Głównym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na obszarze realizacji inwestycji.

Projekt realizować będzie następujące cele szczegółowe:

1.    Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski;

2.    Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery;

3.    Obniżenie kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

4.    Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Baranów Sandomierski.

Przedmiotowy projekt został zaplanowany ze względu na chęć rozwiązania problemów pojawiających się w toku prowadzonej bieżącej działalności tj. ograniczenia zużycia paliwa konwencjonalnego, co wiązać się będzie ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przede wszystkim zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery.

Gmina Baranów Sandomierski podejmuje się realizacji działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na jej terytorium, m.in. poprzez inwestycje z zakresu termomodernizacji obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, a także wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji budynki komunalne w Baranowie Sandomierskim nie będą odstraszać turystów odwiedzających Zamek w Baranowie Sandomierskim

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Zamkowej 23, 25 i 27 w miejscowości Baranów Sandomierski. Budynki stanowią własność Gminy Baranów Sandomierski, zarządzane są przez zakład budżetowy Gminy – Gminny Zakład Użyteczności Publicznej.

Zakres projektu obejmuje:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wartość projektu: 786 339,64 zł brutto
Wkład Funduszy Europejskich: 631 014,03 zł brutto

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020