Knapy – W samych Knapach nie zachowały się niestety do dnia dzisiejszego żadne zabytki, tym bardziej  zdumiewa ciekawa przeszłość wsi . Podobnie jak Durdy wieś leży wśród nadwiślańskich równin, zarośniętych sosnowymi lasami .Wraz ze „Smyklem i folwarkiem Urszulinem” liczyły Knapy już w końcu minionego stulecia 457 mieszkańców. O ile można sądzić z samej nazwy, osada  już od wieków  była główną siedzibą okolicznych tkaczy, których nazywano w tych stronach właśnie „knapami”.

Grunty tu były zawsze podmokłe i zagrożone licznymi wylewami Wisły, stąd też tereny uprawne przeznaczono prawie wyłącznie pod łąki. W końcu XIX wieku Knapy stanowiły  własność rodziny Dolańskich, która dysponowała w granicach wsi „89m .ziemi ornej, 249 m. łąk, 72 m. pastwisk i 331 m.lasu”. W południowo  wschodniej  części  wsi  wypływa potok nazywany niegdyś „Gliczarowskim” a obecnie Łuczek.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.10.2022
Data publikacji
25.10.2022
Data modyfikacji
25.10.2022