Gminny Program Rewitalizacji 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, które będą przeprowadzone od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r.

W dniu 21 lipca 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVI/376/2022 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski.

W oparciu o wyznaczony obszar rewitalizacji konsultowany jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030”.

Dostępny również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (link tutaj),  oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 będzie można składać w terminie od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r. w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
 • złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej (formularz online)

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami w środę 25 stycznia  2023 r. o godzinie 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz zbieranie uwag podczas spotkań online prowadzonych w poniedziałek 2 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 w aplikacji Google Meet (link zostanie podany wraz z rozpoczęciem konsultacji), zapisy możliwe są przez formularz kontaktowy (kliknij tutaj).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (33) 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres: rewitalizacja@kreatus.eu.

Mapa zawierająca podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (link tutaj)

Formularz konsultacji społecznych (link tutaj)

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (link tutaj)

 

Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów

rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 oraz Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030

Dotychczas, zgodnie z uchwałą nr  XLVI/376/22 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baranów Sandomierski wyznaczony został obszar rewitalizacji, który dostępny jest w treści uchwały:

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/3002/

Zapraszamy również pozostałych mieszkańców chcących zgłaszać projekty  dotyczące całej Gminy na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030

ogłoszenie_zgłaszanie kart projektów_GPR Baranów Sandomierski

karta projektów_GPR_Baranów Sanodmierski

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – projekt uchwały Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Burmistrz Miasta  i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 8 czerwca 2022 r.:

 • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

https://bip.baranowsandomierski.pl/konsultacje-spoleczne/

39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2022 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (na załączonym druku),
 • lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
  (na załączonym druku),
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały (formularz online – kliknij)

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 • spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  i pozostałymi zainteresowanymi osobami  –  w dniu 22 czerwca 2022r. o godzinie 16:00 Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim
 • zbieranie uwag podczas warsztatów online prowadzonych w aplikacji Google Meet
  w dniu 28 czerwca 2022 r. w godzinach od 17:00 do 18:00 (w przypadku zainteresowania udziałem prosimy o zgłaszanie udziału poprzez (formularz online – kliknij)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 43  lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały Baranów Sandomierski_DOC

Diagnoza_GPR Baranów Sandomierski_05-2022

projekt_uchwaly_OR i OZ Baranów Sandomierski

Mapa do diagnozy Baranów Sandomierski

Raport z konsultacji społecznych_Baranów Sandomierski_uchwała_OZ i OR_12.07.2022

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
30.05.2022
Data publikacji
30.05.2022
Data modyfikacji
16.05.2023