Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg, poprzez odpowiednie działania prowadzone w Gminie Gorzyce oraz Gminie Baranów Sandomierski, wchodzących w skład MOF, tj. poprzez:

 • przebudowę Domu Kultury we Wrzawach,
 • zakup wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach i Domu Kultury we Wrzawach,
 • przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim wraz z zakupem wyposażenia,
 • prace remontowe w zabytkowym budynku kościoła w Ślęzakach.

Dzięki zrealizowaniu powyższych zadań zwiększy się dostępność do oferty kulturalnej, w tym dostęp dla osób z różnych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami, i jakość tej oferty na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg. Planowane do przeprowadzenia remonty i przebudowy instalacji poszczególnych obiektów wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort osób, które w nich pracują oraz mieszkańców, którzy będą korzystali z oferty kulturalnej tych obiektów. Celem projektu jest również wprowadzenie nowych form działalności poszczególnych ośrodków kultury. W konsekwencji wzrośnie atrakcyjność regionu.

Wykonanie zadań objętych niniejszym projektem ma na celu również aktywizację kulturalną lokalnego społeczeństwa, poprzez umożliwienie im udziału w różnorodnych zajęciach kulturalnych planowanych do organizowania ośrodkach kultury na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg. Dla mieszkańców wsi oznacza to ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zwiększenie ich szans rozwojowych w zakresie kultury, jak również wyrównanie tych szans w stosunku do mieszkańców miast.

Przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem składa się z kilku elementów, związanych z obiektami: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, Domu Kultury we Wrzawach, Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach oraz kościoła w Ślęzakach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w którym jest planowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne znajduje się w województwie podkarpackim, powiecie tarnobrzeskim. Budynek jest posadowiony na działce o nr ew. 1781/8 w Baranowie Sandomierskim.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, jednak zlokalizowany jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Główną funkcją Ośrodka Kultury jest szeroko rozumiana działalność kulturalna –  teatralna, koncertowa i kinowa.

W budynku Ośrodka Kultury na poziomie parteru znajduje się sala widowiskowa (obecnie 193 stałych miejsc siedzących; projektuje się zwiększenie liczby do 239 miejsc siedzących) wraz z zapleczem technicznym, hall z aneksem kuchennym przyległym do niego, sala muzyczna, ogólnodostępne sanitariaty oraz biblioteka wraz z zapleczem technicznym (pomieszczenia socjalne, WC, magazyn). Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe (pokój księgowości, dyrekcji oraz sekretariat) oraz zaplecze techniczne dla sali widowiskowej (magazyny, kabina projekcyjna), a także sala kameralna z magazynem, pracownia plastyczna z magazynem i niewielkie pomieszczenie kuchni.

Istniejący budynek jest częściowo podpiwniczony (pod częścią biblioteczną). W tej kondygnacji znajdują się pomieszczenia techniczne i kotłownia z kotłem gazowym.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie:

 • budowy rampy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, prowadzącej do części bibliotecznej,
 • budowy schodów zewnętrznych na elewacji południowej, przy wyjściu ewakuacyjnym nr 2 z sali widowiskowej,
 • obniżenia istniejącego poziomu terenu o wysokość 0,4 m w pasie o szerokości 2,0 m przy ścianie zewnętrznej od strony elewacji wschodniej celem zmiany kondygnacji podziemnej na kondygnację nadziemną,
 • montażu na elewacji południowej zewnętrznego zadaszenia nad wejściem do części technicznej budynku (w której projektowana jest projektornia) w postaci tafli szkła hartowanego, przeziernego mocowanej na cięgnach stalowych do elewacji budynku,
 • budowy nowej widowni w sali widowiskowej wraz z pomieszczeniem technicznym pod widownią,
 • budowy nowej sceny wraz z pomieszczeniem technicznym pod sceną w sali widowiskowej,
 • zmiany układu funkcjonalnego i adaptacja do nowych funkcji istniejących pomieszczeń związanych z zapleczem technicznym sali widowiskowej, zarówno na poziomie parteru jak i pierwszego piętra,
 • zmiany lokalizacji oraz wielkości wybranych otworów okiennych i drzwiowych zewnętrznych oraz wewnętrznych, ściśle związanej ze zmianą funkcji istniejących pomieszczeń,
 • montaż instalacji HVAC w części budynku objętej opracowaniem.

Dom Kultury we Wrzawach

W zakres projektowanej przebudowy wchodzić będą następujące roboty budowlane:

 • malowanie pomieszczeń wewnętrznych,
 • wymiana drzwi wewnętrznych,
 • wyłożenie posadzek i schodów płytkami,
 • remont części dachu,
 • wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów wraz z przełożeniem istniejącej kostki brukowej wraz z malowaniem elewacji,
 • przebudowa części instalacji centralnego ogrzewania i przebudowa instalacji wod.-kan.,
 • wykonanie przebudowy części wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Kościół w Ślęzakach

Belki stropu kasetonowego od strony strychu wykazują zniszczenia spowodowane działalnością drewnojadów. W podobnym stanie znajdują się kasetony (skrzyńce) nakładane na belki oraz wypełniające je rozety. Ze względu na zły stan techniczny stropu wymagane jest przeprowadzenie prac remontowych konstrukcji stropu oraz konserwatorskich wypełniających go kasetonów wraz z dekoracją.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac remontowych na obiekcie zabytkowego Kościoła w Ślęzakach, tj.:

 • demontaż kasetonów sufitowych,
 • prace remontowo-konserwatorskie drewnianych kasetonów wraz z wypełniającymi je elementami zdobniczymi,
 • rozbiórka posadzki poddasza oraz desek podsufitki,
 • oczyszczenie i impregnacja drewna preparatami ochrony biologicznej i przeciwpożarowej,
 • wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropów nawy głównej i prezbiterium,
 • przymocowanie podsufitki z desek do belek stropowych,
 • montaż kasetonów sufitowych,
 • ocieplenie stropów wełną mineralną,
 • założenie posadzki poddasza z desek,
 • usprawnienie wentylacji grawitacyjnej,
 • zabudowa schodów drabiniastych na poddasze z poziomu antresoli chóru,
 • zabudowa ocieplanego włazu na poddasze,
 • reperacja tynków i odnowienie malowań uszkodzonych wskutek ww. robót remontowych.

Gmina Gorzyce zaplanowała wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach i Domu Kultury we Wrzawach, poprzez zakup następującego sprzętu:

 • nagłośnienie (mikser estradowy, system nagłośnieniowy, mikrofony bezprzewodowe, okablowanie instrumentalne, statywy mikrofonowe, peryferia, mikrofony dynamiczne i instrumentalne, okablowanie mikrofonowe, Stage Box, dystrybutor prądowy, korytka najazdowe),
 • oświetlenie sceniczne (w tym, między innymi: sterownik oświetleniowy, maszyna do dymu, statywy oświetleniowe),
 • hala namiotowa całoroczna (4 moduły o wymiarach 5 m x 10 m x 3 m),
 • tablice multimedialne.

Gmina Baranów Sandomierski zaplanowała zakup następującego wyposażenia MGOK w Baranowie Sandomierskim:

 • wyposażenie biblioteki (stoły, krzesła, biurka, szafy, itp.), zaplecza gospodarczego (zabudowa kuchenna, pralka, lodówka, stół, krzesła, itp.), garderoby i pomieszczenia technicznego (szafy, siedziska, regały, stolik, wieszaki, itp.), pokoju socjalnego (zabudowa kuchenna, krzesła, siedziska, stół), sal prób (krzesła, stół), reżyserki i studia nagrań (krzesła, szafka serwerowa, biurka, regał), rekwizytorni (wieszaki na ubrania, regały, szafa),
 • wyposażenie sanitarne,
 • nagłośnienie – sala widowiskowa i reżyserka (zestawy głośnikowe, wzmacniacze, mikser cyfrowy, przedwzmacniacze mikrofonowe, przetworniki wyjściowe, busy, cyfrowy protokół przesyłu sygnału audio wraz z akcesoriami oraz okablowaniem, ekran projekcyjny, urządzenie odtwarzające, zestaw mikrofonów, zestaw urządzeń sterujących odbiorników mikroportów wraz z akcesoriami, antena odbiorcza, kamera, obiektyw do kamery, okablowanie sceniczne),
 • nagłośnienie – studio nagrań (zestaw PC z oprogramowaniem systemowym, monitor TVU, konsolety mikserskie, przenośna kabina wokalowa, mikrofono-głośniki biurkowe, kamera wewnętrzna TVU, nadajnik / odbiornik transmisji światłowodowej sygnałów video, monitor TVU, urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu),
 • oświetlenie sceny I i II (konsola z wyświetlaczem LCD, splitery oraz regulatory z okablowaniem, projektor instalacyjny, reflektory),
 • wyposażenie sceny.

 

Wartość projektu: 4 893 999,86 zł brutto
Wkład Funduszy Europejskich: 3 984 821,49 zł brutto

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020