ODDZIAŁ MIEJSKO-GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w Baranowie Sandomierskim

W skład oddziału wchodzą Ochotnicze Straże Pożarne:
Baranów Sandomierski, Skopanie, Wola Baranowska, Knapy,
Durdy, Marki, Kaczaki, Ślęzaki, Dąbrowica, Suchorzów,
Siedleszczany, Dymitrów Mały, Dymitrów Duży.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Baranowie Sandomierskim na lata 2021-2026 przedstawia się następująco:

Prezes –dh Jacek Hynowski
Wiceprezes – dh Grzegorz Ślęzak
Wiceprezes – dh Józef Białek
Wiceprezes – dh Henryk Róg
Komendant Miejsko-Gminnego ZOSPRP – dh Józef Bereski
Sekretarz – dh Jakub Marek
Skarbnik – dh Henryk Ziętek

Członkowie prezydium druhowie:
Rafał Durda, Marcin Sudoł, Tomasz Magda, Łukasz Sipiora, Andrzej Bojda, Krystian Kosztur

Członkowie zarządu, druhowie:

Iwona Walczyk, Artur Ślęzak, Ryszard Dudek, Józef Lewicki, Sączawa Marian, Krzysztof Pitra, Grzegorz Chmielowiec, Zdzisław Nowak,  Dawid Hyjek, Krzysztof Wójtowicz, Piotr Wodniowski, Zdzisław Zarzycki, Bogusław Ślusarz, Piotr Byczek, Michał Sączawa, Mariusz Nowak, Marek Merkinger, Łukasz Świerblewski, Dariusz Chwałek, Wiesław Mendocha.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – dh Jan Pelczar
Wiceprzewodniczący – dh Lesław Badawika
Sekretarz – dh Sylwia Barszczewska- Reczek

Członkowie Komisji Rewizyjnej– dh Krzysztof Deryło i dh Dariusz Urbaniak

W roku 1921 utworzony został Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.  Oddział Miejsko- Gminny Związku OSP RP w Baranowie Sandomierskim prowadzi działalność nieprzerwanie po reaktywacji od 1956 roku . Zarząd działalność prowadzi na podstawie Statutu Związku. Występuje z wnioskami poprawy bazy OSP poprzez rozbudowy i modernizacje remiz. Podejmuje działania w zakresie pozyskiwania nowych samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego. Zarząd jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla gminnego, Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych, Gminnego Przeglądu Sprzętu Pożarniczego. Organizator szkoleń dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Członkowie Zarządu organizują i biorą czynny udział w obchodach Dnia Strażaka Św. Floriana, w uroczystościach Kościelnych, Obchodach Świąt Państwowych i imprezach lokalnych.

Za aktywny udział na rzecz umacniania bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i  gminy Baranów  Sandomierski  Oddział Miejsko – Gminny  ZOSP  RP dnia 31 maja 2009r został wyróżniony sztandarem.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
21.02.2024