O walorach turystycznych gminy stanowią:

 • zamek w Baranowie Sandomierskim zwany „małym Wawelem” z parkiem
 • układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta wraz z zespołem kościoła parafialnego
 • obszar leśny w południowej części gminy wraz z zespołem stawów zwanych „Stawy Krasiczyńskie”

Obiekty i zespoły zabytkowe w Baranowie Sandomierskim znajdują się na pieszym szlaku turystycznym oznakowanym jako Szlak Nr 7 – Zielony. Jego trasa wiedzie przez: Majdan Królewski (PKS), Huta Komorowska, Poręby Dębskie, Nowa Dęba, Rozalin, Ślęzaki, Dąbrowica, Skopanie, Baranów Sandomierski.

Ponadto funkcjonują trasy piesze:
trasa typowa nr 2 (piesza 14-dniowa) z Opatowa do Baranowa Sandomierskiego przez Klimontów, Sandomierz, Tarnobrzeg oraz Szlak Kulturowy, oznaczony jako trasa nr 4 (piesza 14-dniowa) „Szlakiem Rezydencji Pałacowych i Muzeów”: Sandomierz, Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Kamionka, Sędziszów Małopolski, Rzeszów, Łańcut.

Szlakiem wodnym jest „Szlak Wisły” rozpoczynający się na rzece w Woli Zdakowskiej – przystań na rzece Wisłoce lub Połańcu na rzece Czarna przez Baranów Sandomierski (możliwość zabezpieczenia sprzętu pływającego), Tarnobrzeg, Sandomierz (zwiedzanie miasta) do Zawichostu i Annopola.

Walory przyrodnicze doliny Wisły wynikają z zachowanej specyficznej, często unikatowej fauny, obecności siedlisk charakterystycznych dla dolin nieuregulowanych rzek oraz bogatej roślinności. Stanowią one korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, jest on także potencjalnie cennym obszarem rekreacyjnym i turystycznym.
Wyspy w nurcie rzeki i piaszczyste ławice o różnym stadium sukcesji roślinnej, stanowią jedyne miejsca lęgowe dla tzw. „wyspowych” gatunków ptaków – rybitw, sieweczek i mew. Pod względem szaty roślinnej dolina Wisły stanowi specyficzny i ważny zespół roślinnych krajobrazów.

Lasy i towarzyszące im ekosystemy są miejscem bytowania wielu cennych przedstawicieli fauny, z których należy wymienić: bociana czarnego, kanię czarną, orlika krzykliwego, pustułkę, perkoza rdzawoszyjego, błotniaka stawowego.
Bardzo cennymi elementami biocenotycznymi i krajobrazowymi projektowanego obszaru są stawy śródleśne. Występują tu w postaci dwóch kompleksów: Stawy Osieczyska (leżące na terenie sąsiedniej gminy Padew Narodowa) i Stawy Krasiczyńskie (przeważająca ich powierzchnia znajduje się w granicach gminy Baranów Sandomierski).

„Stawy Krasiczyńskie” – usytuowane są w obszarze proponowanym do objęcia ochroną prawną, docelowo proponowane są do objęcia ochroną rezerwatową. Zespół stawów położony jest na terenie gmin Baranów Sandomierski i Padew Narodowa. Zajmują powierzchnię 261,38 ha, z tego w gminie Baranów Sandomierski znajduje się 152,13 ha. Aktualnie użytkowane są jako Gospodarstwa Rybackie.

Zwierzęta objęte ochroną i rzadkie występujące w obszarze gminy:

 • Zębiełek białawy
 • Perkoz rdzawoszyi
 • Bocian czarny
 • Bocian biały
 • Kania czarna
 • Błotniak stawowy
 • Orlik krzykliwy
 • Pustułka
 • Derkacz
 • Sieweczka obrożna
 • Rybitwa białoczelna
 • Zimorodek

Rośliny objęte ochroną i bardzo rzadkie:

 • Grążel żółty
 • Bluszcz pospolity
 • Kotewka orzech wodny
 • Podrzeń żebrowiec
 • Salwinia pływająca
 • Kopytnik pospolity
 • Kruszyna pospolita
 • Marzanka wonna
 • Brodobrzanka wodna
 • Driakiew gołębia
 • Konitrzet błotny
 • Krwiściąg mniejszy
 • Wiązówka bulwakowa

Walory krajobrazowe

Teren miasta i gminy Baranów Sandomierski obejmuje obszar charakteryzujący się dość znaczną zmiennością krajobrazu. W północnej części gminy dominującym elementem krajobrazowym jest szeroka dolina Wisły. Ten współczesny teras rzeczny na dość dużym obszarze porozcinany jest licznymi starorzeczami, występującymi zarówno na przedwalu, jak i zawału. Na wielu z nich malownicze zbiorowisko „lilli wodnych” buduje grążel żółty, któremu towarzyszy, choć dość rzadko, inna chroniona roślina wodna: jednoroczna paproć salwinia pływająca czy zajmująca niekiedy dużą powierzchnię lustra wody osoka aloesowata. Rozległą dolinę rzeki zajmuje szachownica pól uprawnych, łąk i pastwisk. Szczególnie atrakcyjnym krajobrazem wyróżnia się przedwale wiślane: wstęgę rzeki otacza pas zarośli wiklin nadrzecznych.

fot.K Pitra

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
24.10.2020
Data publikacji
24.10.2020
Data modyfikacji
24.02.2021