Wola Baranowska (2 288  mieszkańców) – wieś istniała już w 1470 roku. Jako samodzielna parafia zaistniała znacznie później-dopiero w 1924 roku, kiedy to biskup Wałęsa wydzielił tutejszą placówkę z baranowskiej.W centrum wsi uwagę  zwraca  murowany, trójnawowy kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca  Pana Jezusa. Do świątyni dostawiono węższe prezbiterium  oraz dwie przybudówki  zakrystyjne .Od frontu wznosi się tu wysoka czworoboczna wieża, zwieńczona hełmem. Wnętrze zostało sklepione, a sklepienie oparto na sześciu filarach. Całość nakrywa dach siodłowy. Wyposażenie wnętrza pochodzi częściowo okresu przedwojennego, częściowo z lat 50-tych naszego stulecia. W wieży mieszczą się dwa dzwony .Kościół został wzniesiony w latach 1927-1932, w miejscu starego, drewnianego, który spłonął w 1926 roku. W czasie ostatnich działań wojennych został dość poważnie uszkodzony – stąd też w latach 1950-51 przeprowadzono generalny remont budowli. Ponowna konserwacja miała miejsce 4.05.1958.roku. Tuż przy kościele wzniesiono w 1925 roku parterową plebanię w kształcie dworku z gankami i portykami.

Wola Baranowska położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie tarnobrzeskim. Wyznaczają ją współrzędne geograficzne: 50° 27′ N i 21° 34′ E.

Wieś leży na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski i drogi powiatowej Tarnowska Wola – Padew Narodowa.

Administracyjnie Wola Baranowska jest jednym z 14 sołectw gminy Baranów Sandomierski. Obszar wsi wynosi 13,44 km2

W chwili obecnej Wola Baranowska graniczy:

  • od północnego-zachodu z sołectwem Skopanie Osiedle
  • od północy z sołectwem Skopanie Wieś
  • od północnego-wschodu z sołectwem Dąbrowica
  • od wschodu z sołectwem Ślęzaki
  • od południowego-wschodu i południa z sołectwem Knapy
  • od południowego-zachodu i zachodu z sołectwem Padew Narodowa
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.10.2022
Data publikacji
25.10.2022
Data modyfikacji
25.10.2022