Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy z pobytem dziennym i całodobowym dla terenu gminy Baranów Sandomierski. Cel zostanie osiągnięty poprzez adaptację istniejącego budynku w Knapach na cele Środowiskowego Domu Samopomocy. Osiągniecie celu głównego będzie sprzyjać poprawie dostępności do podstawowych usług społecznych. Podjęte działania będą służyć poprawie dostępności infrastruktury ŚDS, w tym dla osób niepełnosprawnych, a także wydajności energetycznej budynku przeznaczonego na placówkę.

W ramach zadań rzeczowych zostanie zamontowana platforma przy schodach wewnętrznych, który służyć będzie osobom niepełnosprawnym oraz wybudowana pochylnia przy wejściu bocznym do budynku, zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku w celu usunięciu barier architektonicznych, a także przystosowane łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlikwidowane będą również bariery architektoniczne (włączniki światła, brak progów).

Do celów szczegółowych realizacji projektu zaliczamy:

 1. Zapewnienie różnych form opieki osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, starszym poprzez poszerzenie działalności ŚDS.
 2. Usprawnianie w możliwie jak w największym zakresie osób starszych i niepełnosprawnych dzięki realizacji większej liczby zajęć.
 3. Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym.
 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych przez organizowanie różnych form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.
 5. Zwiększenie integracji tej grupy mieszkańców ze społecznością lokalną, min. dzięki budowie zadaszenia rekreacyjnego w obrębie działki na której będzie można organizować integracyjne  imprezy plenerowe.
 6. Utrzymanie osób niepełnosprawnych i starszych w miejscu ich zamieszkania, dzięki czemu będą mogli poczuć stabilizację psychiczną i emocjonalną.
 7. Zapewnienie podopiecznym, rodzinom podopiecznych i pracownikom ww. placówki wymaganego poziomu bezpieczeństwa i możliwość rozwijania w lepszych technicznie warunkach poprzez poprawienie jakości stanu technicznego budynku.
 8. Poprawa warunków funkcjonowania ŚDS.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

 • docieplenie budynku z zewnątrz,
 • wymianę części wysłużonych okien i drzwi, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz instalacji c.o.,
 • przebudowę instalacji wod-kan,
 • budowę instalacji elektrycznej,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę altan i miejsc postojowych.

Wartość projektu: 1 057 465,65 zł brutto
Wkład Funduszy Europejskich: 857 272,65 zł brutto

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020