Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu
Skopanie, ul. Św. Floriana 1

39-451 Skopanie

Rok założenia – 1880
Liczba osób w jednostce – 95

Zarząd OSP Skopanie:

  •  Prezes – Artur Ślęzak
  • Wiceprezes – Grzegorz Ślęzak
  • Naczelnik – Paweł Brożyna
  • Sekretarz – Aneta Brożyna
  • Skarbnik – Iwona Walczyk
  • Zastępca naczelnika – Dariusz Chwałek
  • Gospodarz – Michał Ślęzak
  • Członek zarządu – Michał Smykla
  • Kronikarz – Tomasz Michno

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu rozpoczyna się w roku 1880, kiedy to grupa mieszkańców wsi postanowiła powołać do życia straż ogniową, która chroniłaby wieś przed tym strasznym żywiołem jakim jest ogień. Wśród założycieli znaleźli się gospodarze o nazwiskach: Gąsior, Kukla, Łakomy, Lis, Matyba, Kurgan oraz Bartłomiej Janik, który został pierwszym naczelnikiem straży. W 1906 roku straż pozyskała sikawkę ręczną na podwoziu czterokołowym wyprodukowaną przez Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Maszyn i Wagonów w Sanoku.

Po zakończeniu wojny strażacy przystępują do odbudowy miejscowości oraz ożywienia działalności straży. W roku 1960 straż pozyskuje pierwszą motopompę, a  pierwszym mechanikiem w jednostce zostaje druh Zdzisław Ślęzak, który w 1961 roku odbywa specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi motopomp w Palikówce k. Rzeszowa. W latach 60-tych strażacy pracują społecznie przy budowie domu ludowego, na którym w roku 1975 zostaje zainstalowana elektryczna syrena alarmowa( przeniesiona później na maszt obok domu ludowego. W 1972 roku w celu lepszego zaopatrzenia wsi w wodę do celów gaśniczych strażacy wykonują podziemny zbiornik przeciwpożarowy o poj. ok. 100m3, który służy miejscowości do dnia dzisiejszego. W roku 1974 remiza OSP zostaje przeniesiona do piwnic domu ludowego.

W pierwszej murowanej remizie OSP znalazł swoje miejsce wóz bojowy pozyskany z OSP Suchorzów. Przystosowany do ciągnięcia przez parę koni lub traktor służył od tej pory do akcji gaśniczych, zawodów oraz w celach reprezentacyjnych OSP. W latach1976-90 strażacy aktywnie uczestniczą w pracach społecznych na rzecz swojej miejscowości( budowa wodociągu, kaplicy, kościoła i cmentarza parafialnego). Początek lat 80-tych wprowadza pewien marazm w działalność straży; związany niewątpliwie z ówczesną sytuacją polityczną, ekonomiczną i gospodarczą naszego kraju. Nie ma on jednak wpływu na stan gotowości bojowej naszej jednostki, gdyż dzięki staraniom mechaników Zdzisława Ślęzaka oraz Romana Brożyny sprzęt był zawsze sprawny i gotowy do działań.

W 1989 r. następuje ,,zmiana pokoleniowa” w zarządzie OSP, starsi druhowie ustępują pola młodszym- m.in. .prezesem zostaje druh Mieczysław Mazur, a 3  lata później naczelnikiem- Grzegorz Ślęzak. Następuje ożywienie działalności straży. Dzięki staraniom nowego zarządu jednostka otrzymuje z Komendy Rejonowej PSP w Tarnobrzegu nowy typ motopompy M8/8 PO-5.

W styczniu 1994 r. podczas zebrania sprawozdawczego zostaje powołany społeczny komitet budowy remizy pod przewodnictwem naczelnika OSP druha Grzegorza Ślęzaka. 2 maja tegoż roku rozpoczęto prace przy wykopie fundamentów, a 30 grudnia budynek był już w stanie surowym zamknięty i zadaszony. 21 grudnia 1994r.zostaje zakupiony ze środków finansowych rady sołeckiej pierwszy w historii jednostki samochód pożarniczy-fabrycznie nowy ,,ŻUK A-156H”.   Uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytku remizy oraz samochodu odbyło się dnia 23 lipca 1995 r.

5 maja 1996r.jednostka otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczeństwo Skopania na jubileusz 115-lecia działalności. Sztandar zostaje odznaczony najwyższym odznaczeniem korporacyjnym-ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU, a powstała właśnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców składa na sztandar uroczyste ślubowanie.  W uroczystości biorą udział m.in. st. bryg. Stanisław Dąbek z KG PSP,  Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków- poseł ziemi tarnobrzeskiej na Sejm RP- p. Władysław Stępień, wojewoda tarnobrzeski p. Paweł Stawowy.

11 lutego 1997r.z inicjatywy druha Artura Ślęzaka uchwałą zarządu zostaje powołany do życia przy OSP Klub Honorowych Dawców Krwi ,,STRAŻAK”, do którego wstępuje  12 osób( dziś  klub liczy 25 członków)

W maju 1998r  przy naszej jednostce powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt w kat. wiekowej 12-15 lat.

30 listopada 1998r.decyzją Komendanta Głównego PSP nasza jednostka zostaje włączona do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO. Akt włączenia do KSRG został wręczony przez  ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Zbigniewa Laskowskiego  podczas zebrania sprawozdawczego jednostki w styczniu 1999 roku..(zdjęcie) .  W tym uroczystym spotkaniu udział biorą  także: starosta tarnobrzeski Zbigniew Rękas, dyr. BT ZOSP RP w Tarnobrzegu  – Edward Szlichta, komendant rejonowy PSP w Tarnobrzegu st.kpt. Jerzy Rajtar. Na dobry początek pracy w KSRG,  otrzymujemy w prezencie od naszych gości ręczny nożyco-rozpierak Lukas LKS – 30.

W czerwcu 2000r.przy naszej jednostce powstaje-pierwsza na terenie  gminy Baranów Sandomierski -Kobieca Drużyna Pożarnicza.

W 2004 roku zarząd OSP rozpoczyna starania o pozyskania nowego wozu bojowego. Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób, a szczególnie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków- posła ziemi tarnobrzeskiej na Sejm RP- p. Władysława Stępnia 3 grudnia 2004r.w remizie pojawił się nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FORD TRANSIT. Został on wprowadzony do podziału bojowego podczas uroczystej zbiórki jednostki dnia 8 stycznia 2005r. i otrzymał imię ,, GRZEŚ ”na cześć naczelnika naszej jednostki. W uroczystościach wprowadzenia  do podziału bojowego nowego pojazdu udział wzięli m.in. wiceprezes ZG ZOSP RP  druh Janusz Konieczny, podkarpacki komendant wojewódzki PSP  st.bryg. Kazimierz Ferenc, poseł Władysław Stępień, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

W 2005r. jednostka obchodzi jubileusz125-lecia działalności. Zostaje odznaczona Medalem Honorowym im .Bolesława Chomicza oraz otrzymuje zaszczytny tytuł ,,ZASŁUŻONA DLA MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI” przyznany przez Kapitułę Tytularną tej nagrody. We wrześniu tego samego roku kronika OSP prowadzona przez kronikarza- druhnę Iwonę Walczyk została wyróżniona na Ogólnopolskim Konkursie Kronik we Wrocławiu.

W czerwcu 2006 r. 4 ratowników medycznych z naszej jednostki bierze udział zabezpieczeniu XIV Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy Zdroju.

Miesiąc później-20 lipca 2006r.  5-cio osobowa delegacja naszej jednostki na zaproszenie rzecznika prasowego ZG ZOSP RP  p. Reginy Rokita  uczestniczy w spotkaniu Prezydenta RP p. Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami służb ratowniczych z całego kraju. Na spotkanie z Panem Prezydentem zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele GOPR-u, TOPR-u, WOPR-u, grupy jurajskiej GOPR, Mazurskiej Służby Ratowniczej oraz  ochotniczych straży pożarnych – Radzymin, Niepokalanów, Gdańsk (grupa poszukiwawcza z psami) oraz naszej jednostki W spotkaniu uczestniczył także prezes ZG ZOSP RP  druh Waldemar Pawlak, minister MSWiA Paweł Soloch oraz minister w kancelarii prezydenta p. Ewa Junczyk –Ziomecka. Po  spotkaniu z Panem Prezydentem zwiedziliśmy belweder i obejrzeliśmy pokaz ratownictwa  w wykonaniu grupy poszukiwawczej z psami z OSP Gdańsk .

W 2007 roku straż otrzymuje w użytkowanie 2 pomieszczenia w budynku byłej szkoły podstawowej. Przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta i Gminy, własnym nakładem pracy strażacy wykonują pokój zarządu OSP oraz izbę tradycji, w której zgromadzono pamiątki z minionych lat oraz trofea zdobyte na zawodach sportowo-pożarniczych. Równocześnie zostaje zagospodarowana część placu szkolnego. Powstaje grill-park ,,Pod remizą” z altaną, stołami, ławkami, miejscem na ognisko i grilla oraz boisko do siatkówki

W 2008r.strażacy podejmują się kolejnego dzieła . W ogródku przed budynkiem remizy zostaje wybudowana ze składek strażaków kapliczka naszego patrona Św. Floriana. Uroczystość poświęcenia kapliczki odbyła się w 128-rocznicę powstania straży w maju tegoż roku, podczas Mszy Św. w intencji strażaków i ich rodzin.
7 czerwca 2009 roku uchwałą zarządu OSP zostaje powołana JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA III kategorii, w skład której-zgodnie z rozkazem naczelnika-zostało powołanych 31 osób. Wszystkim członkom JOT-u przydzielono funkcje zgodnie z ich kwalifikacjami i posiadanym wyszkoleniem specjalistycznym

W  roku 2011 zarząd rozpoczyna starania w zakresie pozyskania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki przychylności wielu osób, instytucji, władz samorządowych i związku OSP RP , przy ogromnym zaangażowaniu naczelnika jednostki – Grzegorza Ślęzaka w październiku 2012 roku w naszej remizie pojawił się fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ,,Mercedes Atego 1429” wykonany przez firmę  BOCAR z Korwinowa k/ Częstochowy. Samochód o oznaczeniu GBA 27,16 wyposażony jest fabrycznie m.in. w zbiornik wodny o poj.2,7m3, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 270 litrów,  agregat prądotwórczy GEKO  z masztem oświetleniowym, radiostację samochodową MOTOROLA GM 360, 4 radiostacje nasobne GP 360, 4 latarki ,nawigację samochodową , kamerę cofania.
Uroczystość poświęcenia i wprowadzenia do podziału bojowego nowego samochodu- który otrzymał imię ,,BARTEK”  na cześć pierwszego naczelnika naszej jednostki –  odbyła się  w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada  2012 roku .Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: poseł Mirosław Pluta, wiceprezes WFOŚ i GW  Mirosław Pięta,  wiceprezes ZOW ZOSP RP  dh Franciszek Augustyn, mł. bryg. Dariusz Szewc z KW PSP w Rzeszowie, KM PSP  w Tarnobrzegu bryg. Andrzej Babiec  oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, związku OSP RP. ( zdjęcia z imprezy)
Aktualnie (na dzień 1.12.2013r.) jednostka nasza liczy  35  członków czynnych, w tym 26 członków jednostki operacyjno-technicznej ( JOT 2  kategorii);   5 honorowych, 7 wspierających, kobiety zrzeszone w KDP  oraz 12 dziewcząt i    21 chłopców  w MDP.  Prowadzimy szeroko pojętą działalność społeczną , kulturalną , sportową i wychowawczą pracę z młodzieżą. Przy jednostce od 16 lat działa Klub Honorowych Dawców Krwi ,, STRAŻAK”  liczący 25 członków w tym 4 kobiety .Sprzęt jakim dysponujemy oraz wyszkolenie członków JOT –u  pozwala nam na prowadzenie działań w zakresie gaszenia pożarów, usuwania skutków powodzi, likwidacji miejscowych zagrożeń, ratownictwa techniczno-drogowego i udzielania kwalifikowanej pierwszej  pomocy.
Na wyposażeniu posiadamy m.in. 2 samochody ratowniczo-gaśnicze GBA 2,7/16 Mercedes i SLRT   FORD TRANSIT, 2 motopompy PO-5, motopompę TOHATSU  72 AS ,zestaw hydrauliczny HOLMATRO CT 3124+, pompy szlamowe PS-50 i HONDA WT30X , agregat prądotwórczy HONDA EC2200, wentylator oddymiający SCORPION H22 , agregat wysokociśnieniowy, nożyco-rozpierak ręczny LUKAS LKS-30, 2 zestawy medyczne PSP-R1 wraz z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera,2 pilarki łańcuchowe do drewna STIHL , pilarkę tarczową do betonu i stali,  drabiny DNW 3080 i D 10W, 4 aparaty powietrzne FENZY  z butlami stalowymi i czujnikami bezruchu, średni zestaw hydrauliczny marki ,,Weber”. Dysponujemy także niezbędnym osprzętem i armaturą gaśniczą oraz umundurowaniem i uzbrojeniem osobistym ratowników. Współpracujemy  z samorządem lokalnym, radą sołecką, radą osiedla, kołem gospodyń wiejskich ; jesteśmy współorganizatorami wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i sportowych.

W 2014 roku rozpoczęliśmy budowę nowej remizy dla naszej jednostki , która będzie się składała z dwóch boksów garażowych, wieży obserwacyjno- alarmowej oraz łącznika ,w którym znajdzie się zaplecze kuchenne i sanitarne. Na chwilę obecną ( listopad 2016) budynek jest w stanie surowym zamkniętym.

Od połowy lat 90-tych drużyny reprezentujące naszą jednostkę na zawodach sportowo-pożarniczych odnoszą sukcesy na szczeblu gminy i powiatu oraz uczestniczą w mistrzostwach województwa. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt przez kilkanaście lat zajmowała pierwsze miejsca podczas zawodów miejsko-gminnych i powiatowych;  4 razy wystąpiła w mistrzostwach województwa w systemie CTi F  zajmując w 2009 roku w Krzeszowie 6 miejsce. Drużyny  chłopięce 4 razy zajmowały miejsca na podium zawodów miejsko-gminnych i powiatowych.

Kobieca Drużyna Pożarnicza powstała w  2000 roku i od tego momentu wygrała zawody miejsko-gminne 13 razy z rzędu; 7 razy wystąpiła w zawodach powiatowych  4 razy zajmując  miejsca na podium , w tym w 2009 roku 1 miejsce. W 2010 roku drużyna uczestniczyła w mistrzostwach woj. Podkarpackiego w Nowej Dębie.
Drużyna męska od 1997 roku  nieprzerwanie zajmuje miejsca na podium zawodów miejsko-gminnych. W tym czasie 13 razy  zwyciężyła; 4 razy zajęła 2 miejsce i 2 razy 3 miejsce. Trzykrotnie drużyna została mistrzem powiatu tarnobrzeskiego i uczestniczyła w 2010 i 2014 roku w mistrzostwach województwa podkarpackiego, ale niestety bez sukcesu.

Warto także nadmienić, że naczelnik – dh Grzegorz Ślęzak  od 2011 r.  jest wiceprezesem ds. szkoleniowo-operacyjnych  Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego oraz członkiem zarządu oddziału powiatowego w Tarnobrzegu.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
23.03.2021
Data publikacji
23.03.2021
Data modyfikacji
21.02.2024