Zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury hali sportowej w Skopaniu wraz  z montażem, uruchomieniem i szkoleniem w zakresie obsługi wyposażenia” realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”.

 

Zakres rzeczowy zadania:

  • rozbiórka części budynku,
  • rozbudowa budynku w części południowej z przebudową na pomieszczenia siłowni, sali fitness, centrum fizjoterapii, pomieszczenia sanitarne i techniczne,
  • wykonanie instalacji obiektu,
  • termomodernizacja,
  • dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt do ćwiczeń.

Dzięki przeprowadzonym pracom oraz zakupionemu wyposażeniu obiekt zyskał nowe funkcje w postaci funkcji rekreacyjnej, społecznej i edukacyjnej.

 

Termin realizacji zadania: maj 2019 – wrzesień 2020

 

Wartość całkowita zadania: 1 933 364,83 zł
Kwota dofinansowania: do 75 % kosztów kwalifikowanych (1 007 569,79 zł)

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA, działanie 6.3  Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Pozostała część budynku została zmodernizowana w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
20.11.2023
Data publikacji
20.11.2023
Data modyfikacji
20.11.2023