Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wacław Smykla

e-mail: w.smykla@baranow.net
telefon: (015) 811 85 81 wew. 109

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 3 – Dąbrowica. Przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.


I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Wilk Janusz


e-mail: j.wilk@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 15 – Wola Baranowska.
Członek Komisji ds. Budżetu, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Kaczak Tadeusz


e-mail: t.kaczak@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 4 – Ślęzaki.
Członek Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Nowak Mariusz


e-mail: m.nowak@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy 1 – Baranów Sandomierski
Członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz Członek Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Dariusz Chemel


e-mail: d.chemel@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Chemel, okręg wyborczy nr 2 – Baranów Sandomierski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Członek Komisji ds. Budżetu, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Mazur Teresa


e-mail: t.mazur@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 5 – Durdy.
Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Lis Jan


e-mail: j.lis@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 6 – Knapy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia oraz członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Chwieja Waldemar


e-mail: w.chwieja@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Mieszkańców, okręg wyborczy nr 7 – Dymitrów Duży, Dymitrów Mały.
Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Obara Jerzy


e-mail: j.obara@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość , okręg wyborczy nr 8 – Kaczaki, Marki
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz Członek Komisji ds. Budżetu, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Rafał Durda


e-mail: r.durda@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Mieszkańców, okręg wyborczy nr 9 – Suchorzów, Siedleszczany
Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz Członek Komisji  ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Jarzębski Ryszard


e-mail: r.jarzebski@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 10 – Skopanie.
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia oraz członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Lombara Bolesław


e-mail: b.lombara@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Mieszkańców, okręg wyborczy nr 11 – Skopanie.
Członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  oraz Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


Rusin Edward


e-mail: e.rusin@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 12 – Skopanie.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Planowania i Działalności Gospodarczej oraz członek Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Sipiora Łukasz


e-mail: l.sipiora@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 13 Wola Baranowska.
Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Dźwięga Marek

e-mail: m.dzwiega@baranow.net

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 14 – Wola Baranowska
Członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz Członek Komisji ds. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych, Wychowania w
Trzeźwości i Zatrudnienia Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Sławomir Kaptur
Data wytworzenia
30.12.2020
Data publikacji
30.12.2020
Data modyfikacji
16.05.2024