Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy
Dąbrowica 78,
39-450 Baranów Sandomierski
tel. : (15) 811-87-05
www.zspdabrowica.edupage.org
www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa w Dąbrowicy

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W DĄBROWICY
Od 1 stycznia 2009 r. z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy i Przedszkola Publicznego w Dąbrowicy utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy.
W grudniu 2011 r. otwarto nowoczesny kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 wchodzący w skład obiektów zarządzanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy. Od 2012 roku Zespół promuje szeroko rozumiany zdrowy styl życia .    W 2014 roku Szkoła i Przedszkole otrzymały certyfikaty placówek promujących zdrowie, a w ich działalność statutową wpisane są  stałe działania sportowe i pro-zdrowotne.
W 2014 roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowicy powstał  Golfowy Uczniowski Klub Sportowy  IRON GOLF , który wspiera rozwój psycho-motoryczny dzieci i  uczniów poprzez stosowanie w edukacji ruchowej i profilaktyce elementów gry w golfa sprzyjających wzmacnianiu koncentracji, koordynacji i odporności na niepowodzenia


SZKOŁA PODSTAWOWA im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
W DĄBROWICY 

 Szkoła prowadzi nowatorskie cykliczne działania wdrażania uczniów do udzielania pierwszej pomocy, zajęcia z asertywności i kreatywności ,zajęcia z rozwoju kompetencji . Placówka  stawia na świadomą promocję zdrowia i efektywne nauczanie w oparciu o projekty edukacyjne rozbudzające aktywność i motywację uczniów do zdobywania wiedzy. Są to zmienne tematycznie projekty typu . „Biwak z nocowaniem w Szkole ”, ,, Cisza higiena mojego życia ,, ,Tygodnie tematyczne’’ ,, Teatr terapeutyczny,,  .  Szkoła bierze systematycznie aktywny udział w projektach  ogólnopolskich np. „ Szkolny Klub Sportowy”,  „Szklanka Mleka”  , ,,Owoce i warzywa w szkole” .  W szkole prowadzone są zajęcia z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem tablic interaktywnych i laptopów. Wyposażenie  pracowni  z blok przedmiotów chemia, fizyka ,biologia i geografia pozwala na realizacje zajęć w oparciu o praktyczne aktywności z udziałem uczniów. Koła zainteresowań typu :  teatru terapeutycznego, koło aktywnej matematyki ,koło z angielskim przez  świat, koło czytelnika ,koło kodowanie na dywanie ,koło dziennikarskie, koło szachowe, koło wolontariatu, koło Caritas  i szkolny klub sportowy ze wsparciem Uczniowskiego Klubu Sportowego realizują   możliwość rozwijania pasji i zainteresowań uczniów klas I-VIII .Dodatkowo organizowane są stałe zajęcia nauki pływania na basenie oraz coroczne zimowe lekcje jazdy na nartach . W szkole realizowane są zajęcia rewalidacji ,zajęcia szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zajęcia kompensacyjne, wyrównawcze i terapeutyczne. Jakość oferty dla uczniów potrzebujących wsparcia  organizuje się w oparciu o wyszkoloną  kadrę terapeutów w tym logopedę i pedagoga szkolnego. Baza szkolna zapewnia specjalistyczne wyposażenie i potrzebne  pomoce pozwalające na pełną i efektywną pracę z uczniami wymagającymi wszechstronnego wsparcia.


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBROWICY

Dąbrowica 203
39-450 Baranów Sandomierski
tel.: 811-87-01
www.zspdabrowica.edupage.org
www.facebook.com/Publiczne-Przedszkole-w-Dąbrowicy

Zbudowane z dużym udziałem  działań społecznych mieszkańców wsi oddane do użytku w 1976 roku. W 2016 roku w przedszkolu wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą okien i drzwi ,a w  2017 roku przeprowadzono gruntowny remont wszystkich pomieszczeń wraz z wymianą instalacji . Przedszkole wykorzystuje bazę  do realizacji podstawowych zadań edukacyjnych wychowania przedszkolnego  jak i  zajęć dodatkowych np. nauka tańca , zajęcia korekcyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i sportowe oraz zajęcia języka angielskiego, religii  . W przedszkolu  promowana jest szczególnie działalność pro-zdrowotna, co potwierdza zdobyty wojewódzki certyfikat placówki promującej zdrowie. Atutem przedszkola jest realizacja zajęć w oparciu o metody aktywne ,a szczególnie o edukację  według koncepcji F. Froebla .Realizacją zajęć z wykorzystaniem darów freblowskich przedszkole rozwija szereg umiejętności np. sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, myślenie twórcze, kompetencje pamięciowe, aktywność werbalną, pojęcia matematyczne (figury geometryczne, zbiory, liczby naturalne) oraz procesy  poznawcze jak  zdolność porównywania,  porządkowania,  przyporządkowywania, abstrahowania i uogólniania. Praca tą koncepcją kształtuje u naszych dzieci kompetencje społeczne, umiejętność współpracy, komunikacji, wymiany doświadczeń oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. W roku 2017 na ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej  Przedszkole w Dąbrowicy otrzymało certyfikat przedszkola pracującego metodami aktywnymi wg koncepcji Froebla.

Placówka  aktywnie realizuje również dodatkowe programy edukacyjne o zakresie ogólnopolskim m.in. Bezpieczne Przedszkole , Akademia Aquafresh , Mamo Tato Wolę Wodę , Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste Powietrze Wokół Nas, Czytające Przedszkole. Przedszkole realizuje również zajęcia  w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne np. kodowanie na dywanie. Baza przedszkola oferuje  monitory , laptopy, tablety oraz  multimedialny dywan do realizacji zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.

W przedszkolu  realizowane są również specjalistyczne zajęcia rewalidacji ,logopedii , zajęcia kompensacyjne, wyrównawcze i terapeutyczne. Jakość oferty dla dzieci  potrzebujących wsparcia  organizuje się w oparciu o wyszkoloną  kadrę terapeutów, logopedę i pedagogów specjalnych. Baza przedszkolna zapewnia specjalistyczne wyposażenie i wszystkie potrzebne  do pracy pomoce z dziećmi  wymagającymi wszechstronnego wsparcia.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Sławomir Kaptur
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
30.03.2021
Data publikacji
30.03.2021
Data modyfikacji
13.04.2021