Teren inwestycyjny Siedleszczany:

Lokalizacja: obejmuje działki: ewid. o numerach 487/14; 516; 517/2; 518/2; 519; 520; 487/9; 487/13; 487/15; 487/17; 485/3; 485/5 ,o łącznej powierzchni 9,358ha ma uregulowany stan prawny.

Własność: grunt jest własnością Gminy Baranów Sandomierski,

Dostępne media: W obrębie kompleksu  znajduje się: wodociąg fi 100 oraz fi 50, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna średniego napięcia .

MPZP: Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Dojazd: Teren łączy się, poprzez ok. 400m odcinek drogi gminnej, z drogą wojewódzką nr 985 relacji Mielec-Tarnobrzeg oraz z drogą krajową nr 9 relacji Radom – Rzeszów. W pobliżu kompleksu przebiega linia kolejowa z bocznicą kolejową w miejscowości Chmielów w odległości ok 4,50km w odległości ok 4,50km oraz terminal przeładunkowy LHS Wola Baranowska ok. 9km.

 

 

 

Teren inwestycyjny Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży:

Lokalizacja: obejmuje działki: 2023/1 w Baranowie Sandomierskim oraz 1579/3; 1579/4; 1920; 1569/5 w Dymitrowie Dużym o łącznej powierzchni 39,2985ha.

Własność: grunt jest własnością Gminy Baranów Sandomierski, ma uregulowany stan prawny

Dostępne media: Na działce 2023/1 znajduje się: wodociąg fi 100, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna średniego napięcia i sieć teletechniczna światłowodowa,

MPZP: Obszar nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Dojazd: Teren częściowo przylega do  drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Mielec-Tarnobrzeg.

W odległości ok 7,00km znajduje się terminal przeładunkowy LHS Wola Baranowska.

 

 

 

 

 

Teren inwestycyjny Knapy:

Lokalizacja: teren w obrębie terminala przeładunkowego LHS Wola Baranowska obejmuje m.in. obszary o powierzchni ok 6,00ha, 5,30ha i 19,00ha, dla których obowiązujący jest plan zagospodarowania przestrzennego, pozostała część możliwa do zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Własność: tereny będące własnością osób fizycznych.

Dostępne media: W obrębie terenu przebiega linia energetyczna średniego napięcia, sieć gazowa oraz wodociągowa.

MPZP: Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Dojazd: Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP LHS Wola Baranowska, dojazd za pomocą drogi wojewódzkiej DW 872.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
31.05.2023
Data publikacji
31.05.2023
Data modyfikacji
05.07.2023