Sołtys             
Magdalena Kosztur

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Waldemar Chwieja

RADA SOŁECKA – DYMITRÓW MAŁY 2020-2025

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Kosztur Magdalena Sołtys
2 Badawika Damian Członek
3 Sawicki Adam Członek
4 Boroń Halina Członek
5 Babiński Karol Członek
6 Badawika Elżbieta Członek
7 Gorazd Brygida Członek
8 Kosztur Sylwester Członek
9 Jarosz Adam Członek
10 Grazda Beata Członek
11 Barszczewski Sebastian Członek
12 Sawicki Jacek Członek

Liczba mieszkańców
Stan na dzień 2021.12.31

  • Stali: 288
  • Czasowi: 3
  • Razem: 291

Dymitrów Mały jest typowym przykładem wsi łańcuchówki, wijącej się wzdłuż drogi.
Dymitrów Mały do miejscowości wjeżdża się z Baranowa od strony zamku. Tuż przy drodze stoi kapliczka maryjna z 1925 roku. Za nią  rozciągają się nadwiślańskie równiny, upstrzone licznymi stawami i porośnięte pięknymi sadami. Dalej na południe, na granicy wsi Dymitrów oraz Przykop wznosi się pochylony  krzyż z Chrystusem, poświęcony przez bp. Ablewicza w roku 1982,stanowiący kopię istniejącego wcześniejszego krzyża z roku 1899.

Ze źródeł historycznych wynika że wokół Dymitrowa znajdowało się kilka stawów. Jan Długosz wymienia w pobliżu Dymitrowa dwa jeziora, Wielkie Błoto i Graboszów. Podczas II wojny światowej na terenie tej wsi toczyły się walki wojsk radzieckich z wojskami niemieckimi o utrzymanie tzw. Przyczółka Baranowskiego. Na terenie wsi znajduje się wiele kapliczek i przydrożnych krzyży. Jedna z historii mówi o wydarzeniu z 1932 roku, kiedy to Wisła wylała i miejscowość została nawiedzona przez powódź. Gdy woda opadła, mieszkańcy znaleźli drewnianą figurkę św. Jana Nepomucena. Od 1900 r. we wsi działa  OSP.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
27.01.2022