Sołtys
Grzegorz Białas

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Tadeusz Kaczak

RADA SOŁECKA- ŚLEZAKI 2020-2025

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Grzegorz Białas Sołtys
2 Teresa Ślusarz Członek
3 Wojciech Zalewski Członek
4 Wiesław Urbaniak Członek
5 Agnieszka Figacz Członek
6 Zofia Turbak Członek

Liczba mieszkańców
Stan na dzień 2021.12.31

  • Stali: 668
  • Czasowi: 3
  • Razem: 671

Ślęzaki – leżą tuż za Józefowem i Markami, wśród lasów sosnowych. Miejscowość w najstarszych źródłach nazywana byłe też  „Szlęzakami” bądź „Szlęzakami” W końcu XIX wieku osada liczyła „28 domów” a w nich „139 mieszkańców „i  jak podaje Chlebowski – leżała „nad potokiem Łuczkiem” między nim (od zach.) a Świerubem (od wsch.) albo Ujściem lub Burdą”.

Najcenniejszym zabytkiem wsi jest  kościół parafialny pod wezwaniem  Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w 1873 roku, co potwierdza data  na frontonie budowli. Przy kościele wznosi się murowana dzwonnica pochodząca z końca XIX wieku. Kościół posiada jedną nawę. Wyposażenie  poza głównym ołtarzem pochodzi już z XX wieku.

Opuszczając Ślęzaki mija się rozległe lasy, łąki i liczne oczka wodne. Teren zaczyna lekko wznosić się i falować. Zaczynają się Wzgórza Tarnobrzeskie wraz z najwyższym wzniesieniem w gminie – Łysą Górą.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
13.01.2022