Budynek SUW Ślęzaki
Budynek SUW Ślęzaki

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
Baranów Sandomierski, ul.Langiewicza 8
39-450 Baranów Sandomierski
Tel. 15 811 80 76
http://gzup.baranowsandomierski.pl/
Godziny pracy: pon. – pt. 700 do 1500

 

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, wykonuje zadania własne Gminy Baranów Sandomierski, dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie: wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, zimowego utrzymania dróg, koszenia poboczy oraz rowów, jak również administrowaniem budynkami mienia komunalnego.

Wykonywanie powierzonych zadań wymaga zapewnienia obsługi pięciu obiektom kubaturowym, tj.: budynkowi administracyjno-technicznemu przy ul. Langiewicza 8, który jest siedzibą Zakładu, Stacji Uzdatniania Wody w Ślęzakach, gdzie odbywa się proces poboru, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej dla części gminy, Oczyszczalni ścieków w msc. Baranów Sandomierski, Dąbrowica oraz kontenerowej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Knapy, które przyjmują i oczyszczają ścieki sanitarne z całej istniejącej sieci komunalnej.

Ponadto, Zakład zarządza gminną siecią wodociągową o długości około 149 km oraz siecią kanalizacyjną, która na chwilę obecną liczy około 61 km. W ramach zarządu, cyklicznie wykonywane są prace serwisowe polegające na płukaniu odcinków kanalizacyjnych, czyszczeniu studni, wraz z serwisem pomp tłoczących ścieki. Dla mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, wykonujemy zlecenia polegające na budowie nowych przyłączy kanalizacyjnych.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej, pracownicy GZUP dokonują napraw i wymiany przerwanych odcinków wodociągów, naprawy, wymiany oraz budowy przyłączy wodociągowych oraz wymiany uszkodzonych i starych wodomierzy.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej świadczy szereg usług dodatkowych, na terenie  Gminy. Na zlecenie naszym mieszkańców świadczymy usługi posiadanym sprzętem, w tym:

 • Koparko – ładowarką JCB- wykopy, załadunek materiałów sypkich,
 • Minikoparką JCB- wykopy,
 • Samochodem samowyładowczym- transport materiałów,
 • Ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą- transport materiałów również w trudnym terenie,
 • Rębakiem do gałęzi i konarów,
 • Samochodem z podnośnikiem koszowym wraz z obsługa w postaci wykwalifikowanych pilarzy- wycinka, przecinka wysokich drzew
 • Urządzeniem do udrażniania sieci kanalizacyjnej „WUKO”- zatkane odcinki kanalizacyjne będące własnością mieszkańców,
 • Pompami wysokiej i małej wydajności- wypompowywanie przepompowywanie wody
 • Agregatami prądotwórczymi- dużej i małej mocy
 • Kosiarką bijakową oraz kosiarką na wysięgniku – koszenie nieużytków i terenów zielonych,
 • Wozem asenizacyjnym – wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych na teren oczyszczalni ścieków.

Wszystkie wymienione zadania wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie, uprawnienia oraz wiedzę.

W przypadku wystąpienia awarii wodociągowych lub kanalizacyjnych, przyjmujemy zgłoszenia, w godzinach pracy, pod numerem tel. 15 811 80 76.

W soboty, niedziele, święta, oraz w godzinach od 1500 do 700 zgłoszenia awarii przyjmowane są pod numerami tel.:

501 498 591 – przez Kierownika Zakładu

501 498 590 –  przez Mistrza Zakładu

W ostatnim czasie oddano do użytkowania rozbudowaną i zmodernizowaną Oczyszczalnie Ścieków w Baranowie Sandomierskim. W ramach przeprowadzanej inwestycji wybudowany został drugi reaktor pozwalający na oczyszczanie większej ilości ścieków, zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz nowoczesne urządzenia, w tym komputerowy system sterowania zarządzania i monitorowania procesami zachodzącymi na oczyszczani ścieków.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
30.12.2020
Data publikacji
30.12.2020
Data modyfikacji
25.03.2021