Siedleszczany – podobnie jak Suchorzów, nie obfitują wprawdzie w zabytki, niemniej dzieje tej wsi są na tle okolicznych –co najmniej wyjątkowe. Jan  Długosz  opisuje,  że   Siedleszczany   dziedziczyli   XV wieku  „ dwa janowie  i  Mikołaj k. Prus”, a oprócz tego „miał tam klasztor koprzywnicki, dwa łany na których pierwej stały dwie karczmy należące do prob. w  Miechocinie”. Inne przekazy informują natomiast, że wieś tą zmienił był niegdyś opat klasztoru koprzywnickiego na inną osadę-mianowicie Ocice.

W czasach, kiedy baranowskimi dobrami zarządzali już Leszczyńscy, Siedleszczany podzielone były pomiędzy trzech właścicieli- braci Marcina, Stanisława, i Benedykta Siedliszczowskich. Jak pisze trzysta lat później Chlebowski „we wszystkich trzech częściach było 21 kmieci 10 ¾ łanów i 2 pręty , zagrodników z rolami 18, bez roli 1, Komor. z bydłem 6,bez bydła , rzemieślników 3 „.

W wieku XIX Siedleszczany liczyły „50 domów i 241 mieszkańców w tym 231 rz.kat. i 10 izrael”. Także i ten teren włączony był do parafii w  Miechocinie.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.10.2022
Data publikacji
25.10.2022
Data modyfikacji
25.10.2022