Stowarzyszenie ,,Tor Rozwoju”
Durdy  1A
39-451 Skopanie
Email :torrozwoju@gmail.com

Myśl o założeniu stowarzyszenia w Durdach pojawiła się wczesną wiosną 2015 r. Wtedy  to grupa  członków założycieli ,zainspirowana przez władze samorządu, postanowiła o powołaniu organizacji. Powodów utworzenia było kilka, jednak główną inspiracją  do założenia była chęć rozwoju  miejscowości . Spotkanie założycielskie odbyło się w sierpniu 2015 roku i wtedy powzięto ostateczną decyzję  o powstaniu stowarzyszenia, którego nazwa  „Tor Rozwoju ” symbolicznie nawiązywała do położenia geograficznego jak również do konsekwentnego  dążenia w kierunku wyznaczonego celu jakim był rozwój miejscowości i jej społeczności.

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia „Tor Rozwoju ” został Piotr Ruła. W tym początkowym okresie liczyło  2 5 członków   a siedzibą organizacji  stał się Dom Wiejski w Durdach.  W pierwszych miesiącach funkcjonowania  działalność skupiła się wokół organizacji prawnej,  poszukiwaniu źródeł finansowania jak również  rozeznaniu potrzeb środowiska. W grudniu 2015 roku organizacja przystąpiła, na  prawach członka zwyczajnego, do „Lasowiackiej Grupy działania ”. W 2016 roku stan osobowy Stowarzyszenia zwiększył się o kolejnych sześciu członków,  zostało stworzone i oficjalnie zatwierdzone logo organizacji ale największym sukcesem tego roku okazał się pierwszy  zrealizowany projekt pod nazwą „Aktywni Seniorzy z Gminy Baranów Sandomierski”.

W 2017 roku po raz drugi wcielona w życie gminnej społeczności została inicjatywa pod tytułem „Aktywny Senior w Gminie Baranów Sandomierski” dotowana  z Ministerstwa Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej . Kolejnym wyzwaniem tego roku stał się projekt pod nazwą „ Kultywowanie tradycyjnych obrzędów wśród mieszkańców miejscowości Durdy” na wdrożenie którego otrzymano środki z Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacja Fundusz Lokalny SMK.  W tym samym roku Stowarzyszenie „Tor Rozwoju ” zrealizowało jeszcze dwie inicjatywy, „Wakacje na Bezpiecznym Palcu zabaw w miejscowości Durdy”   dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Partnerstwo Ziemi Niżańskiej  oraz „Integracyjna niedziela z rodziną” dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wszystkie zrealizowane zadania stały się okazją do wspólnego spędzania czasu, rozwijania pasji, poprawy więzi międzyludzkich  na  powstałym placu zabaw czy w kuchni
w której pojawiło się nowe wyposażenie.

Kolejne lata to czas zdobywania nowych doświadczeń, wzajemnej współpracy  w dążeniu do realizacji kolejnych celów. Dzięki zaangażowaniu członków organizacji jak również samorządowców oraz osób mocno wspierających organizację w 2018 r. udało się przeprowadzić kilka kolejnych inicjatyw, które  znacząco wpłynęły na poprawę świadomości lokalnej mieszkańców Durdów jak
i całej Gminy Baranów Sandomierski. Z wykorzystaniem środków zewnętrznych pochodzących
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Lasowiackiej Grupy Działania oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacja Fundusz Lokalny SMK zrealizowano szereg zajęć ruchowych, tanecznych, warsztatów rękodzielnictwa, teatralnych oraz kulinarnych w których udział brali zarówno mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski jak
i członkowie zaprzyjaźnionych organizacji z powiatów mieleckiego czy kolbuszowskiego.

Ostatnim dużym przedsięwzięciem, które było realizowane w 2019 r.  przez Stowarzyszenie
„Tor Rozwoju ” było zadanie wsparte przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Senior Aktywny i Spełniony” , które było zwieńczeniem realizacji cyklu zadań, które miały na celu aktywizację tej grupy społeczeństwa w Gminie Baranów Sandomierski. W tym samym roku doszło do zmian w zarządzie organizacji a jej nowym prezesem został Damian Ruła.

Obecnie działalność Stowarzyszenia „Tor Rozwoju ” opiera się na realizacji zadań statutowych poprzez wspieranie inicjatyw instytucji i organizacji w miejscowości Durdy jak również samej  Gminy Baranów Sandomierski w ramach wzajemnej współpracy.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.01.2021
Data publikacji
27.01.2021
Data modyfikacji
13.04.2021