Przedmiotem operacji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany” jest: budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, ogrodzeniem przepompowni i zasilaniem energetycznym przepompowni oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedleszczany.

Celem operacji jest: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców miejscowości Siedleszczany poprzez budowę i przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 037 502,52 zł
Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 1 054 033,00 zł

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020