Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
Baranów Sandomierski, ul. Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski
https://zsip10.wixsite.com/mojawitryna
tel: 15 811 85 86

„Tradycja i nowoczesność”

Szkolnictwo podstawowe w Baranowie Sandomierskim ma długą i piękną tradycję. Pierwsze wzmianki o początkach działalności oświatowej i zalążku szkołysą datowane już od połowy XV wieku.W kolejnych wiekach odnotowuje się stopniowo rozwijającą się działalność oświatowąi tak jużod 1816 roku istniała w Baranowie, wówczas Galicyjskim, jednoklasowa szkoła ludowa. Została ona założona przez ówczesną właścicielkę dóbr baranowskich, Annę z Potockich Krasicką. To właśnie ta skromna szkoła dała początek dzisiejszej, prężnie działającej baranowskiej placówki oświatowej.

Odnosząc się do wszelkich wzmianek czy źródeł historycznych Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim jest szkołą, która nieprzerwanie istnieje już dwieście lat. W obecnym budynku szkoła ma swoją siedzibę od ponad stu lat. Historia szkoły jest zatem tak burzliwa jak dzieje i losy naszej Ojczyzny.Obecnie placówka nosi zaszczytne imię Ks. Jana Twardowskiego.

Dzisiejsza szkoła, na przestrzeni długiej swej historii uległa zmianie i przeobrażeniu w nowocześnie wyposażoną placówkę edukacyjną. Znajduje się w niej 12 sal lekcyjnych, w których są innowacyjne tablice multimedialne. Szkoła  posiada również  pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz wielofunkcyjne boisko, z których chętnie korzystają uczniowie. Ponadto na ternie placu szkolnego jest zlokalizowany bezpieczny plac zabaw służący rozrywce najmłodszym, czyli przedszkolakom.

Kolejnym atutem naszej szkoły jest nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa posiadająca 25 stanowisk komputerowych z dostępem do szybkiego Internetu i odpowiednim nagłośnieniem.

Niezaprzeczalnym plusem jest także nowoczesna pracownia językowa składająca się z 25 stanowisk do nauki języków obcych. W lingwistycznej klasopracowni można prowadzić konwersacje językowe zarówno w grupach jaki indywidualnie.

W szkole działa dobrze wyposażona świetlica szkolna, w której można zostawić dzieci pod opieką wykwalifikowanych pedagogów. Na świetlicy uczniowie mogą spędzić mile czas, zagrać w ulubione gry i przygotować się do zajęć lekcyjnych oraz odrobić zadanie domowe przy wsparciu opiekunów.

Idąc z duchem czasu szkoła stara się sprostać nowoczesnym wyzwaniom. Dla rozwijania muzycznych pasji dzieci powstała salka muzyczna, gdzie dzieci i młodzież przy wsparciu nauczycieli z kadry muzycznej mogą uczyć się gry na instrumentach, rozwijać swoje zdolności i umiejętności wokalne.Również dla dobrej renomy szkoły powstał szkolny Zespół muzyczny „Neon”, który w sposób twórczy i rozrywkowy umuzycznia naszą młodzież.

Szkoła stawia na nowoczesność i pomoc dzieciom z różnymi zaburzeniami. W tym celu zaprojektowano salę integracji sensorycznej. Oprócz dobrze wykształconej kadry nauczycielskiej, salę wyposażono w certyfikowane
i edukacyjne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci.

Szkoła rozwija dzieci i ich zainteresowania poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: tanecznych, ruchowych, sportowych. Realizowane są cykliczne, pozalekcyjne wyjazdy na basen, zawsze pod opieką pedagogów, którzy służą pomocą szczególnie najmłodszej grupie dzieci.

Nasza placówka przygotowana jest również pod względem działalności gastronomicznej. Posiadamy stołówkę szkolną wraz z samodzielną kuchnią, która może poszczycić się odpowiednim wyposażeniem, dobrymi wymogami sanitarnymi oraz bogatym menu bazującym na zdrowej żywności.

W naszej szkole inwestujemy również w dobrze wykształconych nauczycieli, z różnych kierunków. Oferujemy zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod kierunkiem specjalistów: surdopedagoga, tyflopedaoga i logopedy.

Baranowska szkoła nierozłącznie związana jest z dobrze prosperującym oddziałem przedszkolnym, znajdującym się wewnątrz budynku. Do dyspozycji dzieci przeznaczonych jest kilka sal, wyposażonych w niezbędne pomoce naukowe oraz gry i zabawki edukacyjne.

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli szkoła oferuje doskonale wyposażoną, z bogatymi księgozbiorami, nowoczesną bibliotekę szkolną. Obecnie jej zasoby oprócz wersji księgozbiorów papierowych obejmują nośniki cyfrowe.

Nie ulega wątpliwości, że w naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo uczniów na miarę XXI wieku. Wyposażyliśmy budynek w domofony oraz monitoring wizyjny, dzięki czemu uczniowie mogą się w niej czuć komfortowo i bezpiecznie, a rodzice mogą być spokojni o swoje pociechy.

Ponadto sezonowo działa na terenie szkoły Szkolne Schronisko Młodzieżowe, oferujące zakwaterowanie przybyłej młodzieży, która gości na naszym terenie przy okazji różnych spektakli, wakacji czy ferii zimowych.

Baranowska placówka może poszczycić się również certyfikatami: „Szkoły z klasą”, „ Tradycyjny Sad”, „ Szkoły promującej zdrowie”. Mamy w swej historii liczne grono absolwentów, będących laureatami z różnych przedmiotów, których liczba ciągle się powiększa. Jest to oczywiście zasługa wspaniałych nauczycieli, którzy odpowiednio potrafią przygotować i zmotywować swych uczniów.

W ostatnim czasie szkoła świetnie zdała egzamin ze zdalnej pracy i zdalnego nauczania. Posiadamy dziennik elektroniczny Librus, pozwalający na ciągły kontakt z uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły. Ponadto, w pełni zdalnie pracujemy na platformie Teams  gdy wymaga tego sytuacja epidemiologiczna. Platforma cyfrowa pozwala w pełni prowadzić lekcje z naszymi uczniami, realizując podstawę programową.

Nasza placówka oprócz solidnej podstawy będącej dorobkiem tradycji, w pełni realizuje i stawia na nowe działania zmierzając ku nowoczesności. Baranowska szkoła nie boi się nowych wyzwań i zadań jakie stawia przed nami przyszłość. Nauka i patriotyczne wychowanie młodego pokolenia jest głównym celem naszych nauczycieli i wychowawców. Szkoła rzetelnie wchodzi w nową, cyfrową epokę szkolnictwa bazując na swej bogatej tradycji i historii.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.01.2021
Data publikacji
27.01.2021
Data modyfikacji
25.03.2021