Ochotnicza Straż Pożarna w Durdach   

Rok założenia –  1949
Liczba osób w jednostce – 56

Zarząd OSP w Durdach :

  • Prezes – Józef Lewicki
  • Wiceprezes-naczelnik –  Józef Białek
  • Z-ca naczelnika – Tomasz Passakas
  • Sekretarz – Zenon Kulig
  • Skarbnik – Marian Sączawa
  • Gospodarz – Mariusz Czechura
  • Kronikarz – Patrycja Białek

W 1949 roku z inicjatywy mieszkańców miejscowości Durdy pod przewodnictwem  Wawrzyńca Wilczkiewicza byłego kierownika Szkoły Podstawowej w Durdach utworzono Straż Pożarną.

Pierwszym Prezesem został Wilczkiewicz Wawrzyniec,  a pierwszym Naczelnikiem  miejscowej straży Magda Walenty. Ponadto w składzie nowego zarządu znaleźli się Król Antoni, Smykla Walenty, Gil Józef, Lulek Stefan, Durda Franciszek, Sączawa Józef, Tomczyk Stanisław.

Na utworzenie Ochotniej Straży Pożarnej w miejscowości Durdy niebagatelny wpływ miało jej położenie. Wieś otoczona lasami o zabudowie częściowo zwartej a częściowo rozrzuconej odbudowana i rozbudowana po
II Wojnie Światowej nie posiadająca utwardzonych dróg, zdana była na działanie żywiołu jakim był ogień. Budynki budowane metodą tradycyjną wykonywane były z drewna jako środka budowlanego, którego dzięki okolicznym lasom nie brakowało w miejscowości. Zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze kryte były przeważnie słomą czyli tak zwaną „strzechą”.

Na początku działalności Straż Pożarna miała do dyspozycji jedynie sprzęt podręczny taki jak: wiadra, konwie, bosaki oraz tłumice złożone w umówionym miejscu u jednego ze strażaków. Ze składek strażackich a także miejscowej ludności w 1951 roku zakupiono pierwszą sikawkę ręczną z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Również w 1951 roku dzięki aktywności strażaków rozpoczęto przygotowania do budowy własnej strażnicy. Zgromadzono drewno i wykonano pustaki cementowo-piaskowe. Zaangażowanie strażaków i mieszkańców wsi było tak duże że wybudowany obiekt stanowił strażnicę, posiadał salę do zebrań i zabaw oraz pomieszczenia socjalne. Budowę zakończono w 1954 roku. Straż Pożarna w tym czasie dysponowała zakupioną wcześniej sikawką ręczną i wozem konnym w którym przewożono sprzęt gaśniczy. Do wyjazdów byli wyznaczeni przez Naczelnika straży wozacy – Obara Piotr i Lewicki Antoni, którzy w razie pożaru zaprzęgali swoje konie i udawali się na miejsce akcji.

Od 1960 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie OSP w Durdach. Kolejnym Prezesem został Lulek Zdzisław a Naczelnikiem Sączawa Józef. W 1963 roku utworzono żeńską drużynę pożarniczą, która w tym samym roku wzięła udział
w zawodach sportowo-pożarniczych w Woli Baranowskiej, a w 1964 roku
w rejonowych zawodach w Baranowie Sandomierskim.

Nastąpił kolejny rozdział w rozwoju Straży Pożarnej w Durdach. W 1969 roku jednostka OSP wzbogaciła się o motopompę M-800 pozyskaną z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, a w 1972 roku samochód gaśniczy STAR 20, którego kierowcą został Lewicki Jan a następnie Sączawa Józef.  W 1979 roku wysłużony STAR 20 wymieniono na  bardziej nowoczesny – STAR 25 z działkiem i autopompą. Kierowcą wozu bojowego był Białek Jan.

Jednostka dysponując takim sprzętem często wyjeżdżała do pożarów nie tylko we własnej miejscowości ale i do innych sołectw. Najczęściej była jednak dysponowana do pożarów lasów zarówno okolicznych jak i tych położonych w większej odległości – do Nadleśnictwa Buda Stalowska i Tuszów Narodowy.

W 1980 roku zmianie uległ skład  zarządu.  Prezesem jednostki został Durda Bronisław, Naczelnikiem w dalszym ciągu był Sączawa Józef. W tym samym roku jednostce  udało  się również pozyskać nową motopompę o lepszych parametrach i lepszej wydajności typu POLONIA PO 5E, która z powodzeniem służy  do chwili obecnej.

W 1990 roku z szeregów jednostki odszedł na zawsze długoletni i zasłużony dh Sączawa Józef. Funkcję Naczelnika objął Lewicki Józef, natomiast Prezesem był Durda Bronisław. Nastąpiła też zmiana na stanowisku kierowcy, którym został Durda Wojciech.

Na początku lat 90-tych  ze środków samorządowych i Zarządu Głównego ZOSP RP  wybudowano wielofunkcyjny budynek  Domu Wiejskiego wraz z remizą. Cały obiekt oddano do użytku w 1994 roku. W budowę zaangażowani byli  strażacy oraz mieszkańcy, którzy wiele prac wykonywali w czynie społecznym. W 1993 roku z inicjatywy zarządu OSP oraz władz gminnych dotychczas używany samochód bojowy STAR 25 został skarosowany i wyremontowany na bardziej nowoczesny. Kierowcą samochodu został Durda Ireneusz.

Lata 90-te to czasy kiedy jednostka wyróżniała się pod każdym względem i była jedną z lepszych na terenie gminy Baranów Sandomierski. Przybywało chętnych do działania młodych strażaków. Odzwierciedleniem tego były sukcesy odnoszone przez drużynę mężczyzn w miejsko-gminnych zawodach pożarniczych. Drużyna zajmowała kilkukrotnie pierwsze miejsca.

W 1999 przypadła rocznica 50-lecia działalności jednostki a oficjalna uroczystość odbyła się w 2000 roku,  w czasie której nadano sztandar.

Od 2000 roku funkcję Prezesa  pełni do chwili obecnej  Lewicki Józef a funkcję Naczelnika sprawuje Białek Józef .

W kwietniu 2002 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym samym roku dzięki zaangażowaniu zarządu
i władz lokalnych oraz przy udziale Posła Władysława Stępnia jednostka pozyskała samochód wojskowy marki STAR 266, który w  2003 roku został poddany karosacji.

W 2004 roku z szeregów jednostki odszedł wieloletni dh Prezes Durda Bronisław.

Z chwilą wejścia w życie uchwały Prezydium ZG ZOSP RP dotyczącej Jednostek Operacyjno – Technicznych właśnie w 2004 roku zaczął się „nowy rozdział” w działalności jednostki  OSP Durdy. Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu zaczęła organizować kursy dla strażaków z całego powiatu. Coroczne szkolenia strażaków jak również sukcesywny zakup nowego sprzętu, pozwoliły stać się jednostce najmłodszą i najlepiej wyszkoloną w powiecie tarnobrzeskim. Wyszkolenie strażaków przekładało się także na kolejne sukcesy drużyn pożarniczych- męskiej oraz MDP chłopców i dziewcząt, zwłaszcza MDP chłopców, która w przeciągu paru lat kilkukrotnie reprezentowała powiat tarnobrzeski w zawodach sportowo- pożarniczych na szczeblu wojewódzkim.

Krokiem milowym w historii działalności OSP było wydarzenie związane z pozyskaniem samochodu bojowego. Pod koniec 2011 roku dzięki zaangażowaniu zarządu jak również władz samorządowy przy udziale burmistrza Jacka Hynowskiego,  jednostka otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN, którego kierowcą został dh Białek Józef.

10 czerwca 2012 roku podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka, oficjalnie przekazano klucze do samochodu i wprowadzono do podziału bojowego. Dotychczas używany samochód Star 266 został przekazany do jednostki OSP w Markach.  Późną jesienią  rozpoczęto budowę garażu przy istniejącym budynku remizy.

W 2013 roku jednostka pozyskała lekki samochód kwatermistrzowski marki ŻUK, który służył do 2015 roku. Kierowcą samochodu był dh Maciejowski Krzysztof. Następnie w 2015 roku samochód marki ŻUK został zamieniony na nowocześniejszy lekki samochód marki VW Transporter, pozyskany z KM PSP
w Tarnobrzegu za ówczesnego Komendanta Miejskiego bryg. Andrzeja Babiec.

W 2017 roku ze środków  gminnych i WFOŚiGW wyremontowana została Remiza OSP.

W roku 2019 jednostka z inicjatywy zarządu i ówczesnego burmistrza Pana Marka Mazura podjęła starania o pozyskanie lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego marki Renault Traffic. Przekazany od Straży Granicznej   samochód został poddany remontowi i wprowadzony do podziału bojowego w czerwcu 2020 roku.  Samochód VW Transporter trafił do Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności OSP Durdy , jednostka niejednokrotnie uczestniczyła w różnego rodzaju akcjach tj. pożary , wypadki, usuwanie skutków powodzi, usuwanie połamanych konarów drzew, usuwanie rojów owadów czy poszukiwanie zaginionych osób. W sferze społeczno-kulturalnej Strażacy Ochotnicy  służą swoją pomocą przy organizacji imprez lokalnych. Aktywnie wystawiają poczet sztandarowy podczas ważnych uroczystości kościelnych i państwowych. Organizują pogadanki dla miejscowej społeczności Jednostka jest wspólnotą, która łączy ludzi z różnych środowisk, pozwala rozwijać pasje ,  poszerzać zainteresowania oraz wychowywać i uczyć przyszłe  pokolenia strażaków.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.03.2021
Data publikacji
23.03.2021
Data modyfikacji
08.02.2022