„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów oraz zmianę nawierzchni na boisku w miejscowości Marki”

Przedmiotem operacji pn.:  „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów oraz zmianę nawierzchni na boisku w miejscowości Marki”  jest budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchorzowie oraz zmianę   i montaż nowej nawierzchni w Markach. Celem operacji jest: zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Suchorzów oraz Marki, poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Suchorzów oraz zmianę nawierzchni na boisku w miejscowości Marki

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wartość projektu: 367 155,00 zł
Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 190 890,00 zł

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020