Zespół Szkół w Woli Baranowskiej im. Gen. Wł. Sikorskiego
Wola Baranowska, ul. Szkolna 4
29-451 Skopanie
tel.: 15 812 15 08
http://www.zswolabaranowska.cba.pl/
e-mail: spwbar@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Woli Baranowskiej obejmuje Publiczną Szkołę Podstawową im. Gen. Wł. Sikorskiego, Publiczne Przedszkole
i Szkołę Filialną im. Św. Jadwigi Królowej w Durdach.

Zespół Szkół to placówka z wieloletnią tradycją. Szkoła ma ugruntowaną pozycję w środowisku lokalnym, dlatego zwyczajem corocznym stały się „Dni Otwarte Szkoły”, kiedy to mali przyszli pierwszoklasiści mogą w miłej, przyjaznej atmosferze zwiedzać szkołę i brać udział w specjalnie dla nich organizowanych zajęciach.

Nasza placówka nie tylko kształci i wychowuje młode pokolenia, ale również pełni rolę kulturotwórczą i integracyjną. W szkole są klasy integracyjne, w których uczą się również dzieci niepełnosprawne. Szkoła nasza dobrze przygotowuje dzieci i młodzież do kolejnego etapu edukacyjnego,  stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju,  wspierając proces kształcenia poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Dobra, rodzinna atmosfera, życzliwy stosunek i indywidualne podejście do dzieci przekłada się na aktywność uczniów i ich rodziców w życiu szkoły.

Nasza placówka jest  szkołą atrakcyjną, widne i nowoczesne sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt multimedialny sprzyjają procesowi edukacji. W szkole znajduje się biblioteka szkolna wyposażona w bogaty księgozbiór, pracownia multimedialna. Biblioteka jest całkowicie skomputeryzowana.  Ponadto szkoła posiada gabinet higienistki, gabinet pedagoga, logopedyczny oraz  salę do zajęć rewalidacyjnych.  Dużym powodzeniem cieszy się nowo wybudowana hala sportowa, która tętni życiem, także poza lekcjami.  Prowadzone są treningi piłki nożnej przez Szkółkę Piłkarską, zajęcia karate, SKS, fitness, siatkówka. Dysponujemy także kompleksem boisk sportowych „Orlik”, gdzie również prowadzone są zajęcia piłki nożnej w ramach SKS.

Szkoła jest placówką bezpieczną, wolną od zagrożeń,  przyjazną dla dzieci i młodzieży.

Wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów dba o stworzenie jak najlepszych warunków do  rozwijania pasji i zainteresowań każdego ucznia. Zależy nam na tym, aby każde dziecko na miarę swoich możliwości miało szansę na osiąganie sukcesów i realizację marzeń. Natomiast bezpieczne
i komfortowe warunki do odpoczynku, odrabiać prace domowe i rozwijać swoje zainteresowania, nasi podopieczni znajdują między innymi w świetlicy szkolnej czynnej od godziny 6:00 do 16:00.
Nasi uczniowie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, akcjach charytatywnych, konkursach, wycieczkach, wspólnych zabawach, które pozwalają im rozwijać się na różnych płaszczyznach oraz są źródłem cennych przyjaźni. Bardzo prężnie działa w szkole Samorząd Uczniowski. Przyjazny klimat szkoły w dużej mierze jest zasługą bardzo dobrej współpracy z rodzicami, którzy chętnie wspierają nasze inicjatywy. Każdego dnia zapewniamy naszym uczniom możliwość twórczego rozwoju. Uważamy bowiem, że zadowolony uczeń jest najlepszą wizytówką naszej szkoły.

Nauczyciele są  bardzo kreatywni. Organizowane są liczne konkursy:  biblioteczne, plastyczne, językowe, muzyczne. Podejmowane są innowacje pedagogiczne, m.in. z języka niemieckiego, języka angielskiego, robotyki. Przygotowują uczniów do konkursów gminnych, kuratoryjnych. Organizowane są wycieczki oraz wyjazdy na „Zieloną Szkołę”, baseny, wyjazdy do kina i teatru. Prowadzone są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wyrównujące wiedzę uczniów oraz rozwijające zainteresowania, np. z geografii,  historii, matematyki, języka polskiego.

Dbamy o uczniów z różnymi dysfunkcjami, którzy objęci są szczególną pomocą.

Szkoła posiada własną kuchnię i jadalnię, dzięki czemu uczniowie mogą skonsumować pyszny, zdrowy i  domowy obiad, a także drugie śniadanie.  Szkoła zapewnia dowóz uczniów do szkoły wraz
z opiekunem  do dzieci.

W szkole od dwóch lat zaadaptowana została klasa  do zabaw  i nauki dla „Zerówki”. Wykonano piękną aranżację sali, dostosowano stoliki i krzesełka, wyposażono w pomoce dydaktyczne, zakupiono monitor dotykowy.

W tym roku powstaje nowoczesne przedszkole w Woli Baranowskiej.

Zostanie rozbudowane o trzecią salę zabaw. Każda sala będzie miała swoją łazienkę i toaletę. Unowocześniona będzie kuchnia i powiększone szatnie. Przedszkole od dwóch lat zaprasza dzieci w wieku 2,5- 3 lat, by mogły lepiej rozwijać się wśród rówieśników. Posiada bogato wyposażone sale zabaw, pomoce dydaktyczne i plac zabaw. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.00. W Przedszkolu organizowane są liczne konkursy i przedstawienia dla rodziców i środowiska lokalnego.

 

Szkoła Filialna w Durdach posiada również dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz salę ćwiczeń. Dzieci mają zapewniony obiad- catering oraz świetlicę.  Dzieci szkolne mogą korzystać z placu zabaw, usytuowanym przy Ośrodku Rekreacyjnym.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.01.2021
Data publikacji
27.01.2021
Data modyfikacji
25.03.2021