Sołtys
Grzegorz Ciździel

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Waldemar Chwieja

RADA SOŁECKA – DYMITRÓW DUŻY 2020 – 2025

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Grzegorz Ciździel Sołtys
2 Anna Rup Członek
3 Monika Uzar Członek
4 Krzysztof Marek Członek
5 Hubert Smoła Członek
6 Piotr Tyniec Członek
7 Adrian uzar Członek
8 Mateusz Tyniec Członek
9 Dawid Świderski Członek
10 Anna Godek Członek

Liczba mieszkańców
Stan na dzień 2020.12.31

  • Stali: 348
  • Czasowi: 1
  • Razem: 349

Dymitrów Duży – miejscowość ta leży na prawym brzegu Wisły i delcie rzeki babulówki. Nazwa jej podobnie jak nazwa sąsiedniego Dymitrowa Małego wywodzi się z legendy. Głosiła ona że prawdopodobnie byli tu ostatni osadnicy zwani Dymitr Duży i Dymitr Mały, już tego rodu nikt nie pamięta. Już w tym okresie powstają pamiątki kultu religijnego i tak :na rozstajnych drogach wsi stoi stara drewniana kapliczka maryjna, wzniesiona przez Franciszka  Durdę  jeszcze przed „Wielką Wojną”- w roku  1906. Kapliczka jest drewniana, kryta blachą ,zamknięta, ma trzy boczne okna i wejście półkoliste. Dach ozdobiony wieżyczką w szczycie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Tuchowskiej i wyświęcona przez biskupa Walege. Zwana Mszalną, niejednokrotnie była odnawiana przez mieszkańców. Idąc drogą dawnego szlaku  drogowego na południe  od Baranowa do Dymitrowa Dużego napotykamy na krzyż figurkę wzniesioną w 1910 roku na parceli Wolaków  z  fundacji  Jana i Katarzyny Wolaków. Jest to krzyż figurka na uskokowym postumencie w kolorze białym z metalowym wizerunkiem Chrystusa zwanym przez mieszkańców Krzyżem Białym, nie opodal wzdłuż drogi stoi Krzyż Drewniany wzniesiony w 1964 roku w miejsce starego krzyża, stoi  na parceli Smykli i Wolaków.

Dymitrów Duży kończy się wśród szumiących sosnowych lasów, wąską droga dojeżdża się do trasy Tarnobrzeg –Mielec. Dymitrów Duży jest miejscowością  rozległą i w oddali od zwartej zabudowy Dymitrowa jest miejscowość zwana Morgi, gdzie na parceli Bojdy stoi figurka Matki boskiej, do której to mieszkańcy niewielkiej osady odprawiają nabożeństwa majowe.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.03.2021