Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wacław Smykla

e-mail: w.smykla@baranow.net
telefon: (015) 811 85 81 wew. 109

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 3 Dąbrowica.
Przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.


I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wilk Janusz

e-mail: j.wilk@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 14 – Wola Baranowska.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady  Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Rusin Edward

e-mail: e.rusin@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 12 – Skopanie.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady  Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Marchewicz Anna

e-mail: a.marchewicz@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 11 – Skopanie.

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Henryk Róg

e-mail: h.rog@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólna Przyszłośc dla Gminy”, okręg wyborczy nr 1 Baranów Sandomierski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Mazur Teresa

e-mail: t.mazur@baranow.net
Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 5 – Durdy.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Jarzębski Ryszard

e-mail: r.jarzebski@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 10 – Skopanie.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia oraz członek Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Kaczak Tadeusz

e-mail: t.kaczak@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 13 – Ślęzaki.

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Białek Mariusz

e-mail: m.bialek@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 2 – Baranów Sandomierski.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Chwieja Waldemar

e-mail: w.chwieja@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólna Przyszłośc dla Gminy”, okręg wyborczy nr 7 – Dymitrów Duży, Dymitrów Mały.

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Grott Barbara

e-mail: b.grott@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 4 – Dąbrowica.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Lis Jan 

e-mail: j.lis@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 6 – Knapy.

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia,  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Serwan Mirosław 

e-mail: m.serwan@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 8 – Kaczaki, Marki.

Członek Komisji Rewizyjnej  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Sipiora Łukasz

e-mail: l.sipiora@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”, okręg wyborczy nr 15 Wola Baranowska.

Członek Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Stępień Waldemar

e-mail: w.stepien@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólna Przyszłośc dla Gminy”, okręg wyborczy nr 9 – Suchorzów.

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz  członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
30.12.2020
Data publikacji
30.12.2020
Data modyfikacji
24.02.2021