Na terenie naszej Gminy funkcjonuje miejsce czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka. Miejsce to znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Baranowie Sandomierskim, gdzie na tą okoliczność przygotowano kojce. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku Gmina Baranów Sandomierski podpisała umowę ze schroniskiem dla zwierząt „Czekadełko” z siedzibą Wadowice Dolne 166, 39-308 Wadowice Górne. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy prowadzi Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy po uprzednim potwierdzeniu bezdomności zwierząt przez Sołtysa lub Policję. Po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy Urzędu odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Gminny Zakład Użyteczności Publicznej po uprzednim zgłoszeniu zdarzenia przez Policję. Na teren Oczyszczalni Ścieków przyjmowane są tylko psy po interwencjach – nie ma możliwości, aby mieszkańcy sami przynosili i zostawiali tam zwierzęta.

Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy sprawuje lek. wet. Wojciech Bryg. Osoba, która na terenie Gminy natknie się na zwierzę poszkodowane w wypadku drogowym w pierwszej kolejności musi zgłosić zaistniałe zdarzenie do najbliższej jednostki Policji (dotyczy to zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich, dzikich, kotów wolno żyjących i innych). W przypadku bezpośredniego zgłoszenia do lekarza, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do pokrycia kosztów podjętej przez lekarza weterynarii interwencji na własny koszt.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów Sandomierski na rok 2024 Gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów – w wysokości 60% kosztów zabiegu.

Zasady dofinansowania w/w zabiegów:
1. dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie właścicielom zwierząt zamieszkujących na terenie Gminy Baranów Sandomierski;
2. z jednej nieruchomości/posesji można się starać o dofinansowanie zabiegu dla maksymalnie jednego zwierzęcia;
3. zabieg wykonuje tylko i wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisała umowę;
4. podstawą do wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji jest przedłożenie lekarzowi weterynarii skierowania z Urzędu;
5. zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tym właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz dołączą do wniosku aktualne zdjęcie psa;
6. właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do opłacenia 40% kosztów sterylizacji lub kastracji w dniu wykonania zabiegu.

Wnioski o dofinansowanie z budżetu Gminy zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2024 można składać od 15.04.2024r. do 30.11.2024r. lub do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

Informujemy, iż dofinansowanie nie obejmuje: dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badań krwi, moczu), które weterynarz może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji/kastracji; kosztów związanych z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych; innych dodatkowych zabiegów i usług (kaftaniki, ubranka itp.).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 24, tel. 15 811-85-81, wew. 132.

W budżecie Gminy na rok 2024 przeznaczono na realizację założeń Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów Sandomierski środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł. Warto pamiętać, iż pieniądze wydatkowane na odławianie i oddawanie tak naprawdę rzekomo bezdomnych zwierząt do schroniska idą z kieszeni wszystkich podatników, uszczuplając tym samym budżet Gminy.

WNIOSEK o dofinansowanie z budżetu Gminy zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2024

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
16.04.2021
Data publikacji
16.04.2021
Data modyfikacji
06.03.2024