Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy
Dąbrowica 185
39-450 Baranów Sandomierski

Rok założenia – 1898
Liczba osób w jednostce – 42

Zarząd OSP w Dąbrowicy:

  • Prezes – Grzegorz Chmielowiec
  • Wiceprezes-naczelnik – Jakub Marek
  • Wiceprezes – Piotr Marek
  • Z-ca naczelnika – Paweł Pasek
  • Sekretarz – Przemysław Marek
  • Skarbnik – Sławomir Urbaniak
  • Gospodarz – Tadeusz Marek
  • Kronikarz – Weronika Wójcik
  • Członek – Mateusz Rębisz

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy powstała w 1898 roku. Założycielami jednostki byli: Gąsior Wawrzyniec, Gąsior Józef i Tworz Józef. Pierwszym komendantem był Gąsior Wawrzyniec. Jak na owe czasy była to jedyna jednostka na terenie naszej Parafii, która zabezpieczała miejscowości Marki, Kaczaki Ślęzaki i przysiółek Borek gdzie wówczas straży nie było. Należy nadmienić, że do straży w Dąbrowicy należeli również mieszkańcy wspomnianych miejscowości. Ponieważ walka z ogniem nie była łatwa mając do dyspozycji prymitywne narzędzia jakimi były wiadra, łopaty i bosaki, mieszkańcy Dąbrowicy oraz okolicznych wsi złożyli dobrowolne datki, za które zakupiono sikawkę ręczną dwutłokową o zaprzęgu konnym z beczką o poj. 200 litrów.

W latach 20-tych ubiegłego wieku wybudowano pomieszczenie z drewna na posiadany sprzęt gaśniczy.
W latach 30-tych nastąpiła reorganizacja w wyniku której wieś Marki odłączyła się zakładając własną jednostkę. W latach 1932-1935 obowiązki komendanta pełnił Wójcik Franciszek a następnie funkcję komendanta przejął Antoni Zgórski, który sprawował ja do 1948 roku. W roku 1949 komendantem został Michał Turbak a pierwszym prezesem w dziejach OSP został Jan Dudek. W tym czasie zakupiono motopompę M-200. W 1958 roku strażacy oraz mieszkańcy Dąbrowicy w czynie społecznym wybudowali remizę. Po wykonaniu inwestycji jednostka otrzymała bardzo nowoczesną jak na tamte czasy motopompę M-800. W 1962 roku komendantem zostaje Róg Kazimierz i pozyskany zostaje z Kopalni Siarki w Machowie pierwszy samochód pożarniczy STAR-20. Samochód ten służył jedynie do transportu ludzi i sprzętu nie posiadał jednak zbiornika na wodę. W 1964 roku, w miejscowości Grochowiaki powstał groźny pożar w wyniku którego doszło do wybuchów niewypałów oraz amunicji zgromadzonej na tej posesji z II wojny światowej. Podczas akcji ratowniczej ulegli wypadkowi strażacy z naszej jednostki: Tworek Józef, Jachyra Tadeusz, Kaczak Tadeusz. W roku 1972 prezesem zostaje Byczek Franciszek, a w 1974 r. na komendanta wybrano Turbak Piotra. W tym okresie pozyskano samochód bojowy STAR-25, który służyl przez 22 lata, dzięki dbałości kierowcy dh Jana Marka, który jest również naczelnikiem od 1976 roku po dzień dzisiejszy. W 1987 roku prezesem zostaje Jan Fornal i pełni tę funkcje do roku 2000, a naczelnikiem zostaje Tadeusz Marek. W latach 1989-1994 następują kolejne zmiany; z funkcji naczelnika rezygnuje Tworz Witold a wybrany zostaje Nerka Władysław. W 1996 roku nadarza się okazja pozyskania w miejsce STARA Jelcza ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6000 litrów, był to wówczas największy samochód pożarniczy na terenie naszej gminy. Z inicjatywy sołtysa Jana Marka, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Dąbrowicy ufundowano sztandar dla naszej jednostki, który został wręczony w 101 rocznice powstania OSP Dąbrowica w dniu 8 sierpnia 1999 roku. W 2000 roku prezesem zostaje Kłos Bolesław, który pełni te funkcje do zebrania sprawozdawczego w 2006 roku, na którym rezygnuje z funkcji prezesa z przyczyn osobistych ale nadal zostaje czynnym i aktywnym druhem.

W maju 2007 roku dzięki wspólnym staraniom Pana burmistrza- M. Pluty, Radnego Wacława Smykli, Starostwa Powiatowego, rady Miasta B.S., Prezydium ZOMG ZOSP RP, sołtysa a zarazem prezesa jednostki Stanisława Urbaniaka oraz prezesa Jana Marka jednostka pozyskała nowy samochód marki MERCEDES. Jest to jedno z najlepszych aut na terenie gminy, które będzie służyć wszystkim.

Początkiem 2016 roku zostaje wybrany bardzo odmłodzony zarząd, który bardzo aktywie działa. Prezesem jednostki zostaje dh Grzegorz Chmielowiec. W 2020 roku dzięki staraniom Pana Burmistrza Marka Mazura, Radnej Barbary Grott, Radnego Wacława Smykli, komendanta ZOMG ZOSP RP dh Józefa Bereskiego oraz zarządu i druhów jednostki OSP Dąbrowica został przebudowany i rozbudowany budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy. Nowy budynek pełni w sobie funkcję remizy, domu ludowego oraz biblioteki.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.03.2021
Data publikacji
23.03.2021
Data modyfikacji
08.02.2022