleniami, opłatami itp?

Odp. Po okresie trwałości zmienia się jedynie właściciel instalacji, a nie użytkownik, zatem nie wiąże się to z żadnymi zmianami umowy z dostawcą energii, czynnościami urzędowymi, pozwoleniami, opłatami itp?

Pyt. 4 Co oznacza warunek – ten sam dostawca i dystrybutor energii. Proszę opisać jak to wygląda teoretycznie, a jak w praktyce? Jak działa rozliczanie się za prąd z dostawcą energii, jak działa net metering?

Odp. Warunek – ten sam dostawca i dystrybutor energii dotyczy możliwości skorzystania z systemu wsparcia tzw. net metering wprowadzonego nowelizacją ustawy o OZE. Bez korzystania z tego systemu wsparcia okres zwrotu z inwestycji znacznie się wydłuża.

Prosument do 10 KWe korzystający z net meteringu może (w następnym okresie rozliczeniowym) odbierać energie elektryczną wysłaną do sieci jako nadwyżka, z upustem 80% na zakup energii wraz ze składnikami zmiennymi opłat przesyłowych. Czyli 1KW wpuszczamy do sieci, a odbieramy 0,8KW w następnym okresie rozliczeniowym.


Nabór do projektu Działanie 3.1 Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków do projektu parasolowego na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Baranów Sandomierski finansowanego z RPO WP. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na montaż takich instalacji jak:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje kotłów na biomasę,
 • instalacje pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną (pompy ciepła gruntowe),
 • instalacje pomp ciepła wykorzystujących energię aerotermalną (pompy ciepła powietrzne.

Nabór wniosków do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwa do dnia 18 listopada 2016r25 listopada 2016r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w  Biurze Obsługi Interesanta (parter, wejście główne do budynku) w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

Jednocześnie informujemy, że wstępne deklaracje od mieszkańców dotyczące uczestnictwa projektu, zbierane do 31 października 2016 , nie są równoznaczne ze zgłoszeniem do udziału w projekcie. Deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami winni złożyć wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie do 18 listopada 2016r.  25 listopada 2016r.

Deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami, pobrać można w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy lub poniżej ze strony internetowej .

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przelewu na dokonanie oceny technicznej budynku. Ocenę techniczną budynków dla Gminy Baranów Sandomierski wykonywać będzie firma:

Podkarpackie Stowarzyszenie Eko-Karpatia, ul. Białobrzeska 202 37-110 Żołynia

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Inwestycji i Dróg,  pokój nr 3 lub pod nr tel: (015) 811-85-81 wew. 123

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020