W dniu 23 czerwca 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach projektu zakupiony sprzęt komputerowy tj. 35 sztuk laptopów wraz ze słuchawkami na łączną kwotę 94193,40 zł. został przekazany Placówkom Oświatowym znajdującym się na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

Posłuży on uczniom z rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa w procesie zdalnego nauczania. Zamknięcie placówek oświatowych wymusza nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. W związku z  tym zdalna nauka realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, sprzęt komputerowy  zostanie wykorzystywany przez placówki oświatowe w pracy codziennej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020