Cel i opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa stanu efektywności i wykorzystania infrastruktury energetycznej czterech budynków oświatowych w Gminie Baranów Sandomierski, poprzez ich głęboką modernizację energetyczną. W wyniku zaplanowanych prac zmniejszy się zapotrzebowanie i zużycie energii. Prace zaplanowane do wykonania w wymienionych poniżej budynkach polegające min. na termomodernizacji, wymianie instalacji c.o. i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej itd. mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Docieplenie ścian, dachów i stropodachów, wymiany okien i drzwi spowodują zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie oraz spowodowanych nadmierną wentylacją. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej spowoduje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię. Beneficjentami bezpośrednimi są uczniowie/wychowankowie, nauczyciele oraz pracownicy Przedszkola w Skopaniu, Zespołu Szkół w Skopaniu, Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślęzakach. Realizacja projektu wynika z konieczności dostosowania budynków objętych inwestycją wraz z systemami grzewczymi do wymogów prawo budowlane, co przełoży się na stworzenie odpowiednich warunków dostępności i jakości usług edukacyjnych i społecznych w Gminie Baranów Sandomierski. Projekt ten ma również za zadanie zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery , zmniejszenie kosztów na energię poprzez usprawnienie systemów grzewczych w budynkach objętych niniejszym projektem oraz montaż ogniw fotowoltaicznych.

Wartość projektu: 3 617 577,73 zł
wkład Funduszy Europejskich: 2 795 912,20 zł brutto.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020