STANDARDY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH GMINNYCH

W OKRESIE ZIMY 2021/2022

 

 

Lp.

 

 

Standard

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość
1. 2. 3. 4. 5.
 

 

1.

 

I

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości – po ustaleniu z Zarządcą drogi – luźny – 4 godz.

– błoto pośniegowe – 6 godz.

– zajeżdżony – występuje

– gołoledź – 3 godz.

– szron – 3 godz.

– szadź – 3 godz.

– śliskość pośniegowa – 4 godz.

– lodowica – 4 godz.

 

 

 

 

2.

 

 

II

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na:

– skrzyżowaniach z drogami

– skrzyżowaniach z koleją

– odcinkach o pochyleniu > 4%

– przystankach autobusowych

– innych miejscach ustalonych przez Zarząd drogi

– luźny – 6 godz.

– zajeżdżony – występuje

– zaspy, języki śniegowe – lokalnie 6 godz.

W miejscach wyznaczonych:

– gołoledź – 5 godz.

– szron – 5 godz.

– szadź – 5 godz.

– śliskość pośniegowa – 6 godz.

– lodowica – 5 godz.

 

 

3.

 

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. – luźny – 8 godz.

– zajeżdżony – występuje

– zaspy – do 8 godz.

– języki śniegowe – występują

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

– gołoledź – 8 godz.

– śliskość pośniegowa – 10 godz.

– lodowica – 8 godz.

 

 

4.

 

IV

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

– luźny – 16 godz.

– zajeżdżony – występuje

– zaspy – występują do 24 godz.

– nabój śnieżny – występuje

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

– gołoledź – 8 godz.

– śliskość pośniegowa

 

 

5.

 

V

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd drogi. – luźny – występuje

– zajeżdżony – występuje

– zaspy – występują do 48 godz.

– nabój śnieżny – występuje

 

W miejscach wyznaczonych :

– wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godz.

 

Załącznik nr 1

do zlecenia nr 3.154.PI.III.2020 z dnia 27.11.2020 r.

WYKAZ

ulic i dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski objętych utrzymaniem

(odśnieżanie, likwidowanie śliskości oraz gołoledzi)

w okresie zimowym 2020/2021.

Lp.

Nazwa ulicy lub drogi

Kolejność utrzymania dróg i ulic

Ilość km

Standard utrzymania

1. ul. Rynek w Baranowie Sand.

I

0,5 km

II

2. Przystanek PKS w Baranowie Sand.

I

0,3 km

II

3. Skopanie ul. Międzywodzie (obok Olszynki)

I

0.4 km

II

4. Nowe drogi przy LHS w Knapach (od drogi wojewódzkiej nr 872 do drogi wewnętrznej na LHS)

I

1,25 km

II

5. ul. Wiejska w Skopaniu

I

1.0 km

II

6. Dąbrowica – droga Zwałka do drogi krajowej nr 9

I

4,5 km

II

7. ul. Jerzego Popiełuszki wraz z parkingiem przy kościele w Skopaniu

I

1,7 km

II

RAZEM: 9,65 km

1. ul. Wenecja w Baranowie Sand.

II

0,2 km

III

2. ul. Kościuszki w Baranowie Sand.

II

1,2 km

3. ul. Piaski w Baranowie Sand.

II

0,5 km

4. ul. Kilińskiego w Baranowie Sand.

II

0,4 km

III

5. ul. Langiewicza w Baranowie Sand.

II

0,3 km

III

6. ul. Zamkowa Oś. + Podzamcze  w Baranowie Sand.

II

1.2 km

III

7. ul. Szkolna i Parafialna w Baranowie Sand.

II

0,2 km

III

8. ul. Młynowa w Baranowie Sand.

II

0,1 km

III

9. ul. Ogrodowa w Baranowie Sand. + ul. Kwiatowa

II

1,3 km

III

10. Baranów Sand. za cmentarzem tj.           od ul. Mickiewicza do ul. Fabryczna

II

0.65 km

III

11. Suchorzów przez Przewóz

II

2,4 km

III

12. Suchorzów przez wieś do Skopania wraz z drogami bocznymi

II

2.9 km

III

13. Siedleszczany – drogi przez wieś oraz droga do Piekarni Bumita

II

1,95 km

III

14. Skopanie ul. Załanie

II

2,7 km

III

15. ul. Mielecka w kierunku Dymitrowa Dużego

II

2.0 km

III

16. Skopanie obok Domu Dziecka

II

1.0 km

III

17. Skopanie Osiedle (wszystkie ulice wewnątrz Osiedla) oraz ulice na Osiedlu Piastowskim

II

2.0 km

III

18. Dąbrowica – Osiedle Kusie (pętla), drogi asfaltowe na Podlesiu

II

1,8 km

III

19. Dąbrowica – droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej

II

0,15 km

III

20. Dąbrowica – droga na zwałce (od drogi powiatowej do drogi krajowej)

II

1,3 km

III

21. Ślęzaki – droga na Borek oraz droga tzw. Osiedle

II

2,8 km

III

22. Dymitrów Mały – Koło i obok pastwiska

II

2,9 km

III

23. Dymitrów Duży – obok remizy – obok zbiorników wodnych, obok sklepu dawny GS i obok szkoły w kierunku do Baranowa  Sand.

II

3,4 km

III

24. Knapy – Smykle i ulice boczne

II

3 km

III

25. Knapy – Tyńce

II

1,5 km

III

26. Knapy – Urszulin – Józefów

II

2.95 km

III

27. Durdy – Bania i Polki

II

2.3 km

III

28. Durdy – droga na Podkorzeń

1,0 km

29. Durdy – droga do szkoły + parking obok kościoła oraz droga za torami do Ruły

II

0,8 km

III

30. Durdy – droga przed leśniczówką w kierunku torów, droga na Gołym Borze w kierunku Marek i do Widucha

II

4.3 km

III

31. Marki przez wieś – ul. Słoneczna w k-ku Durdy wraz z przysiółkiem „Zaborek”

II

1,3 km

III

32. Marki – ul. Myśliwska

1,1 km

33. Marki – Zawodziany (z drogami wewnątrz przysiółka) w kierunku Kaczaki

II

3,4  km

III

34. Kaczaki – między innymi dr. Chojaczki – Podpołoń, Gałka, Janówka, Serafiny oraz wszystkie drogi o nawierzchni asfaltowej w sołectwie

II

5,9 km

III

35. ul. Wierzbowa i ul. Żywiecka w Woli Baranowskiej

II

0,4 km

III

36. ul. Średniówka, ul. Borowa, ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Pustki

II

2,35 km

III

37. Plac targowy w Baranowie Sand.

Przed dniem targu

38. Plac targowy w Dąbrowicy

Przed dniem targu

RAZEM: 63,65  km

 

Pozostałe drogi gminne są w III kolejności utrzymania przy standardzie IV.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
13.01.2022