„Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski”

Przedmiotem operacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowości Skopanie obręb Skopanie, Dymitrów Duży i Baranów Sandomierski.

 Celem operacji jest: wspieranie lokalnego rozwoju mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski poprzez budowę i przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 674 920,00 zł

Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 866 464,00 zł

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
28.10.2021
Data publikacji
28.10.2021
Data modyfikacji
28.10.2021